Noodnummer

Verenigingen

Spelregels

Informatie
Als bestuur van de COVS hebben we besloten dat we het arbitragecongres, wat wij sinds enkele jaren als COVS organiseren in een district in januari, dat dit in 2021 niet doorgaat i.v.m. Corona.
De trainingsschema's van de KNVB voor (assistent-) scheidsrechters van augustus zijn nu beschikbaar.
Afgelopen week heeft het bestuur van COVS Nederland de verbinding gezocht met NOC*NSF in het kader van samenwerking en verbinding op het terrein van arbitrage.
Tot 4  juli jl kon iedereen meedoen aan de enquête die is georganiseerd naar aanleiding van de Landelijke Spelregel-competitie. Hieronder staan de resultaten per vraag.
Abonneren op Voorpagina-feed