Verenigingen

Rob de Groot overleden

Groningen -

Op 7 juli is Rob de Groot overleden. Rob was in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een actief lid van onze vereniging. Hij bezocht regelmatig de clubavonden en was ook als commissielid in verschillende functies actief. Zo zat hij van 1982 tot 1989 in de redactiecommissie van ons clubblad De Aftrap. Als scheidsrechter reikte hij tot de tweede/derde klasse. Ook was hij jarenlang grensrechter op het befaamde eurovoetbal-toernooi.

Na zijn scheidsrechtersloopbaan vertolkte hij samen met zijn vrouw Aukje de rol van gastheer en gastvrouw op wedstrijddagen van de jeugdopleiding van FC Groningen. Dat deden ze maar liefst 25 jaar, tot 2017. Ze stonden bekend om hun warme ontvangst van tegenstanders en arbitrage.

We wensen Aukje en de verdere familie sterkte met dit grote verlies. En we koesteren de herinneringen.

Aukje en Rob (foto: FC Groningen)

Spelregelvraag van de Week (10 juli 2020)

Groningen -

Tijd voor een nieuwe spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vraag van vorige week had B moeten zijn: zie pagina 63, regel 14, Spelregels Veldvoetbal. Als zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan, en de strafschop wordt gemist of tegengehouden, dan wordt de strafschop overgenomen en ontvangen beide spelers een waarschuwing.

Nieuwsgierig naar eerdere vragen en antwoorden? Klik hier.

Spelregelvraag van de Week (10 juli 2020)

Bij een schot op doel dreigt de bal hoog in het verlaten doel van partij A te gaan, omdat de doelverdediger enkele meters voor zijn doel op de grond ligt. Een wisselspeler van partij A, die in de buurt van het doel aan het warmlopen is, ziet het gevaar, loopt het doelgebied in en kopt de bal over het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Een hoekschop toekennen en de wisselspeler een gele kaart tonen.

B. Een hoekschop toekennen en de wisselspeler een rode kaart tonen.

C. De wisselspeler een rode kaart tonen en het spel laten hervatten met een strafschop.

D. De wisselspeler een gele kaart tonen en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal voor de doelverdediger.

Wat is volgens jou het juiste antwoord? Laat een bericht hieronder achter!

Coronaprotocol arbitrage

Meppel -

Beste collega scheidsrechter,

EINDELIJK MOGEN WE WEER!

Sinds kort is er weer de mogelijkheid tot het spelen van (oefen)wedstrijden.

Alleen wil dit natuurlijk niet zeggen dat alles "gewoon" weer bij het oude is.

We leven nog steeds in een 1,5 meter samenleving. Ook voor de arbitrage

heeft dit consequenties. De KNVB heeft een protocol opgesteld voor

scheidsrechters die in deze 1,5 meter samenleving wedstrijden gaan proberen

te leiden. Probeer je zo veel mogelijk te houden aan dit protocol. Het is geen

garantie, maar een hulpmiddel om de veiligheid van (wissel)spelers, coaches,

scheidsrechter en hun assistenten zoveel mogelijk te waarborgen. Het protocol

is te lezen op de website van de KNVB of via onderstaande link.

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage

 

Rest ons nog jullie veel plezier te wensen in (de voorbereidingen op) het

nieuwe seizoen.

 

Het bestuur van SMO,

namens deze: Marcel van den Beld, websitebeheerder .

Coronaprotocol arbitrage

Breda -

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. De KNVB heeft ook voor de scheidsrechters een protocol opgesteld met diverse maatregelen van aankomst op het sportpark, voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd.

Dit protocol kan regelmatig worden aangepast (check het dus regelmatig!) en de meest recente informatie is altijd te vinden in onderstaande link/download:

Coronaprotocol KNVB arbitrage

Protocol amateurvoetbal Arbitrage

De Langstraat -

Protocol geldig vanaf 1 juli (versie 6 juli)

 

 

Om de wedstrijden straks weer in goede banen te leiden adviseren wij de scheidsrechters om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 

 

Aankomst op het sportpark

• Schud geen handen.

• Ga eerst naar het kleedlokaal om te kijken hoe groot deze is.

o Indien te klein m.b.t. voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met

teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal plaatsvinden.

• Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up.

o Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met

teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel

(zie tekening).

o Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs

teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.

• Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer.

o Indien je besluit dit niet te doen, geef dit dan even aan bij de

teammanagers/elftalleiders.

 

 

Voor de wedstrijd

• Uitvoeren van spelerspascontrole

o Stem met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met de

warming-up.

o Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van

teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen.

o Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:

▪ Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het

kleedlokaal.

▪ Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten

komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden)

▪ Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld

betreden.

• Voorbereidend gesprek met club-assistenten

o Indien het kleedlokaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een

geschikte locatie.

o Advies is om dit te doen na afronding van de warming-up en voor het betreden van

het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.

• Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd

o De teams betreden gefaseerd het speelveld.

o Er wordt geen line-up gedaan.

o Er worden geen handen geschud.

o Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de

middenstip.

o Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

 

 

Tijdens de wedstrijd

• Het vieren van een doelpunt

o Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen,

dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn

verantwoordelijkheid.

o Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De

verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.

• Het uitvoeren van een wissel

o Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet waarborgen,

dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn

verantwoordelijkheid.

o Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De

verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.

• Warmlopen van wisselspelers

o Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen

de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel (zie tekening).

• Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out

o Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij

uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de

dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.

• Opstootje

o Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te waarborgen tot

spelers.

o Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regel

wordt overtreden.

• Geen disciplinaire maatregelen bij:

o Naar de grond uitsnuiten van neus

o Naar de grond spugen

o Niet waarborgen van 1,5-meter afstand

o Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers

 

 

Na de wedstrijd

• Geen handen schudden

 

 

Algemene adviezen

• Was je handen bij aankomst in het kleedlokaal en na afloop van de wedstrijd.

• Zorg voor reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.

• Heb je eigen vlaggen? Vergeet deze voorafgaand en na afloop van de wedstrijd niet te

reinigen.

 

zie ook dit pdf document van de KNVB.

Coronaprotocol amateurvoetbal vanaf 1 juli 2020

Schagen/DH -

Protocol Amateurvoetbal Arbitrage

 

Protocol geldig vanaf 1 juli (versie 6 juli)

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

Aankomst op het sportpark

 • Schud geen handen.
 • Ga eerst naar het kleedlokaal om te kijken hoe groot deze is.

o Indien te klein m.b.t. voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal plaatsvinden.

• Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up.
o Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met

teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel

(zie tekening).
o Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs

teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.
• Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer.

o Indien je besluit dit niet te doen, geef dit dan even aan bij de teammanagers/elftalleiders.

Voor de wedstrijd

• Uitvoeren van spelerspascontrole
o Stem met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met de

warming-up.
o Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van

teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen. o Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:

 •  Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal.
 •  Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden)
 •  Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden.
 • Voorbereidend gesprek met club-assistenten
  o Indien het kleedlokaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een

  geschikte locatie.
  o Advies is om dit te doen na afronding van de warming-up en voor het betreden van

  het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.

 • Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd

o De teams betreden gefaseerd het speelveld.
o Er wordt geen line-up gedaan.
o Er worden geen handen geschud.
o Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de

middenstip.
o Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Tijdens de wedstrijd

• Het vieren van een doelpunt
o Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen,

dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn

verantwoordelijkheid.
o Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De

verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. • Het uitvoeren van een wissel

o Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.

o Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.

• Warmlopen van wisselspelers
o Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen

de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel (zie tekening). • Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out

o Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.

• Opstootje
o Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te waarborgen tot

spelers.
o Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regel

wordt overtreden.
• Geen disciplinaire maatregelen bij:

o Naar de grond uitsnuiten van neus
o Naar de grond spugen
o Niet waarborgen van 1,5-meter afstand
o Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers

Na de wedstrijd

• Geen handen schudden

Algemene adviezen

 • Was je handen bij aankomst in het kleedlokaal en na afloop van de wedstrijd.
 • Zorg voor reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.

• Heb je eigen vlaggen? Vergeet deze voorafgaand en na afloop van de wedstrijd niet te reinigen.

 

The post Coronaprotocol amateurvoetbal vanaf 1 juli 2020 appeared first on Schagen-Den Helder.

Spelregelvraag week 28

Walcheren -

Spelregelvraag week 28 2020 Wacht even tot de quiz geladen is.
Als de quiz niet laadt, probeer dan de browser nogmaals te laden. Let er op, deze pagina gebruikt javascript. De browser moet javascript ondersteunen. Als de quiz niet laadt, klik hier om opnieuw te proberen. Vraag 1Een aanvaller staat in een strafbare buitenspelpositie op het moment van spelen. Hij beweegt zich echter richting eigen speelhelft en ontvangt de bal als hij zich op circa 5 meter van de middenlijn, op eigen speelhelft, bevindt. Waar zal het spel met een indirecte vrije schop moeten worden hervat?AA. waar de speler was op het moment dat de bal gespeeld werdBB. op de middenlijnCC. waar de bal was toen de scheidsrechter afflootDD. waar de speler de bal ontvingVraag 1  Het juiste antwoord is D: De indirecte vrije schop dient te worden genomen op de plek waar de buitenspel staande speler de bal raakt en dat kan ook op eigen helft zijn. Beoordeling al dan niet strafbaar buitenspel staan is niet veranderd, maar de plaats van de spelhervatting dus wel. Er is nog 1 vraag te beantwoorden. Terug Grijze blokken zijn reeds beantwoord. 1 Terug U bent klaar met vragen vraag Uw score is Juist Fout deels juist De quiz is nog niet afgerond. Als u nu deze pagina verlaat, wordt uw score niet bewaard. Correct Answer You Selected Not Attempted Final Score on Quiz Attempted Questions Correct Attempted Questions Wrong Questions Not Attempted Total Questions on Quiz Question Details Results Date Score Tip Time allowed minutes seconds Time used Answer Choice(s) Selected Question Text Alle vragen beantwoordMeer oefenen!Probeer het nog een keer!Dat is niet slecht!Goed gedaan!Perfect!

Overzicht oefenwedstrijden scheidsrechters SAO Apeldoorn

Apeldoorn -

De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is in volle gang. Hieronder vind je een overzicht van de oefenwedstrijden die geleid worden door (assistent-)scheidsrechters van de SAO Apeldoorn. Sta je er niet tussen? Stuur een mail naar webredactie@sao-apeldoorn.nl. 

Donderdag 9 juli

Rick van Bussel 20:00 uur: VV Barneveld – Terschuurse Boys Bjorn van der Vliet 20:15 uur: sc Hoevelaken – Roda’46 O23 (ASR)

 

Zaterdag 11 juli

Bjorn van der Vliet 14:00 uur: sc Hoevelaken – Hoogland 2 (ASR)

 

Zaterdag 15 juli

Luuk Timmer 12:00 uur: Vitesse – Jong FC Utrecht

 

Zaterdag 1 augustus

15:00 uur: Quick Boys – ODIN’59 Scheidsrechter Luuk Timmer Assistenten Muhamed Osman Bjorn van der Vliet

 

Dinsdag 4 augustus

20:00 uur: DVS’33 Ermelo – Sparta Nijkerk Scheidsrechter Luuk Timmer Assistenten Gijs van Mun Muhamed Osman

 

Zaterdag 8 augustus

Scherpenzeel – TEC Scheidsrechter Remon Tulen Assistenten Muhamed Osman Gijs van Mun

 

Zaterdag 15 augustus

Melvin Brink

14:30 uur: SDC Putten O19 – Sparta Nijkerk O19

 

Dinsdag 18 augustus

Remon Tulen 20:00 uur: NSC Nijkerk – DUNO D

 

Zaterdag 22 augustus 

Rick van Bussel 16:00 uur: Wijhe’92 – VIOS Vaassen

 

Dinsdag 25 augustus

Remon Tulen 20:00 uur: SDV Barneveld – Roda’46 Rick van Bussel 20:00 uur: SDV Barneveld 2 – Roda’46 2

 

Rick van Bussel fluit onder andere VV Barneveld – Terschuurse Boys in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Het bericht Overzicht oefenwedstrijden scheidsrechters SAO Apeldoorn verscheen eerst op SAO Apeldoorn.

Coronaprotocol voor de arbitrage.

Winterswijk -

Op donderdag 9 juli heeft de KNVB het coronaprotocol voor de arbitrage gepubliceerd. Deze hebben wij hieronder voor u geplaatst. Dit protocol is vanaf 1 juli jl. geldig.

Aankomst op het sportpark: Schud geen handen. Ga eerst naar het kleedlokaal om te kijken hoe groot deze is:
 • Indien te klein m.b.t. voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal plaatsvinden.
Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up:
 1. Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up.
  • Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel (zie tekening).
  • Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.
 2. Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer.
  • Indien je besluit dit niet te doen, geef dit dan even aan bij de teammanagers/elftalleiders.
Voor de wedstrijd: Uitvoeren van spelerspascontrole:

 1. Stem met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met de warming-up.
  • Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen.
  • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:
   • Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal.
   • Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden)
   • Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden.
 2. Voorbereidend gesprek met club-assistenten
  • Indien het kleedlokaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een geschikte locatie.
  • Advies is om dit te doen na afronding van de warming-up en voor het betreden van het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.
 3. Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd
  • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
  • Er wordt geen line-up gedaan.
  • Er worden geen handen geschud.
  • Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip.
  • Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
Tijdens de wedstrijd:
 1. Het vieren van een doelpunt
  • Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
  • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. 
 2. Het uitvoeren van een wissel
  • Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
  • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. 
 3. Warmlopen van wisselspelers
  • Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel (zie tekening).
 4. Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out
  • Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.
 5. Opstootje
  • Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te waarborgen tot spelers.
  • Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regel wordt overtreden.
 6. Geen disciplinaire maatregelen bij:
  • Naar de grond uitsnuiten van neus
  • Naar de grond spugen
  • Niet waarborgen van 1,5-meter afstand
  • Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers
Na de wedstrijd:
 1. Geen handen schudden
Algemene adviezen:
 1. Was je handen bij aankomst in het kleedlokaal en na afloop van de wedstrijd.
 2. Zorg voor reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 3. Heb je eigen vlaggen? Vergeet deze voorafgaand en na afloop van de wedstrijd niet te reinigen.

Het bericht Coronaprotocol voor de arbitrage. verscheen eerst op Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o..

Nieuwe informatie over de Trainingen

Deventer Scheidsrechters Vereniging -

Er is een oplossing voor het douchen! We mogen gebruik maken van de kleedkamers van VV Ijsselstreek, aan de Borgelerdijk 6.  Deze kleedkamers worden na de training pas geopend, dus kom in trainingskleding naar de DSV.

We zijn daar GASTEN en moeten dus zorgen dat alles netjes wordt achtergelaten!  We rekenen op jullie medewerking!

De bedoeling is de hele zomer twee keer per week te trainen bij voldoende belangstelling. Hoewel het niet meer verplicht is vanuit de overheid, verzoeken we jullie toch te blijven inschrijven, zodat de trainers hun training goed kunnen afstemmen op het aantal.

Dit kan via het Google docs formulier.

Voor donderdag 9 juli: klik hier

Voor dinsdag 14 juli : klik hier

Voor donderdag 16 juli: klik hier

Vanaf 2 juli gelden de volgende afspraken:

 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden,
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Toeschouwers zijn toegestaan.

Ons clubhuis aan de Keurkamp is op donderdagen geopend, op dinsdagen niet!Volg voor, tijdens en na de training dan ook te allen tijde de aanwijzingen van de trainer of coördinatoren op.

Tot op een dinsdag of donderdag aan De Keurkamp !

Clubgebouw weer geopend!

Winterswijk -

Vanaf komende donderdag is het weer mogelijk om gebruik te maken van de kleedkamers in het clubgebouw. Na afloop van de training zal ook de kantine weer geopend zijn. Wij vragen alle bezoekers van onze clubavond hun handen te wassen/desinfecteren en om de 1,5 meter in acht te nemen. Alleen dan zullen wij het clubgebouw kunnen blijven gebruiken.

Het bericht Clubgebouw weer geopend! verscheen eerst op Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o..

We voelen weer nattigheid…

Gouda -

Best lid, beste donateur,

Verheugend nieuws!

Met ingang van dinsdag 7 juli mogen de kleedkamers, douches en de kantine weer worden gebruikt.

Na het goede nieuws uit Den Haag vorige week, hebben we de berichten van het RIVM, de Veiligheidsregio en Sport.Gouda afgewacht. Verder zijn we meteen met Gemini, onze verhuurders, in overleg getreden.

Het resultaat is dat Gemini de kleedkamers heeft opgeruimd, de douches heeft laten stromen om evt. legionella-besmetting tegen te gaan en de kantine aan kant heeft gemaakt. Natuurlijk moet iedereen nog steeds de 1,5 meter-regel in acht nemen. Daarom kunnen maar een beperkt aantal mensen in iedere kleedkamer. Ook de douches mogen niet voluit worden bezet. En in de kantine moet ook afstand worden gehouden. We hebben ons oudere protocol aangepast: het coronaprotocol is hier te lezen

Lees dit protocol zorgvuldig en houd je eraan!

Als bestuur blijven we er echter op hameren: het virus is de wereld nog niet uit en het is zaak dat we ons met z’n allen aan het protocol houden. Daarom: Houd te allen tijde 1,5 m afstand, ook voor en na de training. Tijdens de training hoeft dit niet langer, maar we raden het wel aan.

Tot slot

De Ontspanningscommissie is nog steeds van plan een barbecue te organiseren. Blijf de berichten in de gaten houden! En als jullie ideeën hebben voor activiteiten in het najaar om het onderlinge contact weer wat leven in te blazen, licht dan het bestuur in. We staan voor alle suggesties open. Stay safe!

Namens het bestuur,
Ben van Maaren
secretaris Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken

Het bericht We voelen weer nattigheid… verscheen eerst op Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken.

Trainingen week 28

Deventer Scheidsrechters Vereniging -

De bedoeling is de hele zomer twee keer per week te trainen bij voldoende belangstelling.

Vergeet je voor elke training niet in te schrijven. Dit kan via het Google docs formulier.

Voor dinsdag 7 juli : klik hier

Voor donderdag 9 juli: klik hier

Vanaf 2 juli gelden de volgende afspraken:

 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden,
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Toeschouwers zijn toegestaan.

Er is nog geen oplossing  voor het gebruik van de kleedkamers. Dus thuis omkleden en douchen! Als het verandert laten we dat weten.

Ons clubhuis aan de Keurkamp is op donderdagen geopend, op dinsdagen niet!

Volg voor, tijdens en na de training dan ook te allen tijde de aanwijzingen van de trainer of coördinatoren op.

Tot op een dinsdag of donderdag aan De Keurkamp !

SAO-scheidsrechters bereiden zich voor op nieuw seizoen

Apeldoorn -

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is in volle gang. Sinds half mei wordt er wekelijks getraind bij de SAO Apeldoorn en sinds deze week worden er ook weer oefenwedstrijden gefloten! 

Zo floot de Apeldoornse scheidsrechter Twan Derksen vandaag de oefenwedstrijd Apeldoornse Boys O15 – Robur et Velocitas O15. Twan floot een prima wedstrijd en hij liet zien dat zijn conditie op peil was. Hij kreeg na afloop een aantal handige tips van begeleider Patrick van Bork. 

Twan Derksen floot vandaag een oefenwedstrijd bij Apeldoornse Boys. 

Fluit jij de komende weken een oefenwedstrijd? Stuur een berichtje naar webredactie@sao-apeldoorn.nl, dan zetten we je aanstelling op de website. 

Het bericht SAO-scheidsrechters bereiden zich voor op nieuw seizoen verscheen eerst op SAO Apeldoorn.

Pagina's

Abonneren op COVS aggregator - Verenigingen