Noodnummer

Integriteit

Verenigingen

Informatie
De projectgroep Blauwdruk is samen met het bestuur hard aan het werk om het totale missie en visie plan te ontwikkelen en hier is jouw inbreng van wezenlijk belang.
De COVS wil dé plek zijn voor scheidsrechters in het amateurvoetbal, nu en in de toekomst.
Zoals eerder geschreven willen wij jullie regelmatig informeren over de stand van zaken. Het interim-bestuur heeft in goede harmonie de dossiers van het oude bestuur overgedragen gekregen.
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland op zaterdag 1 juni 2024 heeft de vergadering een nieuw interim-bestuur gekozen. Het bestuur bestaat uit de volgende medebestuurders:
Abonneren op Voorpagina-feed