Verenigingen

Column Boerenverstand deel 16

Deventer Scheidsrechters Vereniging -

Boerenverstand 2021 (16) – Top(B)sport op de spelen

 

Er is na Nederland tegen team USA alle reden om positief over het damesvoetbal te schrijven. En dan heb ik het niet over het niveau van de wedstrijd (Feyenoord speelt zelfs nog beter) en al helemaal niet over de Nederlandse capaciteiten als het gaat om strafschoppen te nemen. De situatie bij de afgekeurde Nederlandse 3-2 had zelfs veel weg van het aloude Comedy Capers, het had in ieder geval weinig met voetballen te maken.

Nee het positieve was nu niet op het veld te vinden maar naast het veld. Want daar stonden twee assistent-scheidsrechters die hun mannetje (vrouwtje) stonden. Vier keer keurden ze terecht een doelpunt af voor buitenspel en dat waren geen eenvoudige beslissingen. De VAR deed er zelfs een keer drie minuten over om het te controleren maar dat kan ook goed aan de (niet) communicatie hebben gelegen. Want ga er maar aanstaan: de scheidsrechter was een Australische, beide assistenten kwamen uit Korea, de vierde vrouw uit Japan, de var uit Qatar en de assistent var uit Singapore. En als je dat ziet dan ben je toch benieuwd in welke taal en hoe er gecommuniceerd wordt, jammer dat we dat op tv niet meekregen! Dat verliep zichtbaar niet vlekkeloos zo moest Nederland in de wedstrijd ook wel erg lang wachten voordat de strafschop genomen mocht worden. Om daar de misser aan toe te schrijven gaat te ver want daarvoor missen we ook bij de dames teveel strafschoppen.

Opmerkelijk was het dat de Amerikaanse dames nauwelijks protesteerden bij die gegeven strafschop. Dan gaat het er bij de Gold Cup in Zuid Amerika wel anders aan toe want daar ontaardde de halve finale tussen Mexico en Canada na opstootjes en discriminerende koren in een massale vechtpartij op het eind. Het zou verstandig zijn van de Zuid-Amerikanen om Bjorn Kuipers en zijn team in te vliegen voor de finale, dat kan Bjorn er na een schitterende carrière nog net wel bij doen!

Wat dat betreft sportiviteit kunnen wij heren dus nog vaak een voorbeeld nemen aan de dames. De Nederlandse voetbaldames gaan na een opmerkelijk toernooi met een niet te tellen doelsaldo dus naar huis. Jammer dat ze niet één doelpuntje konden lenen van onze waterpolosters. Want die wonnen met een nieuwe Olympische recordscore van 33-1 van Zuid Afrika. En als u bedenkt dat een wedstrijd daar vier keer acht minuten duurt dan betekent dat dat Nederland vaker dan één keer per minuut heeft gescoord.

Deelnemen is belangrijker dan winnen is het vrij vertaalde oeroude motto van de Spelen en dat gaat na deze waterpolo wedstrijd dus ook in 2021 nog steeds op.

 

 

 

Scheidsrechter en nog geen lid? Met de COVS ben je een echte teamspeler

Groningen -

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken staat de laatste jaren bekend als een actieve en bloeiende vereniging. Actief op het gebied van belangenbehartiging, actief met het organiseren van allerlei activiteiten en actief in het regelen van extra faciliteiten. En daarin zijn we ook aardig succesvol. Denk aan het technisch weekeinde op Ameland, kortingsregelingen bij sponsors, een voordelige en moderne eigen kledinglijn, clubavonden met interessante sprekers, de trainingen, een heuse (gratis) sportmasseur, het gratis project videofeedback en de uitgave van ons eigen cluborgaan De Aftrap.

Ook op bestuurlijk vlak dragen we ons steentje bij en laten we onze mening luid en duidelijk horen! De vereniging kan bouwen op een behoorlijke groep actieve leden. Ze vervullen de bestuursfuncties, nemen plaats in commissies of verrichten zo nu en dan hand- en spandiensten. Ook buiten onze vereniging zijn tal van leden actief als commissielid voor de COVS of KNVB. Centraal bij al die werkzaamheden en activiteiten staat het belang van de scheidsrechter. We komen op voor de belangen van onze leden, bieden faciliteiten en allerlei extraatjes en organiseren trainingen en clubavonden.

Concreet bieden wij onze leden het volgende:

Het lidmaatschap kost slechts 53 euro per jaar (voor leden onder de 22 zelfs nog elf euro minder) en is geheel vrijblijvend. Wil je wel lid worden, maar geen activiteiten bezoeken? Dat kan. Wil je juist wel overal aan meedoen? Dat kan ook, dat bepaal je dus helemaal zelf. Lid worden? Vul dan nu het aanmeldingsformulier in!

Spelregelvraag van de Week (30 juli 2021)

Groningen -

De laatste vrijdag van de maand ook gewoon een nieuwe spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vorige weekvraag had B moeten zijn: de keuze is dus inworp of hoekschop. In dergelijke situaties is bepaald dat dan gekozen wordt voor de minst ingrijpende oplossing en dat is dus een inworp, welke voor de aanvallende partij is, omdat de bal het laatst aangeraakt was door een verdediger.

Bekijk hier alle spelregelvragen + antwoorden van dit jaar.

Spelregelvraag van de Week (30 juli 2021)

Tijdens de rust wordt er door ploeg A gewisseld zonder dit aan de scheidsrechter te melden. De scheidsrechter merkt dit als na 5 minuten in de tweede helft de nieuwe speler aan de bal komt. Wat moet hij beslissen als het spel doorgaat?

A. Hij laat het spel doorgaan en rapporteert het voorval aan de bond.

B. Hij laat het spel doorgaan en toont de speler bij de eerstvolgende onderbreking een gele kaart.

C. Hij onderbreekt het spel, toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

D. Hij onderbreekt het spel, geeft de speler een vermaning en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

Wat is het het juiste antwoord?

‘Van de Voorzitter’ (84)

Apeldoorn -

In de 84e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Op 12 juli hadden wij onze laatste bestuursvergadering van dit seizoen. Geen spannende zaken op de agenda. We hebben stilgestaan bij de laatste zaken voor de vakantie en we hebben al met een scheef oog gekeken naar wat wij in september en oktober willen opstarten.

We hebben bij de mededelingen even stil gestaan bij een lid van onze vereniging die ziek is. Verder hebben we naast de notulen van de vorige vergadering de behoorlijk uitgedunde actielijst behandeld. We zijn de commissies langsgelopen. De OC (ontspanningscommissie) is bezig om te kijken welke activiteiten we weer kunnen opstarten na de zomer. De clubhuiscommissie heeft de lopende zaken op orde. We onderzoeken of we naast de nieuwe barkoeling ook “de vriezer” moeten aanpakken. We hebben bij de spelregelcommissie en de TC (technische commissie) gekeken wat mogelijk is na de zomer. We hebben als bestuur gezegd dat we graag de voorbereidingen van het TW2022 (het technisch weekend) voor januari 2022 willen opstarten.

De penningmeester is nu druk bezig met het opmaken van de financiën van het afgelopen seizoen. Het onderwerp WTBR-Statuten-HHR (WTBR=de wet bestuur en toezicht rechtspersonen, HHR=huishoudelijk reglement) hebben we besproken in de zin van “wat zijn de laatste loodjes?”. De penningmeester pakt dit op. Het nieuwe seizoen vangt meestal aan met een aantal informatieve avonden zoals; avond scheidsrechterscoördinatoren, open dag, nieuwe spelregels. Daarnaast worden de KNVB-cursussen weer opgestart in onze locatie De Haven. We hebben enkele afspraken gemaakt m.b.t. deze zaken. Veel verder weg, nu nog 6 jaar, vieren wij als SAO Apeldoorn ons 100-jarig jubileum. We hebben uitgesproken dat we over 1 jaar willen starten met een jubileumcommissie. Daartoe zullen wij als bestuur het komende jaar een kader opstellen waarmee deze commissie aan de slag kan gaan.

Tijdens de afsluiting van de vergadering kwamen er nog twee interessante onderwerpen ter sprake. Het eerste onderwerp betrof een onderzoek van een voetbalvereniging die heeft onderzocht waarom mensen lid worden van deze vereniging en daarbij hebben ze ook meegenomen wat de reden was van leden om  het lidmaatschap op te zeggen. Een mooi initiatief dat wij ook bij de SAO willen gaan onderzoeken. Bij het tweede onderwerp werd kort ingegaan op de toekomstplannen van de KNVB m.b.t. werving en behoud. Goed om daar over geïnformeerd te zijn, misschien nog mooier als wij daar als SAO Apeldoorn bij betrokken kunnen raken.

VCN-COVS
Tijdens onze bestuursvergadering hebben we ook gesproken over de vele vacatures bij onze belangenbehartiger “de COVS”. De COVS behartigt de belangen van de scheidsrechter, werkt nauw samen met de KNVB en haar districten. Ze vertegenwoordigt en ondersteunt ons als SAO-Apeldoorn, één van de 57 aangesloten scheidsrechtersverenigingen. Op persoonlijke titel zeg ik dat wij op een goede en constructieve wijze met de VCN (Verenigingsbestuur COVS Nederland) samenwerken. Wij hebben onderling als bestuur van de SAO onze zorgen gedeeld, bij het aantal ontstane vacatures momenteel bij de VCN. Wij zijn erbij gebaat dat onze vertegenwoordiger, de VCN, snel weer alle vacatures heeft ingevuld.

Kortom een bestuursvergadering van terugkijken en vooruitkijken, zonder al te veel schokkende beslissingen of besluiten.

Op en rond onze Haven
Sinds we elkaar weer mogen ontmoeten in onze Haven kunnen de trainende en niet-trainende leden elkaar weer ontmoeten. Over het algemeen zijn de niet-trainende leden al heel lang lid van onze vereniging en het is mooi om hen weer te mogen ontmoeten. Soms komt er ook een bericht voorbij van ziekte. Zoals nu het geval is bij een lid van ons. Wij hebben een aantal vrijwilligers die dan op ziekenbezoek gaan en een bloemetje namens alle leden aanbieden. Spontaan worden er door individuele leden kaartjes gestuurd. Dat toont een verbondenheid en betrokkenheid waar ik heel erg trots op ben. Ik heb in een persoonlijke app geschreven dat wij op onze clubavond over hem hebben gesproken en dat wij hem heel veel beterschap wensen. Hij is blij met ons medeleven, gaat vol vertrouwen in therapie, maar heeft nu vooral behoefte aan rust.

De trainingsopkomst is goed en onze nieuwe trainer heeft uitdagende en gevarieerde trainingen. Ons trainingsveld ligt er momenteel heel goed bij. Het weer en het regelmatige maaien werpen hun vruchten af. Afgelopen donderdag was ik aangenaam verrast door “de terugkomst” van vier frequent trainende leden. Door verschillende omstandigheden waren zij een aantal weken niet op de training geweest. Voor mij zit dat aangename in 2 dingen; we hebben wat te bieden en er komt weer uitdaging bij de diverse leeftijdsgroepen. Welkom terug Jos, Peter, Theo en Matthijs!

De komende weken zullen in het teken staan van opbouw naar het nieuwe seizoen.

Mocht je nog op vakantie gaan, heel veel plezier!

Ik hoop jullie weer snel te ontmoeten op onze clubavond.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn

Het bericht ‘Van de Voorzitter’ (84) verscheen eerst op SAO Apeldoorn.

Vacature Weekenddienst NoordOost

Apeldoorn -

Binnen het steunpunt NoordOost heeft de KNVB twee vacatures voor de Weekenddienst. Lees verder voor meer informatie en hoe je kunt reageren.

Door werkprocessen te professionaliseren is ervoor gekozen om deze vrijwilligersfunctie om te zetten naar aan arbeidscontract bij de KNVB. Bekijk voor de voorwaarden en inhoud van de functie de vacaturetekst via de volgende link: https://knvb.homerun.co/weekenddienst-arbitrage-noord-oost/nl

Voor het gehele steunpunt NoordOost zijn twee plaatsen beschikbaar. Via de link kan ook meteen gesolliciteerd worden.

Het bericht Vacature Weekenddienst NoordOost verscheen eerst op SAO Apeldoorn.

Column Boerenverstand deel 15

Deventer Scheidsrechters Vereniging -

Boerenverstand 2021 (15) – Amateuristisch vertoon

 

Uw columnist was echt van plan een paar weekjes rust te nemen. Maar soms moet je ergens wel over schrijven en dat is nu over de Olympische dameswedstrijd wielrennen op de weg. 

Het is 1904 en Maurice Garin wint de tweede Tour de France. Een Tour met veel incidenten want omdat er toen geen communicatie was en uiteraard geen tv konden renners zich van alles permitteren. Ze huurden handlangers in die de concurrentie van de fiets afsloeg, namen een kortere route of een lift. Garin werd een half jaar later gediskwalificeerd omdat hij in de laatste etappe naar Parijs de trein zou hebben genomen. 

Aan dit legendarische wielerverhaal moest ik denken bij het bekijken van de wegwedstrijd voor dames in Tokio. Het begon voor Nederland veelbelovend want we hadden maar liefst vier kopmannen (excuses voor dit woord want het gaat om dames). En de race begon zoals het vaak gaat in het wielrennen: vijf totaal onbekenden mogen gerust een voorsprong nemen omdat die toch wel weer ingehaald gaan worden. Het peloton liet de voorsprong dan ook oplopen tot 11 minuten. Maar als je dan vier favorieten in je team hebt moet je natuurlijk wel de verantwoordelijkheid nemen en de vroege vogels inhalen, maar dat gebeurde pas erg laat. En daar kwam bij dat de communicatie erg slecht was. Want hoewel het nu toch 2021 is en geen 1904 hadden onze dames geen enkel idee hoe de stand in de wedstrijd was. En toen het peloton dacht de laatste vluchters te hebben ingerekend begon de echte wedstrijd en daarbij was Annemiek van Vleuten verreweg de sterkste en zij ging dan ook juichend als zijnde Olympisch kampioene over de finish.

Maar …. er was al iemand eerder gefinisht. Anna Kiesenhofer was een van de vijf vluchters en won tot haar eigen verbazing Olympisch goud overigens een fantastische prestatie om zo lang voorop te blijven. Na afloop geloofde ze het nog steeds niet…..  Zij is nog amateur en zelfs mijn Bathmense wielervrienden, lees: experts, hadden nog nooit van haar gehoord en die kijken echt wel naar de fietsende dames. Fantastisch commentaar van een Nederlandse renster na afloop:” Als er vijf weg zijn in het begin dan moet je toch tellen dat je er ook vijf terugpakt en dat hebben we niet gedaan”

Op deze manier wordt het niets met Nederland op de Olympische spelen ……al zijn we wel koploper in de coronamedaillespiegel. 

Triest voor Annemiek want zij mist na haar val in Rio nu al voor de tweede keer goud. Wie is de schuldige van deze blamage? En dan komen we uit bij de ploegleiding want die hadden vanuit de volgauto toch veel beter moeten praten met de rensters en opdrachten geven (oortjes waren niet toegestaan). De verzorgster zou bij de eerste finish-passage op een bord de verschillen doorgeven……maar zij was niet op tijd. Stuur deze mensen direct naar huis want ze zijn nog in staat om bij de tijdrit de dames de verkeerde kant op te sturen. 

Conclusie: waar we bij het voetballen tot op de millimeter buitenspel kunnen vaststellen weten de wielerdames in hun Olympische wedstrijd niet eens de tussenstand.

De sport zelf is overigens op deze gedenkwaardige zondag de winnaar, want die heeft haar charme terug……

 

Informatie RSV-trainingen seizoen 2021-2022

RSV -

Notificatie sturen: De zomervakantie is voor haast iedereen begonnen, dat betekent dat we allen naast wat uitrusten ook uit mogen kijken naar hopelijk weer een volledig voetbalseizoen! Na 2 afgebroken seizoenen denk ik dat velen van ons hier naar uitkijken. De eerste oefenwedstrijden zijn al gespeeld en sommigen zijn alweer een tijd hard in training.   Bij de RSV willen wij op woensdag 4 augustus gaan beginnen met het trainingsschema en dus de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In dit bericht kan je alles vinden over de invullingen van de trainingen en wanneer bijvoorbeeld de FIFA-test weer wordt gelopen!   Zoals eerder genoemd starten we op woensdag 4 augustus met het nieuwe trainingsschema. We hanteren hetzelfde systeem van de afgelopen jaren, waarin we dus werken in een cyclus van 4 weken. Daarnaast hebben wij als trainers voor het komende seizoen een aantal pijlers waar we mee aan de slag gaan: de verhouding arbeid/rust, samenwerking en inzet.   Er zal dus gezorgd worden voor een zo optimale verhouding tussen arbeid & rust en daarnaast zullen we ons meer gaan richten op het werken in 2-, 3- of zelfs 4-tallen. Met die samenwerking hopen wij dat er nog beter getraind kan worden en je misschien zelfs beter geprikkeld kan worden om je goed in te zetten.   Zoals de afgelopen jaren zullen we ook dit jaar weer de FIFA-test lopen, de laatste woensdag voor de competitiestart. Dit jaar zal dat zijn op 22 september. Uiteraard wordt de test zo uitgezet dat iedereen mee kan doen!   Mocht je n.a.v. dit bericht nog vragen/opmerkingen hebben, of heb je dit tijdens het seizoen; schroom dan niet om een van de trainers even aan te spreken. Alleen met de input van de trainende leden kunnen wij de trainingen beter indelen en ontwikkelen!   Wij hopen weer op een wekelijks hoge opkomst een wensen iedereen alvast een sportief mooi seizoen toe! Onderwerp: Groepen: Leden

Column Boerenverstand deel 14

Deventer Scheidsrechters Vereniging -

Boerenverstand 2021 (14) – Meedoen is belangrijker dan winnen

 

Met de buurjongen was het een groot feest gisteren. De kamer hadden we versierd met rood witte ballonnen (zul je net weer zien dat Feyenoord in het grijs-geel speelt), ranja en gezonde hapjes stonden klaar. Gelukkig had ik mij op alle scenario’s voorbereid dus ook op een bloedeloos gelijkspel. Het hoogtepunt van de avond was dan ook de rust toen ik alle doelpunten liet zien van de dameswedstrijd Nederland-Zambia die in Tokio is gespeeld. Dat viel zo in de smaak dat hij halverwege de tweede helft vroeg of we nog een keer naar die doelpunten konden kijken. Afspraak voor de return is al weer gemaakt …

Nederland-Zambia was erg interessant want een uitslag van 10-3 is niet alledaags. Wat is hier in hemelsnaam gebeurd?Dat een ploeg tien doelpunten kan maken is al een zeldzaamheid maar dat je er dan ook nog eens drie tegen krijgt is echt uniek.  Je verwacht dit soort uitslagen bij GA Eagles-Terwolde maar toch niet bij het grootste sportevenement ter wereld. Uw columnist ging eens op onderzoek uit en kwam opmerkelijke dingen tegen. Het eerste wat opvalt is de opkomst van Zambia; daarin zit zoveel folklore en energie dat ze al moe moeten zijn geweest toen de wedstrijd begon. Zie hier voor fimpje.

Maar het plaatje wordt pas compleet als we de mening van coach Wiegman lezen over de omstandigheden in Tokio. Klik hier. De coach ziet het dus als een gevangenis en zo zal de Nederlandse verdediging er ook wel over denken….die willen dus naar huis en daarmee zijn de drie tegendoelpunten wel verklaard. Het wordt nog leuk in de volgende wedstrijden want de voorhoede wil juist wel: u moet dus niet gek opkijken als het bij de volgende wedstrijd van onze dames 6-6 wordt. Maar behalve bij het damesvoetbal gebeuren er meer vreemde dingen op de Olympische Spelen.

De Australische springruiter Jamie Kermond mist de Spelen in Tokio nadat hij positief heeft getest op cocaïne. De 36-jarige Kermond zou in Japan zijn olympisch debuut maken maar mag nu dus niet meedoen. Dit is toch heel vreemd: het paard levert hier toch de prestatie de ruiter zit enkel in het zadel wat heeft die nu voor voordeel aan doping? Zijn landgenoot Jay Miles ontsnapte met lakens uit het hotel, dat moest hij wel want hij kon geen vaccinatiebewijs tonen en zou anders wekenlang opgesloten hebben gezeten.

Nog gekker is het verhaal van een Oegandese atleet die in Japan vermist werd nadat hij er niet in was geslaagd zich te kwalificeren. Het gaat hier om gewichtheffer Julius Ssekitoleko die nu als vermist staat opgegeven. Hij wordt nu gezocht voor drugssmokkel: wel handig van de mensen achter de schermen want een gewichtheffer kan wel iets vervoeren! En aan de achternaam te zien hebben ze er slim aan gedaan om hem van een andere naam te voorzien.

Zes Poolse zwemsters waren al in Japan na vier jaar keiharde training. Het bleek echter dat de Poolse Bond een administratieve fout had gemaakt bij inschrijving waardoor betrokkenen linea recta weer huiswaarts konden keren, die gingen dus enkel figuurlijk nat.

De Nederlandse hockeydames zouden een oefenwedstrijd spelen tegen Australië maar de wedstrijd ging niet door. Niet door corona in de selectie maar omdat de bus niet op tijd kwam om de dames te vervoeren. Toen ze eindelijk op de plek van bestemming kwamen, bleek dat de Australische dames al bijna klaar waren met een onderling potje en niet meer tegen Nederland wilden spelen.

Het motto van de Olympische Spelen was altijd dat meedoen belangrijker is dan winnen. Deze Spelen hebben er tot nu alles van weg dat het meedoen al moeilijker is dan het winnen.

 

 

Is er dan behalve over de uitslag van dopingcontroles dan  niets positiefs te melden over de Spelen?

Gelukkig wel want waar wij als mannen natuurlijk wel naar moeten kijken is het spannende beachvolleybal voor dames. De Noorse ploeg waagde het op het EK om niet in bikini’s te spelen maar in korte broek en dat beperkt de bewegingsvrijheid. Ze kregen daarvoor terecht een boete want dat komt het kijkspel niet ten goede, zie hieronder het verschil. Hopelijk wordt dit beleid voortgezet in Tokio dan hebben we toch nog iets om ‘s nachts de wekker voor te zetten en wakker van te liggen …

Maar dat is dan weer niet geschikt om aan de buurjongen te laten zien.

.

Nieuwe Nike-kledinglijn vanaf nu verkrijgbaar

Groningen -

In samenwerking met Voetbalshop.nl Groningen bieden we vanaf mei 2021 een modern en sportief kledingpakket van Nike aan! De kledinglijn wordt uitgevoerd in zwart met grijze/witte accenten, en voorzien van de logo’s van onze vereniging en Voetbalshop.nl Groningen. Wij kunnen het pakket met een winkelwaarde van bijna 238 euro aanbieden voor 140 euro! We denken met deze samenwerking een mooie nieuwe kledinglijn voor een scherpe prijs mogelijk te maken voor al onze leden.

Het complete pakket bestaat uit een trainingsjack, trainingsbroek, trainingsstop, trainingsshirt, poloshirt, sporttas (met twee vakken) en een korte broek.

Alle items uit het kledingpakket zijn ook los verkrijgbaar in de webshop, met dertig procent ledenkorting. Daarnaast worden in de webshop nog aanvullende items aangeboden, zoals sportkousen, regenjack / windjack, winterjas, onderkleding, scheidsrechtersfluitjes en schoenen.

Bestellen kan uitsluitend in de webshop. In de webshop kun je de juiste items selecteren, de juiste maten aangeven en vervolgens de bestelling plaatsen en betalen. Na bericht kun je jouw bestelling afhalen in de winkel van Voetbalshop / Sportmaat aan het Gedempte Zuiderdiep 89 in Groningen. Kun je het niet afhalen, zoek dan zelf contact met ons via covsgroningen@gmail.com.

Wat moet je weten over ons kledingpakket:

  • bestellen en betalen verloopt via de webshop
  • afhalen in de winkel aan het Gedempte Zuiderdiep 89 in Groningen
  • je kunt zowel het pakket als losse items via de webshop bestellen
  • het is mogelijk om (op afspraak) in de winkel te passen voordat je de bestelling plaatst
  • per item kun je de gewenste maat te bestellen. Dus bijvoorbeeld een broekje maat M en een shirt maat L is mogelijk
  • er is een aangepaste lijn voor dames, check webshop of informeer in de winkel.

Bestellen kan in de webshop via deze link.

Spelregelvraag van de Week (23 juli 2021)

Groningen -

Vrijdag en dus een nieuwe spelregelvraag van de week. Het antwoord op de 575e weekvraag (van vorige week dus) had D moeten zijn: zie regel 10, pagina 44 bovenaan. Als er geen overtreding van de spelregels wordt gemaakt moet een dergelijk gescoord doelpunt worden goedgekeurd. De bal heeft de doellijn volledig gepasseerd. De bal wordt niet onbespeelbaar gemaakt voor een tegenstander en ook valt dit niet onder het klemmen van de bal, waardoor de bal onbespeelbaar wordt gemaakt.

Bekijk hier alle spelregelvragen + antwoorden van dit jaar.

Spelregelvraag van de Week (23 juli 2021)

De assistent-scheidsrechter constateert tijdens de wedstrijd dat de bal precies over de hoekvlag het speelveld heeft verlaten. Welk advies zal hij moeten geven indien de bal het laatst is aangeraakt door een verdediger?

A. Met een inworp voor de verdedigende partij

B. Met een inworp voor de aanvallende partij

C. Met een hoekschop

D. Met een doelschop

Wat is het juiste antwoord? Laat het ons weten!

Spelregelvraag week 30

Walcheren -

Spelregelvraag week 30 2021 Wacht even tot de quiz geladen is.
Als de quiz niet laadt, probeer dan de browser nogmaals te laden. Let er op, deze pagina gebruikt javascript. De browser moet javascript ondersteunen. Als de quiz niet laadt, klik hier om opnieuw te proberen. Vraag 1Een verdediger brengt binnen zijn strafschopgebied, bij een duel om de bal, een aanvaller ten val en ontneemt hem daardoor een duidelijke scoringskans. De scheidsrechter past echter de voordeelregel toe, omdat de bal bij een medespeler komt die in een uitstekende positie komt om te scoren. Hij verzilvert deze kans echter niet, want hij schiet de bal naast het doel. Wat beslist de scheidsrechter nu?AA. Hij toont de verdediger alsnog de rode kaart, omdat er niet onmiddellijk na het voordeel gescoord werd BB. Hij toont de verdediger de gele kaart, omdat er door het voordeel een duidelijke scoringskans bleef bestaanCC. Hij geeft alsnog een strafschop en geeft de verdediger geen disciplinaire strafDD. Hij geeft een doelschop en geeft de verdediger geen disciplinaire straf.Vraag 1  Het juiste antwoord had D moeten zijn: Hier werd terecht voordeel gegeven, omdat de medespeler in een uitstekende positie kwam om te scoren. Dat hij evenwel niet scoort, doet niet ter zake. De bal wordt naast geschoten en daardoor is een doelschop de spelhervatting. Er hoeft geen disciplinaire straf gegeven te worden, omdat in de vraagstellig niet wordt gesteld dat de verdediger zijn tegenstander onbesuisd of met buitensporige inzet ten val heeft gebracht. Er is nog 1 vraag te beantwoorden. Terug Grijze blokken zijn reeds beantwoord. 1 Terug U bent klaar met vragen vraag Uw score is Juist Fout deels juist De quiz is nog niet afgerond. Als u nu deze pagina verlaat, wordt uw score niet bewaard. Correct Answer You Selected Not Attempted Final Score on Quiz Attempted Questions Correct Attempted Questions Wrong Questions Not Attempted Total Questions on Quiz Question Details Results Date Score Tip Time allowed minutes seconds Time used Answer Choice(s) Selected Question Text Alle vragen beantwoordMeer oefenen!Probeer het nog een keer!Dat is niet slecht!Goed gedaan!Perfect!

Erik Kleinjan maakt debuut in Europa

Deventer Scheidsrechters Vereniging -

Op donderdag 29 juli zal Erik Kleinjan zijn debuut maken in Europa bij de wedstrijd tussen Servette (Zwitserland) en Molde (Noorwegen). Het betreft de return voor de tweede kwalificatieronde voor de nieuwe Conference League. Jochem Kamphuis is de scheidsrechter van dienst en de andere assistent is Charles Schaap. Vierde official is Richard Martens.

Namens de DSV en O wensen we Erik veel succes en plezier in Zwitserland!

Column Boerenverstand deel 13

Deventer Scheidsrechters Vereniging -

Boerenverstand 2021 (13) – Hand in hand met de buurjongen

 

Onze buurjongen is 10 jaar en is een fanatiek supporter van Feyenoord. Dat geeft niets, ieder kind van die leeftijd moet nog opgevoed worden. Omdat we wel eens op hem passen hebben we een heel leuk contact met hem. Vorige week belde hij aan en hij keek heel sip. Na een glaasje ranja vertelde hij dat hij heel verdrietig was dat Steven Berghuis naar Ajax ging en dat zijn vriendjes hem daar allemaal mee plagen want als Feyenoord zijn beste speler kwijt is kunnen ze nog niet van Go Ahead winnen zeggen die. Ik probeerde hem op te beuren door te vertellen dat Feyenoord voor Berghuis heel veel centjes ontvangt waar ze weer veel goede spelers van kunnen kopen en dat Feyenoord wel mooi in de Europa Cup mag spelen.  En ook zei ik dat onze beste voetballer ooit Johan Cruijff van Ajax eens een seizoen bij Feyenoord heeft gespeeld en dat Feyenoord nu een hele goede nieuwe trainer heeft (Arne Slot). Zijn ogen begonnen te glinsteren en hij vertelde dat een andere Johan de nieuwe doelpuntenmaker voor Feyenoord wordt. Ik dacht heel even aan Johan Derksen maar na zoeken op internet bleek dat hij Jahanbakhsh bedoelde. Die gaat vast heel veel doelpunten maken zei ik tegen beter weten in. Overigens wel een koopje voor Feyenoord die deze speler voor één miljoen kocht waar zijn transferwaarde enkele jaren geleden nog 25 miljoen was.

 

Tegen wie moet Feyenoord in Europa spelen vroeg ik hem. “Tegen een ploeg uit een ver land ” was het antwoord. Uiteraard had ik van Gerard Harmelink allang gehoord dat FC Drita uit Kosovo de eerste tegenstander van Feyenoord is en dus was dit de uitgelezen kans om mijn buurjongen wat aardrijkskunde bij te brengen. Ik pakte de atlas van Europa erbij en vroeg hem welke landen hij kende: hij begon met Italië (die zijn kampioen geworden), wist Vlieland (was ie net op vakantie geweest) Engeland en Duitsland moeiteloos aan te wijzen en tot mijn verrassing ook Portugal. Daar woont mijnheer Van Gaal zei hij en die gaat er voor zorgen dat wij alles gaan winnen! Arm kind….. Na een kwartiertje zoeken hadden we via Oostenrijk, Hongarije en Servië Kosovo op de kaart gevonden en zo heeft hij weer heel wat opgestoken.

Kunnen we daar van winnen? was zijn volgende vraag. Ik legde hem uit dat Kosovo een heel arm land is en dat de voetballers daar eigenlijk amateurs zijn en op zijn best vergelijkbaar zijn met FC Dordrecht. Zijn stemming was op een hoogtepunt tot zijn moeder aanbelde want die was haar zoon kwijt. Moeder was heel verrast dat haar zoon met aardrijkskunde bezig was want leren is niet zijn grootste hobby.

 

 

 

Net voor het weggaan vroeg de buurjongen nog of hij donderdag  samen met mij FC Drita-Feyenoord mocht kijken…..want dan zouden ze vast wel winnen. Tegen zo’n verzoek kun je geen nee zeggen dus ik zei enthousiast “ja” en zo zit ik opgescheept met het verplicht kijken naar FC Drita-Feyenoord.

Maar veel erger is: wat als Feyenoord niet wint of verliest? En ben ik niet veel te optimistisch geweest want kan Feyenoord in Europa überhaupt nog wel een wedstrijd winnen? De buurjongen zal ontroostbaar zijn als ze niet winnen…ik kan er nog een nachtje over slapen om te bedenken hoe ik hem dan moet troosten.

.

Pagina's

Abonneren op COVS aggregator - Verenigingen