Verenigingen

Bruikleen en aanschaf van AXIWI Headsets

RSV -

Notificatie sturen: 

Op covs.nl is te lezen dat het bestuur van de COVS Nederland overeenstemming heeft bereikt met Axitour Communication Solutions inzake de aanschaf van AXIWI Headset-systemen.

Daarnaast is Axitour Communication Solutions al jaren partner en sponsort Axitour de Gouden Scheidsrechtersfluit, die ieder jaar wordt uitgereikt op het COVS Scheidsrechterscongres aan een scheidsrechter die een belangrijke bijdrage levert aan de voetbalarbitrage in Nederland.

In oktober heeft COVS Nederland een aantal AXIWI Headsets aangeschaft en sinds maart 2020 zijn er AXIWI Headsets uitgebreid getest bij verschillende Scheidsrechters- en voetbalverenigingen. Door middel van de samenwerkingsovereenkomst is Axitour Communication Solutions voorkeurleverancier geworden voor AXIWI Headsets. Er is een hulpmiddel waarmee u kunt kijken welk soort headset en toebehoren u wilt, en u kunt een offerte aanvragen.

De afspraak met Axitour Communication Solutions is dat COVS Scheidsrechtersverenigingen via COVS Nederland de AXIWI Headsets kunnen aanschaffen met de volledige korting. Maar ook individuele scheidsrechters die lid zijn van de COVS komen in hiervoor in aanmerking. Axitour zal u vragen of u lid bent van de COVS en bij offerte altijd verwijzen naar COVS Nederland. De offerte zal altijd via de COVS Nederland gaan.

Naast het technische aspect heeft COVS Nederland voor alle scheidsrechtersverenigingen een korting bedongen op de aanschaf van AXIWI Headsets. Ook bestaat er de mogelijkheid de AXIWI Headsets in bruikleen te nemen, tegen een borgvergoeding, voor maximaal twee maanden. Voor de bruikleen heeft het bestuur van COVS Nederland een bruikleenovereenkomst opgesteld.  (Informatie verkrijgbaar via Johan Suurd email: vcn-technische-zaken@covs.nl)

"met de aanschaf van deze headsets willen we samen het niveau van de (assistent)scheidsrechters en daarmee de voetbalarbitrage in Nederland naar een hoger niveau brengen.”

Onderwerp: Groepen: Leden

Headsets.

Vlaardingen -

Bruikleen en aanschaf van AXIWI Headsets voor COVS Scheidsrechtersverenigingen:

Met enkele berichten op de website van COVS Nederland hebben wij u laten weten dat het bestuur van de COVS Nederland overeenstemming heeft bereikt met Axitour Communication Solutions inzake de aanschaf van AXIWI Headset systemen. 

Daarnaast is Axitour Communication Solutions al jaren partner en sponsort Axitour, de Gouden Scheidsrechtersfluit, die ieder jaar wordt uitgereikt op het COVS Scheidsrechterscongres aan een scheidsrechter die een belangrijke bijdrage levert aan de voetbalarbitrage in Nederland.

Inmiddels heeft COVS Nederland een aantal AXIWI Headsets aangeschaft (okt.2020) en sinds maart 2020 zijn er AXIWI Headsets uitgebreid getest bij verschillende Scheidsrechters- en voetbalverenigingen.

Door middel van de samenwerkingsovereenkomst is Axitour Communication Solutions voorkeurleverancier geworden voor AXIWI Headsets. Via onze site staat een tool waarbij u kunt kijken welk soort headset en toebehoren u wilt en kunt u een offerte aanvragen.

De afspraak met Axitour Communication Solutions is dat COVS Scheidsrechtersverenigingen via COVS Nederland de AXIWI Headsets kunnen aanschaffen met de volledige korting. Maar ook individuele scheidsrechters die lid zijn van de COVS komen in hiervoor in aanmerking.

Ook Axitour zal u vragen of u lid bent van de COVS en bij offerte altijd verwijzen naar COVS Nederland. De offerte zal altijd via de COVS Nederland gaan.

Naast het technische aspect (zie heeft COVS Nederland voor alle COVS Scheidsrechtersvereniging een korting bedongen op de aanschaf van AXIWI Headsets. (Informatie verkrijgbaar via Johan Suurd email: noord@covs.nl)

Ook bestaat er de mogelijkheid de AXIWI Headsets in bruikleen te nemen, tegen een borgvergoeding, voor een korte periode (max.twee maanden).

Voor de bruikleen heeft het bestuur van COVS Nederland een bruikleenovereenkomst opgesteld.

(Informatie verkrijgbaar via Johan Suurd email: noord@covs.nl)“Met de aanschaf van deze headsets willen we samen het niveau van de (assistent)scheidsrechters en daarmee de voetbalarbitrage in Nederland naar een hoger niveau brengen.”

www.axitour.nl

www.covs.nl

Laten we samen aanvoerders zijn van een veilig sportklimaat: Sport is voor iedereen!

Groningen -

Sport is voor iedereen! Dat lijkt zo vanzelfsprekend. Denk maar aan die honderden miljoenen mensen wereldwijd die wekelijks op of langs een voetbalveld of in een zaal genieten van die mooie sport. De passie voor sport gaat door alle lagen van de bevolking en groepen met de meest uiteenlopende achtergronden. Juist in deze tijd met de coronapandemie merk je als sportliefhebber wat je mist als het even niet kan of mag. Want sporten is belangrijk. Belangrijk voor je mentale en fysieke gezondheid. Belangrijk voor je sociale contacten, voor de onderlinge verbinding tussen mensen. Sport brengt mensen samen. Logisch toch?

Toch is het niet zo vanzelfsprekend dat sport voor iedereen is. Zo kan de seksuele geaardheid, gender identiteit en/of gender expressie wel degelijk van invloed zijn op sportparticipatie. Veel LHBTI+-personen stoppen met sport en nemen afscheid van hun sportclub als ze merken dat ze ‘anders’ zijn dan hun teamgenoten en zij er binnen hun vereniging niet over kunnen of durven te praten. Soms omdat het niet veilig voelt en soms omdat het ook gewoon niet veilig is. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

In een tijd dat we allemaal in een situatie zitten dat we tijdelijk niet zomaar in teamverband kunnen sporten en merken dat we dat missen, is het goed om te bedenken dat er een groep is die dat gemis door een gebrek aan acceptatie, begrip en respect altijd voelt.

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken vindt dat sport echt voor iedereen moet zijn! Wij roepen daarom iedereen op om op te staan vóór een gelijke sportbeleving voor iedereen. Om samen te werken aan een veilig sportklimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Oordeel niet te snel over anderen, maar stel je open en oprecht op. Ga met elkaar in gesprek. En verplaats je eens in de ander. Stel jezelf de vraag wat jij kunt doen om ook anderen te laten ervaren dat sport echt voor iedereen is! Met deze oproep sluiten we aan bij de oproep eerder dit jaar van tal van sportbonden, sportverenigingen en individuele sporters. Sport is voor iedereen!

Om onze oproep kracht bij te zetten bieden we juist in deze laatste maand van het jaar alle honderd voetbalverenigingen uit ons werkgebied (stad en groot deel van de provincie Groningen, de kop van Drenthe tot en met Assen) een regenboog-aanvoerdersband aan. Normaal gesproken vragen we de voetbalverenigingen een jaarlijkse donatie om daarmee ons werk als belangenbehartiger voor scheidsrechter te kunnen realiseren. Dit jaar doen we dat niet, omdat voetbalverenigingen het in deze coronatijd al moeilijk genoeg hebben. We vragen dus geen donatie, maar bieden iets aan. Een aanvoerdersband als symbool dat sport voor iedereen moet zijn. Laten we samen de aanvoerders zijn van een gelijke en veilige sportwereld voor iedereen. Ga binnen je eigen club het gesprek aan. Als we daarbij kunnen ondersteunen doen we dat graag. Je kunt ook kijken wat de John Blankenstein Foundation kan betekenen: www.johnblankensteinfoundation.nl.

Op 3 december reikten we symbolisch de eerste regenboog-aanvoerdersbanden uit aan de aanvoerders van Dames 1 van The Knickerbockers. Deze studentenvereniging werd uitgekozen omdat zij de voorlopige laatste winnaars zijn van de fair play prijs (over het seizoen 2018-2019). Ze bleken de sportiefste vereniging in het gehele district Noord. De prijs was door omstandigheden nog niet uitgereikt en dat is op 3 december ook gebeurd. Naast een oorkonde werd ook een klein fustje bier toegezegd voor een moment dat de kantines weer open kunnen. Om ook de groei van het vrouwenvoetbal te onderstrepen, werd bewust voor de aanvoerder van Dames 1 gekozen.

De John Blankenstein Foundation (JBF), vernoemd naar de voormalige topscheidsrechter, houdt zich sinds 2008 bezig met het bespreekbaar maken van en toewerken naar een gelijkwaardige behandeling van LHBTI+ in de sport. Wij ondersteunen dat met deze oproep van harte.

Het delen van onze oproep op social media en via andere kanalen wordt zeer gewaardeerd! Check ook onze socials facebook, twitter en instagram, Gebruik dan de #sportisvooriedereen tag ons (@covsgroningen en op facebook Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.

Sport is voor iedereen, dat vinden we toch allemaal?

Op de foto ontvangen de aanvoerders van The Knickerbockers Dames 1 de eerste aanvoerdersbanden én de fair play prijs 2018-2019. V.l.n.r. Marco Oosting, Marit Sloots, Beli de Jong en Jan-Willem Bouw.

Trainingen en andere activiteiten tot nader bericht afgelast

Groningen -

De nieuwste coronamaatregelen die 13 oktober zijn afgekondigd betekenen dat ook de trainingen voorlopig niet meer kunnen doorgaan. Met ingang van heden kan er dus voorlopig niet worden getraind. Ook alle andere (fysieke) bijeenkomsten zijn afgelast. Zodra er weer meer mogelijk is, zullen we bepalen wat we al dan niet doen. Voor nu: let goed op jezelf en op elkaar!

Spelregelvraag van de Week (4 december 2020)

Groningen -

Vrijdag en dus tijd voor een nieuwe breinbreker! Het antwoord op de vraag van vorige week had B moeten zijn: zie pagina 63, regel 14, Spelregels veldvoetbal. Als zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan en de strafschop wordt gemist of tegengehouden, dan wordt de strafschop overgenomen en ontvangen beide spelers een waarschuwing.

Nieuwsgierig naar eerdere vragen en antwoorden? Klik hier.

Spelregelvraag van de Week (4 december 2020)

Net buiten het strafschopgebied trapt een verdediger met een te hooggeheven been de bal voor het hoofd van een aanvaller weg en raakt daarbij het hoofd van de aanvaller niet. De scheidsrechter fluit en geeft aan de speler die de vrije schop wil nemen aan, dat er gewacht moet worden op zijn fluitsignaal. Nadat hij de muur op de juiste afstand heeft gezet fluit hij, maar vergeet daarbij zijn arm in de lucht te steken. De bal wordt rechtstreeks in het doel getrapt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij kent een doelschop toe

B. Hij kent een doelpunt toe

C. Hij keurt het doelpunt af en laat de aanvallende partij een indirecte vrije schop nemen op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn, het dichtst gelegen bij de plaats waar de bal in het doel ging

D. Hij keurt het doelpunt af en laat de indirecte vrije schop overnemen

Laat via een reactie weten wat volgens jou het juiste antwoord is!

Scheidsrechter en nog geen lid? Met de COVS ben je een echte teamspeler

Groningen -

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken staat de laatste jaren bekend als een actieve en bloeiende vereniging. Actief op het gebied van belangenbehartiging, actief met het organiseren van allerlei activiteiten en actief in het regelen van extra faciliteiten. En daarin zijn we ook aardig succesvol. Denk aan het technisch weekeinde op Ameland, kortingsregelingen bij sponsors, een voordelige en moderne eigen kledinglijn, clubavonden met interessante sprekers, de trainingen, een heuse (gratis) sportmasseur, het gratis project videofeedback en de uitgave van ons eigen cluborgaan De Aftrap.

Ook op bestuurlijk vlak dragen we ons steentje bij en laten we onze mening luid en duidelijk horen! De vereniging kan bouwen op een behoorlijke groep actieve leden. Ze vervullen de bestuursfuncties, nemen plaats in commissies of verrichten zo nu en dan hand- en spandiensten. Ook buiten onze vereniging zijn tal van leden actief als commissielid voor de COVS of KNVB. Centraal bij al die werkzaamheden en activiteiten staat het belang van de scheidsrechter. We komen op voor de belangen van onze leden, bieden faciliteiten en allerlei extraatjes en organiseren trainingen en clubavonden.

Concreet bieden wij onze leden het volgende:

Het lidmaatschap kost slechts 53 euro per jaar (voor leden onder de 22 zelfs nog elf euro minder) en is geheel vrijblijvend. Wil je wel lid worden, maar geen activiteiten bezoeken? Dat kan. Wil je juist wel overal aan meedoen? Dat kan ook, dat bepaal je dus helemaal zelf. Lid worden? Vul dan nu het aanmeldingsformulier in!

Spelregelvraag week 49

Walcheren -

Spelregelvraag week 49 2020 Wacht even tot de quiz geladen is.
Als de quiz niet laadt, probeer dan de browser nogmaals te laden. Let er op, deze pagina gebruikt javascript. De browser moet javascript ondersteunen. Als de quiz niet laadt, klik hier om opnieuw te proberen. Vraag 1Bij een duel om de bal trappen twee spelers van verschillende partijen tegelijkertijd de bal (klutsbal) de bal komt daarbij terecht bij een buitenspel staande speler. Wat beslist u en wat is de eventuele hervatting?AA. U laat doorspelen. Hier is geen sprake van strafbaar buitenspel. Door de klutsbal is een nieuwe situatie ontstaan.BB. U fluit af voor buitenspel en hervat met een directe vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats van de klutsbal.CC. U fluit af voor buitenspel en hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats waar de buiten spel staande speler de bal ontving.DD. U fluit af voor buitenspel en hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats van de klutsbal.Vraag 1  Het juiste antwoord is C. Indien twee spelers van verschillende partijen tegelijkertijd de bal trappen (klutsbal) en de bal komt bij een buitenspel staande speler, dan moet de scheidsrechter het spel onderbreken en hervatten met een indirecte vrije schop wegens strafbaar buitenspel, omdat de bal ook door een medespeler van de buitenspel staande speler wordt gespeeld. Er is nog 1 vraag te beantwoorden. Terug Grijze blokken zijn reeds beantwoord. 1 Terug U bent klaar met vragen vraag Uw score is Juist Fout deels juist De quiz is nog niet afgerond. Als u nu deze pagina verlaat, wordt uw score niet bewaard. Correct Answer You Selected Not Attempted Final Score on Quiz Attempted Questions Correct Attempted Questions Wrong Questions Not Attempted Total Questions on Quiz Question Details Results Date Score Tip Time allowed minutes seconds Time used Answer Choice(s) Selected Question Text Alle vragen beantwoordMeer oefenen!Probeer het nog een keer!Dat is niet slecht!Goed gedaan!Perfect!

Man in the Middle

Gouda -

Mis je de clubavonden ook zo? Zijn er niet genoeg spelregelvragen naar je zin? Ken je elke bladzijde op deze site nu wel uit je hoofd? Dan heb je wat andere afleiding nodig.

De UEFA is een paar weken geleden begonnen met een nieuwe serie op het eigen tv-kanaal UEFA.tv. Deze serie, Man in the Middle genaamd, gaat specifiek over scheidsrechters. Er is geen enkele serie of film die ik ken, die zo diep ingaat op de vraag hoe het is om een topscheidsrechter te zijn. En geloof me, ik heb ze allemaal gezien.

In de eerste aflevering gaat het vooral over de VAR en hoe scheidsrechters zich daarop moesten instellen. Omdat Nederland een gidsland genoemd kan worden op VAR-gebied, komen in de eerste aflevering meteen een paar van onze toppers in beeld.

Kijk de eerste aflevering hier.

De tweede aflevering gaat over de mentale inspanning die scheidsrechteren oplevert. Hierin komt o.a. Stuart Carrington aan bod. Zijn boek (Blowing the Whistle) was in 2019 de prijs voor de winnaar van de Battle of the Referees. Ook een zeer interessante aflevering, met o.a. Björn Kuipers.

Kijk de tweede aflevering hier.

Gisteren is deel drie in premiere gegaan. Deze episode gaat over de laatste fase van de Champions League van afgelopen seizoen, toen de laatste wedstrijden tijdens de corona-pandemie plaatsvonden. Ook dit vraagt het nodige van scheidsrechters.

Kijk de derde aflevering hier.

Deel vier, tevens de laatste in de reeks, komt volgende week uit.

Alle afleveringen zijn in het Engels. Als je voor de eerste keer naar UEFA.tv gaat, moet je een account aanmaken, maar je kunt ook met je Facebook-, Google-, of Apple-account inloggen. Laat in de comments hieronder weten wat je van de serie vindt.

Het bericht Man in the Middle verscheen eerst op Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken.

SWO- Spelregelcompetitie: december

Winterswijk -

Iedere maand publiceren wij 10 spelregelvragen op onze website. Deze vragen zijn maandelijks onderdeel van de SWO-spelregelcompetitie. Iedere maand (van september t/m juni) zijn er per vraag 10 punten te verdienen. In juli maken we de eindstand op en zal er blijken wie er het hoogste is geëindigd. Met deze competitie/vragen zijn er geen prijzen te verdienen, het is enkel voor de eer. De huidige tussenstand vind je op de op de pagina met de stand: klik hier.

if (window.qmn_quiz_data === undefined) { window.qmn_quiz_data = new Object(); } Kent u alle spelregels uit het hoofd? 1. Terwijl de bal de zijlijn heeft gepasseerd wil het team dat de inworp mag nemen een wisselspeler inbrengen. De gewisselde speler verlaat het speelveld en de wisselspeler loopt direct naar de plaats van de inworp, pakt de bal op die tegen de boarding ligt en gooit de bal vervolgens in. Is dit volgens de regels correct? A. Ja, want een wisselspeler is definitief speler wanneer de uitgewisselde speler het speelveld heeft verlaten. B. Ja, want de wisselspeler heeft toestemming gehad van de scheidsrechter om het speelveld te betreden. C. Nee, want de bal moet eerst door een medespeler gespeeld zijn. D. Nee, want de wisselspeler heeft het speelveld nog niet betreden en mag de inworp nog niet nemen. 2. Aan welke van de onderstaande voorwaarde behoeft een wissel niet te voldoen? A. De scheidsrechter moet op de hoogte zijn gebracht voordat een beoogde wissel plaatsvindt. B. Tijdens een onderbreking van de wedstrijd. C. Nadat de te vervangen speler t.h.v. de middenlijn het speelveld heeft verlaten. D. Nadat de wisselspeler een teken heeft gekregen van de scheidsrechter. 3. Een speler die in de eerste helft is bestraft met een gele kaart wordt tijdens de rust door zijn trainer gewisseld. Deze gewisselde speler heeft tijdens de tweede helft plaatsgenomen op de reservebank en levert vanaf die positie luidkeels commentaar op de leiding zonder daarbij beledigend te zijn. De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Wat moet hij nu beslissen? A. Hij stuurt de speler naar de tribune zonder een kaart te tonen. B. Hij toont de speler alleen een gele kaart. C. Hij toont de speler een gele kaart, direct gevolgd door de rode kaart. D. Hij toont de speler een gele kaart en geeft de aanvoerder van het team van deze speler opdracht om het aantal spelers van zijn team op het speelveld terug te brengen tot tien. 4. Tijdens het uitvoeren van een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied trapt een verdediger een aanvaller net buiten het strafschopgebied. Op dat moment heeft de bal wel de grond geraakt, maar de bal is nog niet gespeeld of aangeraakt. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen? A. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij net buiten het strafschopgebied. B. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een directe vrije schop voor de aanvallende partij net buiten het strafschopgebied. C. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een strafschop. D. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en de scheidsrechtersbal wordt opnieuw uitgevoerd omdat de bal nog niet in het spel was. 5. Bij het nemen van een strafschop loopt een speler van de aanvallende partij te vroeg toe. De nemer van de strafschop ziet echter dat de bal door de doelverdediger wordt tegengehouden, waarna de bal bij een derde aanvaller komt die niet te vroeg was toegelopen. Wat beslist de scheidsrechter als deze aanvaller de bal in het doel schiet? A. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats waar de aanvaller te vroeg toeliep. B. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats waar de aanvaller te vroeg toeliep en een waarschuwing voor deze te vroeg toegelopen aanvaller door het tonen van de gele kaart. C. Strafschop overnemen en een waarschuwing voor de te vroeg toegelopen aanvaller door het tonen van de gele kaart. D. Doelpunt toekennen, omdat de speler die te vroeg toeliep geen invloed had op het vervolg van de strafschop. Wel zal de te vroeg toegelopen aanvaller een waarschuwing ontvangen door het tonen van de gele kaart. 6. Wie heeft de bevoegdheid om, staande binnen de instructiezone, aanwijzingen te geven? A. De trainer en de assistent-trainer. B. De trainer. C. Eén persoon D. Dit is niet vastgelegd. 7. De bal wordt in de richting van het doel geschoten. Een verdediger, die zich geheel achter de doellijn in de netruimte bevindt, slaat de bal uit het doel. De bal heeft hierbij de doellijn niet geheel gepasseerd. Wat beslist de scheidsrechter? A. Gele kaart voor de verdediger en een scheidsrechtersbal. B. Rode kaart voor de verdediger en een scheidsrechtersbal. C. Rode kaart voor de verdediger en een strafschop voor de aanvallende partij. D. Rode kaart voor de verdediger en een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het doelgebied. 8. Aanvaller A is op volle snelheid om de hem toegespeelde bal aan te nemen. Een verdediger vangt de snellopende aanvaller A met de borst op. De scheidsrechter onderbreekt het spel hiervoor. Hoe zal het spel moeten worden hervat, nadat de scheidsrechter een disciplinaire maatregel heeft genomen? A. Met een indirecte vrije schop. B. Met een strafschop. C. Met een directe vrije schop. D. Met een directe vrije schop of strafschop. 9. Als bij een doelschop de bal nog niet buiten het strafschopgebied is, loopt een aanvaller, die op het moment van nemen buiten het strafschopgebied stond, de bal (binnen dit gebied) tegemoet. Een verdediger loopt met hem mee en geeft hem een schouderduw, terwijl de bal nog niet binnen speelbereik is. De scheidsrechter fluit af. Hoe hervat hij het spel? A. Hij laat de doelschop overnemen. B. Hij geeft een indirecte vrije schop tegen de aanvaller, omdat hij te vroeg het strafschopgebied betrad. C. Hij geeft een strafschop tegen de verdediger, omdat hij een tegenstander reglementair aanviel zonder dat de bal binnen speelbereik was. D. Hij geeft een scheidsrechtersbal, omdat beide overtredingen even zwaar zijn. 10. Bij het nemen van een hoekschop staat een speler van de tegenpartij niet op de vereiste afstand. De hoekschopnemer schiet de bal toch en de bal wordt door de doelverdediger onderschept. De scheidsrechter beslist: A. Vrije trap voor de tegenpartij, omdat de hoekschopnemer had moeten wachten totdat de scheidsrechter ervoor gezorgd had dat de speler op de vereiste afstand ging staan. B. Overnemen van de hoekschop. C. Indirecte vrije schop voor de hoekschopnemer op de plaats waar de te dichtbij staande speler stond. D. Overnemen van de hoekschop en een waarschuwing voor de verdediger door het tonen van de gele kaart. Naam* Vereniging* Emailadres* Akkoord met privacyverklaring?* Vorige Volgende window.qmn_quiz_data["70"] = {"quiz_id":"70","quiz_name":"Spelregelvragen - december","disable_answer":"0","ajax_show_correct":"0","progress_bar":"0","contact_info_location":"1","qpages":{"2":{"id":"2","quizID":"70","pagekey":"2mqXuXyi","hide_prevbtn":"0"}},"skip_validation_time_expire":1,"timer_limit_val":0,"disable_scroll_next_previous_click":0,"error_messages":{"email":"Controleer uw emailadres","number":"Dit moet een nummer zijn!","incorrect":"De ingevoerde tekst is niet correct!","empty":"Vul alle verplichte velden in svp. Deze zijn met een * aangemerkt"},"first_page":false}

Time is Up!

CancelSubmit Quiz Inzendingen

  Het bericht SWO- Spelregelcompetitie: december verscheen eerst op Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o..

  Privacyverklaring SMO Meppel – update

  Meppel -

  PRIVACYVERKLARING  SMO MEPPEL

  Dit is de privacyverklaring van Scheidsrechtersvereniging Meppel en Omstreken SMO, gevestigd in Meppel, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 40048881, hierna te noemen “de Vereniging”.

  Bewust of onbewust deelt een verenigingslid persoonsgegevens met onze Vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

  Daarom hebben wij in deze privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Eventuele vragen kunt u stellen per e-mail aan de secretaris van de vereniging: smomeppel@gmail.com.

  In onderstaande link kunt u de volledige privacyverklaring en toestemmingsverklaring terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens van u verzameld worden, hoelang wij deze gegevens bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

  SMO Privacyverklaring V2020-1

  SMO-toestemmingsverklaring AVG-COVS V2020-1

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met smomeppel@gmail.com

   

   

   

  Aanmelden als lid van de SMO – update

  Meppel -

  Wil je lid worden van de SMO ?

  Vul dan bijgevoegd aanmeldformulier SMO aanmeldformulier V2020-2 (de link bevat een pdf van het aanmeldformulier) volledig in en stuur dit per post of mail naar het opgegeven adres op het formulier.

  Zodra je betaling van de contributie ontvangen is, zullen wij je in de correspondentie naar de leden meenemen en, als dit van toepassing is, je aanstellingen op de website gaan vermelden.

  Uiteraard gaan wij in het kader van de privacy (AVG per 25-05-2018) zorgvuldig om met de gegevens die u ons via het aanmeldformulier ter beschikking stelt.

  Marcel van den Beld, secretaris

  Lidmaatschap van de SMO

  Meppel -

  Voorwaarden Lidmaatschap SMO

  Een ieder, die lid is van de Scheidsrechtersvereniging Meppel en Omstreken, wordt geacht de inschrijfvoorwaarden te kennen en daarmee in te stemmen.

  Aanmelden

  Aanmelden bij de SMO kan via het aanmeldingsformulier wat elders terug te vinden is op de website www.smo-meppel.nl.

  Het aanmeldingsformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. Het formulier kun je mailen naar smomeppel@gmail.com of versturen naar:

  SMO

  Secretaris Marcel van de Beld

  Europalaan 6

  8303 GJ EMMELOORD

  De gegevens vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging. Wanneer de inschrijving is verwerkt, wordt via mail een bevestiging toegezonden.

  Bij inschrijving wordt tevens goedkeuring gegeven aan inschrijving bij de COVS.

  Contributie

  De contributie bedraagt voor het seizoen 2020-2021 voor leden € 50,- (> 21 jaar). Jeugdleden betalen € 25,-

  -       Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei van elk jaar;

  -       Het lidmaatschap wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar.

  -       De contributie dient jaarlijks in de maand juni te worden voldaan, hiervoor ontvang je bericht per mail

  -       Bij aanmeldingen na juni dient de contributie van het eerste jaar in de maand van aanmelding worden voldaan;

  -       Bij aanmelding in januari en volgend bedraagt de contributie voor het lopend seizoen € 25,-

  -       De contributie kun je overmaken op IBAN: NL98INGB0001726796 t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Meppel en Omstreken.

  Afmelden

  Afmelden als lid van de SMO dient schriftelijk of per mail te geschieden, email: smomeppel@gmail.com.

  Mondelinge of telefonische afmelding wordt niet geaccepteerd om discussie te voorkomen.

  Afmelding dient voor 1 mei te geschieden. Bij tussentijdse opzegging is men contributie verschuldigd voor het hele seizoen.

  Je krijgt per mail een bevestiging van de uitschrijving uit het ledenbestand.

  Privacy-wetgeving

  Privacy voor onze leden is erg belangrijk. Hoe wij met jouw gegevens omgaan, kun je lezen in onze privacy verklaring op de website www.smo-meppel.nl .

  Contact en informatie

  Voor alle informatie over het lidmaatschap en contributie kun je contact opnemen met onze penningmeester Marcel Huisman

  Email: huismanm47@gmail.com

  Tel: 06-42808880

   

  Het Huishoudelijke Reglement ligt ter inzage bij het secretariaat

   

   

   

   

  Handige links samen op de website

  Meppel -

  De COVS heeft de uitgifte van de digtale "De Scheidsrechter" stopgezet vanaf 1-1-2020.

  De nieuwste versies van het digitale blad, kun je hieronder openen door de link aan te klikken

  Overzicht van alle edities van "De Scheidsrechter" Klik hier

  2019

  De scheidsrechter 2019-9 Cover

  De scheidsrechter 2019-9

  De scheidsrechter 2019-8

  De scheidsrechter 2019-7

  De scheidsrechter 2019-6

  De scheidsrechter 2019-5

  De scheidsrechter 2019-4

  De scheidsrechter 2019-3

  De scheidsrechter 2019-2

  De scheidsrechter 2019-1

  2018
  De scheidsrechter 2018-9

  De scheidsrechter 2018-8

  De scheidsrechter 2018-7

  De scheidsrechter 2018-6

  De scheidsrechter 2018-5

  De scheidsrechter 2018-4

  De Scheidsrechter 2018-3

  De scheidsrechter 2018-2

  De Scheidsrechter 2018-1


  Handige Links
  “de Scheidsrechter” van de COVS digitaal  
  Overige links     De Scheidsrechter 2017-9     De Scheidsrechter 2017-8

     
  www.scheids-assist.nl  De Scheidsrechter 2017-7    
  www.rtvdrenthe.nl
  De Scheidsrechter 2017-6
     
  www.scheidsrechters.voetbal.nl/
  De Scheidsrechter 2017-5      
  www.jeugdscheidsrechter.nl
  De Scheidsrechter 2017-4      
  www.scheidsrechter.startpagina.nl/
  De Scheidsrechter 2017-3      
  www.covs.nl
  De Scheidsrechter 2017-2      
  www.covsdrenthe.nl
  De Scheidsrechter 2017-1      
  www.knvb.nl
  De Scheidsrechter 2016-9      
  www.voetbalnoord.nl
  De Scheidsrechter 2016-8      
  www.voetbalopzaterdag.com
  De Scheidsrechter 2016-7      
  www.zondaghoofdklasse.nl
  De Scheidsrechter 2016-6      
  www.meteomeppel.com
  De Scheidsrechter 2016-5      
  COVS Eindhoven
  De Scheidsrechter 2016-4      
  COVS Amersfoort
  De Scheidsrechter 2016-3      
  COVS HZO Drenthe
  De Scheidsrechter 2016-2      
  Het Amsterdamsche Voetbal
  De Scheidsrechter 2016-1      
  Twee Nul
  De Scheidsrechter 1      
  De Scheidsrechter 2      
  De Scheidsrechter 3      
  De Scheidsrechter 4        
  De Scheidsrechter 5        
  De Scheidsrechter 6        
  De Scheidsrechter 7        
  De Scheidsrechter 8               voor de link naar website en/of twitteraccount van de donateursverenigingen van de SMO-Meppel wordt verwezen naar  Donateurslijst.

  Sint Nicolaasviering voor de kinderen in 2020

  Deventer Scheidsrechters Vereniging -

  Foto’s en tekst: G. Duchatteau

  Het was ook voor de Sinterklaasviering voor de kinderen van de DSVenO. in verband met de coronabesmetting een overweging van wat te gaan doen en wat wel en niet mag.

  Je wilt graag als Sinterklaas samen met de steun van zijn trouwe metgezel Piet dat de kinderen verblijdt gaan worden met cadeaus en snoepgoed. Gezellig samenkomen in het clubhuis van de DSVeno om aldaar de verjaardag te vieren van Sinterklaas. De planning was om dat dit jaar te laten plaats vinden op zaterdag 28 november.

  Maar hoe anders verliep deze planning door de corona. Geen mogelijkheid om gebruik te mogen maken van het clubhuis! Want dan zijn er teveel mensen te gelijk aanwezig en niet allemaal op anderhalve meter op een zitplaats in te delen.

  Geen mogelijkheid om gezamenlijk Sinterklaasliedjes te zingen, kleurplaten te maken en gezellig bezig gehouden te worden door die leuke Alexander. Afwachten of de Sint samen met zijn trouwe Piet wel zou komen en in spanning zitten wachten of er dit jaar weer een leuk cadeau voor de kinderen zou zijn meegebracht.  

   

  HuisBezoek 

  Maar gelukkig was er door de Sint en zijn trouwe Piet op tijd een plan gesmeed om ervoor te zorgen dat de kinderen niet werden vergeten en zij onverwachts werden bezocht door de Sint zijn trouwe Piet.

  Het was zaterdag 28 november aan het eind van de middag, zo tegen de klok van 17.00 uur dat Piet zijn eerste bezoekje aflegde en de cadeaus, snoepgoed en chocolade letters af kon leveren. Vervolgens werden er nog diverse andere adressen bezocht en overal kinderen verrast met de komst van Piet.

  De reacties van de kinderen, dat ondanks het misschien niet door kunnen gaan van de Sinterklaasviering in het clubhuis dit jaar, de komst van Piet en de ontvangen cadeaus door de kinderen bij hen in de smaak vielen werd gelijk doorverteld door Piet aan Sinterklaas.

  Sinterklaas was dan ook erg blij dat het op deze wijze allemaal nog goed is gekomen en bedankt een ieder die dan op welke wijze ook heeft meegewerkt aan het welslagen van deze dag.

  Eindhoven - Nieuws maandag 30 november 2020

  Eindhoven -

  Oproep

  Maandag 30 november 2020 - Redactie

  Het jaar 2020 is bijna voorbij. Wat hadden we mooie voornemens, wat wilden we genieten van onze hobby, van het fluiten, maar ook van zoveel andere dingen in het leven. Corona gooide echter roet in het eten, zowel in het vorige als huidige seizoen.

  Hoe ben jij hiermee omgegaan? Wat heb je vooral gemist? Hoe heb je het gemis van de trainingen, de wedstrijden, de contacten met spelers en collega’s, etc ervaren? En hoe ben je de vele ‘voetballoze’ momenten doorgekomen? Toch sportend of klussend, wandelend of luierend?

  Training op zaterdag of zondag

  Leiden -

  Er is nog geen zicht op het moment voor hervatten van het amateurvoetbal.

  Daarom wil het bestuur onderzoeken of er behoefte is aan training op zaterdag of zondag.

  Dit alleen tijdens voetballoze periode.

   

   

  Het bestuur organiseert hiervoor een proeftraining op:

  Zaterdag 5 december om 10:30u

  Én Zondag 6 december om 10:30u

   

   

  Ook vernemen graag per email of je behoefte hebt aan conditietraining op zaterdag of zonderdag. Of juist geen behoefte.
  Stuur je reactie per email aan: secretaris@svleiden.nl

  Pagina's

  Abonneren op COVS aggregator - Verenigingen