Verenigingen

Spelregelvraag van de Week (7 mei 2021)

Groningen -

Ook in mei elke vrijdag een nieuwe spelregelvraag van de week. Het antwoord op de laatste vraag van april had B moeten zijn: zie regel 12, pagina 51 bij hands. Als de bal zijn hand of arm heeft geraakt of de hand of arm van een ploeggenoot raakt, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt, en vervolgens direct daarop wordt gescoord in het doel van de tegenpartij, dan is dit strafbaar hands en wordt het doelpunt niet goedgekeurd. Het spel wordt dan hervat met een directe vrije schop voor de verdedigende partij.

Bekijk hier alle spelregelvragen + antwoorden van dit jaar.

Spelregelvraag van de Week (7 mei 2021)

Een aanvaller passeert twee verdedigers en schiet hard op het doel. De bal komt op de paal en gaat vervolgens via de scheidsrechter – die in het strafschopgebied staat – het doel in. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Aftrap na geldig doelpunt

B. Scheidsrechtersbal voor de doelverdediger, andere spelers moeten op tenminste 4 meter afstand staan.

C. Scheidsrechtersbal voor de aanvaller die op doel schoot, andere spelers moeten op tenminste 4 meter afstand staan.

D. Scheidsrechtersbal, waarbij van beide partijen één speler aanwezig is.

Wat is het juiste antwoord?

Spelregelvraag week 19

Walcheren -

Spelregelvraag week 19 2021 Wacht even tot de quiz geladen is.
Als de quiz niet laadt, probeer dan de browser nogmaals te laden. Let er op, deze pagina gebruikt javascript. De browser moet javascript ondersteunen. Als de quiz niet laadt, klik hier om opnieuw te proberen. Vraag 1Een speler van Team A mag een strafschop nemen. De nemer maakt een schijnbeweging bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond. Tegelijkertijd begaat de doelverdediger een overtreding. Hij komt voordat de bal gespeeld is van de doellijn af. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen als de bal gestopt wordt door de doelman?AA. Hij laat de strafschop overnemen omdat beide spelers op hetzelfde moment een overtreding begaanBB. Hij kent een indirecte vrije schop toe tegen de nemer en toont hem tevens een gele kaart voor onsportief gedrag.CC. Hij kent een indirecte vrije schop toe tegen de doelman en toont hem tevens een gele kaart voor onsportief gedrag.DD. Hij laat de strafschop overnemen en geeft beide spelers een gele kaart voor onsportief gedragVraag 1  Het juiste antwoord is B: de eerste overtreding is het maken van een schijnbeweging nadat de aanloop is afgerond. Dat is ook de ernstigste overtreding. Er is nog 1 vraag te beantwoorden. Terug Grijze blokken zijn reeds beantwoord. 1 Terug U bent klaar met vragen vraag Uw score is Juist Fout deels juist De quiz is nog niet afgerond. Als u nu deze pagina verlaat, wordt uw score niet bewaard. Correct Answer You Selected Not Attempted Final Score on Quiz Attempted Questions Correct Attempted Questions Wrong Questions Not Attempted Total Questions on Quiz Question Details Results Date Score Tip Time allowed minutes seconds Time used Answer Choice(s) Selected Question Text Alle vragen beantwoordMeer oefenen!Probeer het nog een keer!Dat is niet slecht!Goed gedaan!Perfect!

KNVB Nieuwsupdate 15 – Het coronavirus en de gevolgen voor het amateurvoetbal

Leiden -

We hebben met pijn in ons voetbalhart moeten besluiten dat de Regiocup voor senioren dit seizoen definitief niet meer haalbaar is. Nu het kabinet de mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen heeft doorgeschoven van 11 mei naar (op z’n vroegst) 18 mei, blijft er te weinig tijd over voor een toernooi. Ontzettend zuur en balen! Wij hadden heel graag gezien dat we inmiddels weer in de buitenlucht konden voetballen, maar helaas is dat niet mogelijk. Wat ons betreft had dit prima gekund, want we weten dat trainen en (lokaal) wedstrijden spelen voor volwassenen in de buitenlucht nauwelijks tot besmettingen leidt. Sporten en bewegen zorgen voor een vitalere samenleving, daar hadden we ontzettend graag weer aan bijgedragen, zeker gezien het feit dat de gemiddelde Nederlander 6 kilo is aangekomen en minder sport dan voor de Coronapandemie. Dit blijven we uiteraard in onze lobby aanvoeren.

Waarom definitief geen Regiocup voor senioren?
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen in elk geval tot 18 mei niet als team trainen, alleen in groepjes van vier. Om verantwoord wedstrijden te kunnen spelen, is een periode van twee tot drie weken nodig om wedstrijdfit te kunnen worden. In dat geval kan de KNVB Regiocup op z’n vroegst in het weekend van 5/6 juni starten. Voor een toernooivorm blijft er dan te weinig tijd over aangezien de zomervakantie op 10 juli van start gaat (regio Noord) en er in de zomer op veel sportcomplexen veldonderhoud nodig is. Daarnaast is het gezien de uitgestelde versoepelingen op dit moment onwaarschijnlijk dat de datum waarop volgens het openingsplan weer wedstrijden gespeeld mogen worden (7 juli) naar voren wordt gehaald.

Hopelijk wel zomervoetbal
Zodra de coronabeperkingen het toelaten, kunnen verenigingen onderling oefenwedstrijden organiseren. Daarnaast is er de hoop dat er in de zomerperiode meer versoepelingen mogelijk zijn, waardoor verenigingen die beschikken over kunstgrasvelden of speciale Beachsoccer-velden ’zomervoetbal’ kunnen organiseren. Wij zullen jullie hierbij gaan ondersteunen. Mocht zomervoetbal niet mogelijk zijn op jouw vereniging, dan adviseren we om toch iets te organiseren voor de senioren (27+), de groep die al lange tijd niet normaal kan trainen. Wellicht bij een vereniging in de buurt (mits de maatregelen daar ruimte voor bieden)? Hierdoor kunnen zij toch nog een ‘wedstrijdje’ meepikken in de mooiste periode van het jaar. Op korte termijn ontvangen jullie meer informatie over onze ondersteuning bij de organisatie van zomervoetbal.

Regiocup voor de jeugd?
De jeugd mag wel al enige tijd normaal trainen en op de eigen vereniging partijtjes spelen. Aangezien zij hierdoor al wedstrijdfit zijn, willen we de optie voor de Regiocup voor deze doelgroep zo lang mogelijk openhouden en niet onnodig of voorbarig de kans op het spelen van wedstrijden verspelen. We blijven in gesprek met ‘Den Haag’ en we blijven zoeken naar mogelijkheden. Zodra hier definitief uitsluitsel over is, communiceren we hierover. Hier vind je de poule-indeling voor de Regiocup, wanneer deze van start kan.

Mocht veldonderhoud een belemmering zijn om deel te nemen aan de Regiocup voor de jeugd, neem dan contact op met de gemeente en/of je Verenigingsadviseur om samen te zoeken naar een alternatief.

Incasso maandelijks voorschot
Evenals de vorige maanden zal ook de maandelijkse incasso van de maand mei niet worden uitgevoerd. Dit houdt tevens in dat de clubs de eindafrekening over het lopende seizoen in de maand juni kunnen verwachten.

Lobbysucces NOW
Diverse keren is door verenigingen de NOW-problematiek onder de aandacht gebracht. In eerdere Nieuwsupdates schreven wij over onze lobby in dit dossier. Het is prettig te kunnen berichten dat deze inzet tot een succesje heeft geleid. Het kabinet gaat namelijk een oplossing bieden via de regeling Tegemoetkomingsregeling Amateursportorganisaties COVID 19 (TASO). Deze TASO-regeling gaat nu ook open voor de gedupeerde amateurclubs die geen NOW-compensatie kregen. Hiermee komen de verenigingen alsnog in aanmerking om een vergoeding te krijgen voor loonkosten die niet via andere regelingen (bijv. NOW of TOZO) zijn gecompenseerd. Voor het volledige bericht, klik hier .

Stand van zaken financiële regelingen Q1 & Q2
Volgens planning gaan vanaf 17 mei de loketten voor zowel de TASO als de TVS weer open. Er kan dan door sportverenigingen en verhuurders van sportaccommodaties compensatie voor het eerste kwartaal van 2021 worden aangevraagd. Binnenkort zet de minister haar handtekening onder de regelingen zodat deze definitief worden en de exacte voorwaarden helder zullen zijn. Vanuit VWS is gemeld dat de regelingen, ten opzichte van de vorige kwartalen, inhoudelijk niet zullen wijzigen. Wel zal de drempel voor de TASO (nu €1500), worden verlaagd en het maximumbedrag (nu €12.000) worden verhoogd. Goed nieuws, want hiermee zullen nog meer sportverenigingen een beroep op de TASO kunnen doen. Bij de TVS was het compensatiepercentage voor de zogenaamde ‘niet gebruiksgebonden huur’ 45%. Dit percentage zal worden verhoogd. Zodra meer bekend is, zullen wij daarover berichten.

Contact en ondersteuning
Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze Verenigingsadviseurs of een collega van KNVB Contact . Of bekijk onze FAQ’s op www.knvb.nl/coronavirus en www.knvb.nl/regiocup .

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateurvoetbal

Bron: KNVB

85ste Algemene Ledenvergadering van de SDO – Verslag secretaris.

Doetinchem -

Beste SDO leden,

Op maandag 19 april stond de 85ste Algemene Ledenvergadering van de SDOop het programma. Een vergadering die de boeken in zou gaan omtrent de vorm waarin deze gehouden werd. I.v.m. de Covid-19 Lock down, een compleet digitale vergadering via Microsoft Teams. 42 van de 90 leden hadden een reactie gegeven op de uitnodiging op de ALV. 8 hiervan hadden zich afgemeld. Uiteindelijk zaten er 31 mensen in de digitale meet om terug te kijken op het verenigingsjaar 2020 en om een blik te werpen op de toekomst.

Zoals ieder jaar is het belangrijkste onderdeel van de ALV het huldigen van de jubilarissen en dat was dit jaar een persoon. Gerard Seesing is 40 jaar lid van de SDO/COVS. Helaas was dit niet “fysiek” mogelijk in ons clubgebouw, echter had het bestuur in de voorafgaande week op 13april 2021 een bezoek gebracht, en de speld en de oorkonde uitgereikt. Ook voorzitter Frank Sanders mochten we op deze dag verblijden met zijn huldiging voor de zilveren scheidsrechters speld. Deze had hij in 2020 al mogen ontvangen en kon toen ook door Corona niet doorgaan. Ook hij kreeg net zoals Gerard een thuis bezoek van het bestuur.

7 januari 2021jl. heeft het bestuur alsnog de jubilea van 2020 gehuldigd. Dit waren:- Wijnand Rutgers (40 jaar lidmaatschap)- Bennie Roenhorst (25 jaar lidmaatschap)- Frans Beser (25 jaar lidmaatschap)- Harrie Mellendijk (25 jaar lidmaatschap)- Johan Raassing (25 jaar lidmaatschap). Johan werd op dinsdag 13 april2021 gehuldigd i.v.m. een onjuist thuisadres.

Normaal wordt op de nieuwjaarsreceptie ook de Derk Besselink bokaaluitgereikt. Ook deze uitreiking kon toen niet doorgaan. Het bestuurheeft op 18 januari jl. winnaar Ab Brussen in het zonnetje gezet en hem de beker overhandigd.Nieuw fenomeen in de club is het lid van waardering. Het bestuur heeft als schot voor de boeg het eerste lid van waardering op 13 april 2021een bezoek gebracht en gehuldigd. Dit heeft het bestuur gedaan met het oog dat de leden achter het voorstel zouden staan van het bestuur. Het voorstel is in de vergadering tot dusver, zonder meerderheid, aangenomen door de leden. Een lid van waardering is een voorgesteld lid door het bestuur, geaccordeerd door de leden, die de waardering krijgt voor bewezen diensten voor langere tijd, voor de club. Het bestuur heeft Tonnie van Mourik voorgedragen. De leden namen het voorstel aan. Tonnie heeft een gouden fluit ontvangen en Thea een mooie bos bloemen.

Omstreeks 19.30 uur opende voorzitter Frank Sanders de vergadering en namen de leden een minuut stilte in acht om de dierbaren die overleden zijn het afgelopen jaar te herdenken. Hierin werd in het bijzonder stilgestaan bij de situatie van SDO lid René Meulenbeek. René is gelukkig weer aan de betere hand, en wij wensen hem veel beterschap toe de aankomende tijd. Hierna werden de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de penningmeester doorlopen en waren er weinig tot geen op- en of aanmerkingen. Decontrole vanuit de kascommissie vond al eerder plaats en het kascommissielid Gerlof Bril mocht het verslag presenteren en de leden oproepen om het bestuur decharge te verlenen. Joost Soeter meldde zichaan als reserve voor de kascommissie.Een gewichtig onderdeel van de vergadering waren de wijzigingen van de statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement. In de ALV van 2020 heeft het bestuur aangegeven wijziging te willen doen in de statuten en een HR op te zetten. Een HR is nu eenmaal makkelijker te wijzigen zonder notariskosten en we wilde de statuten updaten. 2 leden gaven het bestuurde nodige feedback waar het bestuur content over was. Doordat de stemming tijdens de ALV niet uit 2/3 van de leden bestond konden we deze wijzigingen niet bekrachtigen. Hiervoor moet een 2e vergaderinguitgeschreven worden (BALV) en deze moet binnen 4 weken plaatvinden, om de wijzigingen wel door te kunnen voeren. De gewijzigde statuten en het nieuwe HR, met alle op –en aanmerkingen zullen worden verwerkt en aan deleden worden voorgelegd voor de BALV.

Inmiddels bestaat onze club 85 jaar en wordt het tijd om te gaan plannenvoor het jubileumfeest in 2026. Het bestuur riep de leden op om zich op te geven voor een 90 jarig jubileum commissie. Ook financieel zal het bestuur reservering maken voor een fijn feest. Via het secretariaat zal een korte mail komen zodat u zich op kan geven.

Voor de contributie van 2021 deed het bestuur een voorstel van 25%korting, vanwege het moeten schrappen van diverse activiteiten. Enkele leden gaven in de vergadering al aan hier van af te willen zien. Teradministratie: de contributie blijft 60-, euro voor leden en voorjeugdleden onder 18 jaar blijft de contributie 20 -, euro. Voordat depenningmeester de contributie binnenkort gaat innen, zal er nog een schrijven naar de leden gestuurd worden omtrent deze korting en wie hier wel of niet van af wilt zien.

Bij het agendapunt bestuursbeleid werd terug gekeken op het geen dat gerealiseerd is, maar vooral waar we naar toe willen als vereniging. Dit laatste is door Corona lastig vast te stellen daar we geen brainstormavond hebben kunnen houden op 16-10-2020. Zodra dit weer mogelijk zal het bestuur z.s.m. deze avond plannen.

Binnen het bestuur vonden er mutaties plaats. Henk Peters, Secretaris,aftredend en niet herkiesbaar en Hans van der Sterren, Bestuurslid,aftredend en niet herkiesbaar totdat Romy Vermeer aansluit na haar studie. Toetredend: Henk Peters (bestuurslid algemeen) nieuw te benoemenvoor een termijn van 2 jaar (2023). Hans van der Sterren (secretaris)nieuw te benoemen voor een termijn van 3 jaar (2024).Het bestuur bestaat sinds de ALV van 19 april 2021 dan ook uit devolgende heren: Frank Sanders (voorzitter), Jeroen Sanders(penningmeester), Henk Peters (bestuurslid) Ab Brussen (bestuurslid) en Hans van der Sterren(secretaris).Ook in de commissies zijn er nauwelijks veranderingen te melden. Alleenin de technische commissie verlieten Tom Giezen en Koen Molenaar het podium en worden vervangen door Ramon Oolthuus en Julia Vermeer. Alle commissies blijven zo goed bezet. Hierop zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Alle voorgedragen commissieleden werden benoemd door de vergadering en alle namen zijn hieronder nogmaals te vinden:

Achterhoek Cup: Emiel Stienezen, Gerard de Graaf, Erik Bleekman.

Media: Walter Hartjes, Erno Hannink, Jeroen Sins, Jesper Sanders enRuben Bril.

Sponsoring: Jordi Eigelsheim en Bas Seegers.

Ontspanning: René Meulenbeek, Gerard de Graaf en Gradus Eenink, RogerKuster en Tom van der Sterren.

Training: Richard Polman en Harrie Mellendijk.

Spelregels: Richard Polman en Gerlof Bril.

Technisch: Jesper Sanders, Julia Vermeer en Ramon Oolthuus

Na een korte rondvraag sloot de vergadering rond 20.52 uur. Een goede gestroomlijnde vergadering, op digitale wijze ondersteund door het mediateam, met dank aan Ruben bril, waar wij als bestuur op een positieve wijze naar terugkijken.Tot slot hoopt het bestuur, dat iedereen gezond blijft, en hopen wij elkaar snel weer te kunnen begroeten op een clubavond. Hierbij dan ook iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage in het afgelopen jaar, en wij hopen dat iedereen aankomend jaar ook weer aan onze mooie club verbonden blijft.

Henk Peters, namens Het bestuur.

COVS-Rapport Mulier Instituut inzake arbitrage – Reactie COVS-bestuur

Doetinchem -

Beste SDO Leden, (voor de leden die dit bericht niet rechtstreek hebben gekregen)

In maart 2021 publiceerde het Mulier Instituut samen met de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters (COVS) de factsheet ‘Hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen haar vak aan?’

Het landelijke bestuur wil de ruim duizend leden die gehoor hebben gegeven aan de oproep om de enquête in te vullen en hierdoor dit onderzoek mogelijk gemaakt hebben hartelijk danken.

Het bestuur van COVS gaat in de bijgevoegde reactie in op de uitkomsten. Het onderzoek biedt een inkijk in de visie van onze leden, waarbij in het artikel de voor de COVS meest interessante data worden besproken, waaronder ook data die niet zijn meegenomen in de factsheet.

Eveneens geven wij alvast aan wat wij met de uitkomsten gedaan hebben en nog zullen gaan doen.

Lees hier de hele reactie >>

Met vriendelijke groet,

Namens COVS Nederland
Johan Suurd.

Marco (25) vlagt zondag voor het eerst in de Eredivisie: “Het is heel snel gegaan”

S.E.O. -

Exact drie jaar na zijn promotie naar de Keuken Kampioen Divisie is het zover voor assistent-scheidsrechter Marco Ribbink (25) uit Enschede: zondag debuteert hij in de Eredivisie. “Het is een droom die uitkomt. Het is echt snel gegaan.”

Door: RTV Oost

De wedstrijd PEC Zwolle – ADO Den Haag is het decor voor de debuterende official. Samen met scheidsrechter Jeroen Manschot moeten ze de wedstrijd, waar voor ADO veel op het spel staat, tot een goed einde brengen.

Geen familie in het stadion

Na drie jaar actief te zijn in het betaalde voetbal staat nu al zijn Eredivisie-debuut op het programma. “Ik had gehoopt om volgend seizoen mijn debuut in de Eredivisie te maken, maar dat het nu zo snel komt, is echt wel een verrassing”, reageert de 25-jarige arbiter uit Enschede enthousiast.

Het betaalde voetbal van zo dichtbij meemaken, nagenoeg in de anonimiteit, dat is het allermooiste.

Zondag moet hij de steun van zijn vader missen in Zwolle. “Dat is heel erg jammer. Vanwege het coronavirus is er ook dit weekend geen publiek toegestaan. Ondanks dat het mijn debuut is, wordt er helaas geen uitzondering gemaakt. Überhaupt jammer dat er nu geen publiek zit. Niet alleen op spelers heeft dat impact, ook op ons. Op het moment dat je het veld opkomt met supporters op de tribune geeft je dat een kick.”

‘Betaald voetbal blijft altijd bijzonder’

Sinds zijn debuut in 2017, bij de wedstrijd RKC Waalwijk – FC Dordrecht, heeft hij veel wedstrijden in het betaald voetbal gevlagd. “Of het nog steeds bijzonder is? Ja, het blijft altijd bijzonder, maar de echte spanning van de eerste wedstrijden verdwijnt langzaam. Nu heb ik altijd nog een gezonde wedstrijdspanning, al zal dat zondag misschien wel weer wat meer zijn.”

De belangen en druk zijn in de Eredivisie groter dan een niveau lager. “Maar daar word je wel op voorbereid. Zo kreeg ik in het eerste jaar in de Keuken Kampioen Divisie vaak wedstrijden met beloftenteams of laag geklasseerde teams. Als je wat meer ervaring hebt krijg je wedstrijden waar meer belangen op het spel staan. Als die wedstrijden dan goed verlopen geeft je dat veel vertrouwen.”

Anonimiteit

Assistent-scheidsrechter, het is een vak apart. Waar veel voetbalsupporters nog wel weten wie de scheidsrechter is, is de assistent vaak onbekend. “Die anonimiteit past heel goed bij mij”, vervolgt Ribbink. “Ik ben ooit begonnen als scheidsrechter in het amateurvoetbal, maar ik kwam er al snel achter dat ik niet iemand ben die op de voorgrond moet acteren. Een assisterende rol past mij beter.”

Het beste gevoel? “Het betaalde voetbal van zo dichtbij meemaken, nagenoeg in de anonimiteit, dat is het allermooiste.”

Werken met de VAR

Naast de belangen en het niveau zal er zondag nog iets nieuw zijn voor Ribbink: de aanwezigheid van de videoscheidsrechter (VAR). “Daar moet je wel rekening mee houden. We moeten bijvoorbeeld langer wachten met vlaggen, je wil niet dat je onterecht een doelpunt voorkomt.”

Of dat prettig werken is? “Ja, uiteindelijk wel. Je maakt natuurlijk liever geen fout, maar als je ‘m dan toch maakt, wordt ‘ie nu hersteld. Het is dan wel prettig dat jouw fout geen grote consequenties heeft voor een club.”

Doel

Zondag dus geen familie in Zwolle, maar wel zijn coach. “Hij komt normaal zo’n zes keer per jaar. Voor deze wedstrijd schuift hij alles aan de kant, we willen natuurlijk allebei graag dat hij erbij is. Mijn vader, familie en vrienden kunnen het natuurlijk allemaal via de televisie volgen.”

Het ultieme doel? “Ik ben niet zo van het doelen stellen. Eerst deze wedstrijd, dan volgend seizoen hopelijk meer Eredivisiewedstrijden en daarna zien we wel. Stap voor stap bekijk ik het.”

Dit is een artikel van

Koninklijke onderscheidingen voor onze leden

S.E.O. -

Vorige week zijn door burgemeester Van Veldhuizen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan twee van onze leden. Wij willen hen hier van harte mee feliciteren!

• Geert Elzinga, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten: 1968-1995 scheidsrechter en assistent scheidsrechter bij de KNVB in het amateurvoetbal en het betaalde voetbal

1971 – heden vrijwilliger bij de Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken (SEO).

Hij maakt/maakte deel uit van diverse commissies. Thans is hij lid van de clubgebouwcommissie en fungeert hij als gastheer, zorgt voor de barbezetting, verricht de inkoop en zorgt voor het onderhoud van het gebouw.

 Henk Bolhaar, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
1972-heden afwisselend secretaris, voorzitter, vrijwilliger voetbalvereniging R.K.S.V. Vogido. Thans fungeert hij als vertrouwenspersoon en vraagbaak

1987-2004 Afwisselend bestuurslid, voorzitter van de Federatie van Enschedese Voetbalverenigingen. Hij professionaliseerde de federatie. Initieerde een “zwarte lijst” De KNVB heeft in navolging hierop de “Lijst Landelijke Voetbalverbod” ingevoerd.

1989-heden Vrijwilliger bij de KNVB. Lid van ledenraad amateurvoetbal en derhalve lid van de algemene bondsvergadering.

1998-2004 Is zeer betrokken geweest bij de oprichting van de voetbalacademie FC Twente-Heracles

2006-2014 lid en voorzitter geweest van de Sportadviesraad van de gemeente Enschede. Heeft zich voornamelijk ingezet voor de financiële levensvatbaarheid van sportverenigingen

SVO VENLO E.O. organiseert de EK 2021 TOTO!

Venlo -

Frankrijk, Italië, Engeland of toch een outsider als Denemarken, Zweden of wellicht zelfs Nederland…..

Denk jij te weten welke van de 24 geplaatste landen zich door de poulefase van het Europees Kampioenschap heen weet te worstelen? Denk jij te weten welke landen zich kwalificeren voor de knock-out ronde en wie er met de titel Europees Kampioen 2021 aan de haal gaat?
Dan is dit jouw moment!

Ook voor het Europees Kampioenschap heeft SVO Venlo E.O., zoals traditiegetrouw bij grote eindrondes in het heren en dames veldvoetbal, een toto opgezet waarin jij jouw voorspellingen voor het Europees Kampioenschap kunt delen. Onder de vakkundige leiding van de organisatie bestaande uit Theo Hoeben, Pieter-Jan Janssen en Nico van den Beucken is er ondanks de corona-crisis toch een EK TOTO uit de grond verrezen.

Wil jij meedoen en mooie prijzen winnen? Dat kan!
Onder dit bericht vind je SVO Venlo EK 2021 TOTO deelnameformulier.
In dit bestand vul jij jouw persoonlijke gegevens in en zet jij in de vakjes achter de wedstrijden de door jou voorspelde uitslag. Dit formulier kun digitaal invullen, opslaan en onder vermelding van je naam (“SVO euro 2020 Toto FORMULIER – Voornaam & Achternaam”) via de e-mail insturen naar toto@svovenlo.nl. Mocht dit nu niet lukken kan het formulier ook geprint worden, waarna deze ingevuld wordt je deze ingescand retour kunt sturen via de e-mail of bij een van de organisatoren in de brievenbus kunt deponeren.

Deelname aan de EK-toto bedraagt €5,- en in verband met de nog altijd heersende corona-crisis doen wij een beroep op jullie om het geld over te maken naar het bankrekeningnummer van de SVO onder vermelding van “EK TOTO 2021 + Voornaam & Achternaam”. Pas zodra het formulier en de betaling ontvangen is, is je deelname definitief. Zorg dus dat je zowel het formulier als de betaling ruimschoots voor de start van het EK op 11 juni 2021 geregeld hebt!

Heel veel succes en moge de beste voetbalkenner winnen!

Download hier het reglement

Klik hier voor het invulformulier (EXCEL)

Klik hier voor het invulformulier (PDF)

Het bericht SVO VENLO E.O. organiseert de EK 2021 TOTO! verscheen eerst op SVO Venlo.

In gesprek met… Martijn Janssen

Venlo -

In deze rubriek interviewt onze eigen Piet Philipsen tweemaandelijks – én op anderhalve meter afstand – SVO-leden. Deze maand gaat hij in gesprek met Martijn Janssen.

Martijn Janssen (26) is Maastrichtenaar van geboorte, maar woonachtig in het Noord-Limburgse dorpje Baarlo. Hij heeft een relatie met mede-SVO’er Iris Exterkate uit Horst. Tijdens de wekelijkse training op donderdag is de vonk overgeslagen. Van beroep is Martijn zwemonderwijzer en onderwijsassistent.

Als voetballer was Martijn weinig talentvol, ondanks dat hij zowel de jeugdteams als seniorenteams van vv Baarlo doorliep. Op zijn 15e was er bij diezelfde vereniging tijdens een wedstrijd geen scheidsrechter aanwezig. Martijn loste dat op door de fluit ter hand te nemen. Dit beviel hem dusdanig goed, dat hij langzaam is geïnfecteerd met het ‘scheidsrechtersvirus’. Voor vv Baarlo bleef hij jeugd- en later ook seniorenwedstrijden fluiten. Rond zijn 16e volgde hij de scheidsrechterscursus voor de KNVB. Hoewel hij eerst alleen op zaterdag bij de jeugd floot voor de bond, fluit hij sinds kort met plezier zowel jeugd als senioren voor de KNVB. Hij hoopt uiteindelijk als scheidsrechter in de top van het amateurvoetbal zijn persoonlijke plafond te vinden.

Een leuke herinnering die Martijn met zich meebrengt, komt voort uit de wedstrijd Altweerterheide tegen Sterksel. De laatst genoemde ploeg kreeg in het seizoen ervoor de meeste doelpunten tegen van alle amateurclubs in Nederland. Toch verliep de wedstrijd van Martijn erg sportief en vrolijk en er vielen veel doelpunten. Minder prettige herinneringen heeft hij aan de wedstrijd FC Utrecht O14 tegen de Poolse ploeg Zaglebie Lubin O14 op het TOP-toernooi bij sv Blerick. De wedstrijd verliep niet sportief. Martijn moest veel gele kaarten tonen en werd achteraf beticht van opmerkingen die hij absoluut niet had gedaan. Dat kwam hard aan.

De hobby’s van Martijn bestaan uit wandelen, hardlopen en poolen (biljarten) in het café. Daarnaast is hij lid van het spelregelteam van de SVO en is hij judoscheidsrechter op aanzienlijk niveau. Martijn is momenteel drie jaar lid van de SVO en vindt het een warme, sportieve vereniging waar hij graag onderdeel van uitmaakt. Wij zien Martijn ook erg graag in Huize Unicum en waarderen zijn inzet tijdens de trainingen en daarbuiten!

Het bericht In gesprek met… Martijn Janssen verscheen eerst op SVO Venlo.

Vraag & Antwoord #14

Venlo -

In de rubriek Vraag & Antwoord krijgen spelregelfanaten elke week een lastige spelregelvraag voorgeschoteld. Weet jij het antwoord? Geen nood aan de man als je het niet weet, want het juiste antwoord volgt onmiddellijk. Zo blijft geen vraag zonder antwoord.

Deze week Vraag & Antwoord #14:

Het bericht Vraag & Antwoord #14 verscheen eerst op SVO Venlo.

COVS-bestuur rekent op inzet leden na Mulier onderzoek

De Langstraat -

In maart 2021 publiceerde het Mulier Instituut samen met de Centrale Organisatie Voetbal
Scheidsrechters (COVS) de factsheet ‘Hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen haar vak aan?’
Het landelijke bestuur wil de ruim duizend leden die gehoor hebben gegeven aan de oproep om de enquête in te vullen en hierdoor dit onderzoek mogelijk gemaakt hebben hartelijk danken. Ook bedanken wij Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en Omstreken (SAO) voor haar uit eigen initiatief verzonden gedegen reflectie op het onderzoek. Wij hopen dat meer verenigingen het voorbeeld van de SAO volgen en daarbij nagaan welke rol zij zelf kunnen spelen in de vraagstukken die op tafel liggen.

 

Het onderzoek biedt een inkijk in de visie van onze leden, waarbij wij in dit artikel in willekeurige volgorde de voor de COVS meest interessante data zullen bespreken, waaronder ook data die niet zijn meegenomen in de factsheet. Eveneens geven wij alvast aan wat wij met de uitkomsten gedaan hebben en nog zullen gaan doen.


Cursusaanbod
De respondenten zijn verzocht de mate van aandacht voor verschillende thema’s in het huidige cursusen opleidingsaanbod van de KNVB te beoordelen. Hieruit komt naar voren dat er tevredenheid is over de aandacht voor kennis en spelregels (94%), speltechnische elementen (82%), persoonlijke ontwikkeling (75%) en mentale weerbaarheid (76%). Minder tevreden zijn onze leden over de mate van aandacht voor diversiteit en racisme (47%), tuchtzaken en -recht (42%), innovatie (38%), spreekkoren (38%) en medische veiligheid (33%).

 
De enquête is afgenomen voordat de themabijeenkomsten over diversiteit, racisme en discriminatie gestart werden. De KNVB heeft dat onderwerp dus inmiddels opgenomen in het cursusaanbod. Een afvaardiging van de COVS-bestuur, te weten Ron Sotthewes, Johan Suurd en Jonathan van Dongen, heeft met Hans Schelling (manager operations) en Werner ter Avest en Sebastiaan Kleijburg (arbitrageafdeling KNVB) gesproken over het waarborgen van de positief beoordeelde onderdelen. Daarnaast is besproken of voor de minder beoordeelde onderdelen meer aandacht in het cursusaanbod wenselijk is. Veel scheidsrechters zullen bijvoorbeeld niet of nauwelijks in aanraking komen met spreekkoren en medische veiligheid vinden wij een taak van de betreffende voetbalverenigingen. Wij hebben de bond verzocht sportverenigingen hierop te attenderen. Aandacht voor kennis over het eigen lichaam, zoals blessurepreventie, zijn wat ons betreft wel belangrijke onderwerpen om te bespreken met de arbitrage. De KNVB kon zich daarin vinden. Daarnaast zijn wij met de voetbalbond op dit moment in overleg om een stappenplan tuchtzaken en -recht te maken voor de arbitrage. In dat stuk zal de rolverdeling tussen de COVS en KNVB duidelijk beschreven worden, op een dergelijke wijze dat een scheidsrechter weet bij wie die waarvoor terecht kan na een incident.
De arbitrageafdeling kon zich niet vinden in de matige beoordeling voor innovatie en kwam met een aantal voorbeelden, waaronder de nieuwe digitale leeromgeving en virtual reality. De COVS heeft verzocht hierover meer te communiceren met de achterban. Bovendien hebben wij de voetbalbond verzocht het werken met headsets verder te laten toestaan en faciliteren in het amateurvoetbal, zowel bij coaching als binnen het arbitrageteam. Voor de verdere ontwikkeling van headsetcoaching, zijn wij benieuwd naar de visie van ervaringsdeskundigen. Met COVS-leden die ideeën hebben bij het ontwikkelen van innovatief cursusaanbod komen wij uiteraard graag in contact. Reacties gelieve te sturen naar Johan Suurd, via noord@covs.nl.

Lees hier de hele reactie >> 

 

Vier (nieuwe) leden stellen zich voor:

Winterswijk -

De afgelopen weken hebben wij een tweetal nieuwe leden mogen verwelkomen binnen de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo., te weten; Kyon Kisters en Daan Bijlsma. Ook Werner Menkehorst en Harm Stemerdink hebben wij toe mogen voegen aan onze ledenlijst. Zij meldden zich in het najaar van 2020 aan bij de SWO. Wij heten hun allen van harte welkom bij onze vereniging en wensen hun veel plezier toe! Natuurlijk hopen wij jullie vaak te mogen begroeten op de diverse activiteiten en de wekelijkse trainingen. Alle vier de nieuwe leden stellen zich hieronder aan u voor: Kyon Kisters:

Hallo allen,
Ik ben Kyon Kisters, 20 jaar en woon in Ruurlo. Ik ben al 6 jaar verenigingsscheidsrechter voor V. en AV. Pax uit mijn oude woonplaats Hengelo Gld. en sinds kort ook voor VV Ruurlo. Ook vlag ik wel eens bij de Graafschap jeugd. Het scheidsrechters vak sprak mij al op jonge leeftijd aan. Ik hoop mij, wanneer het weer kan, hierin snel verder te ontwikkelen en steeds een stapje hogerop te komen. Ik ben bij SWO terecht gekomen omdat het een bekende vereniging is onder de scheidsrechters uit Ruurlo. Ik heb er erg goede verhalen over gehoord en kijk er naar uit om deel uit te mogen maken van deze prachtige vereniging!

Harm Stemerdink:

Mijn naam is Harm Stemerdink (21 jaar). Ik kom uit Ruurlo en ben in het dagelijks leven werkzaam als MBO-verpleegkundige, in september begin ik aan een studie tot HBO-verpleegkundige. Naast dat ik in mijn werk graag de leiding neem over de zorg voor mijn patiënten, vind ik het ook prachtig de leiding te hebben op het voetbalveld als scheidsrechter. Mijn einddoel als scheidsrechter ligt voor mij nog niet vast, dat wil ik naar mate ik meer ervaring heb gaan ontdekken. Ik ben lid geworden van SWO, om meer ervaring op te doen van andere leden en om mijzelf als scheidsrechter constant te blijven ontwikkelen.

Daan Bijlsma:

Hallo allemaal. Ik ben Daan Bijlsma, 17 jaar oud en ik woon samen met mijn ouders en broertje in Eibergen. Ik zit op dit moment in 5 havo op Het Assink Lyceum in Haaksbergen. Volgend jaar ga ik de opleiding Technische Bedrijfskunde volgen op het Saxion in Enschede. Sinds 2017 ben ik verenigingsscheidsrechter bij FC Eibergen. Ik ben begin 2020 begonnen met de SOIII opleiding bij de KNVB, helaas is deze door corona stil komen te liggen. Als scheidsrechter wil ik het maximale uit mijzelf halen. Ik ben lid geworden van de SWO om te leren van en ervaringen te delen met collega scheidsrechters. Naast het fluiten voetbal ik bij FC Eibergen en in mijn vrije tijd loop ik hard en mountainbike ik. Ik hoop voor alle spelers en scheidsrechters dat de competities zo snel mogelijk weer van start kunnen gaan.

Werner Menkehorst:

Mijn naam is Werner Menkehorst, 52 jaar en ik ben sinds november 2020 lid van de SWO. In 2017 ben ik gaan fluiten bij FC Trias nadat ik daar gevoetbald heb, ook ben ik daar jeugdtrainer en jeugdleider geweest. In 2019 heb ik de SOIII gevolgd en ben ik voor de KNVB gaan fluiten. Belangrijke reden daarvoor is dat ik graag wil verkennen waar mijn plafond ligt. Het komende seizoen maak ik de overstap van de jeugd op zaterdag naar de senioren op zondag. Op donderdagavond zul je me niet gauw op een training zien (iets met afstand, tijd e.d.) maar wellicht dat het bij een andere bijeenkomst binnenkort wel weer kan.

Het bericht Vier (nieuwe) leden stellen zich voor: verscheen eerst op Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o..

Zomertraining

Leiden -

De laatste training van het seizoen is 27 mei. Helaas zonder festiviteiten want de kantine is nog steeds dicht.

De zomertraining start op dinsdagavond 1 juni. Start 19.30 uur in de duinen bij Hotel Duinoord te Wassenaar.

(Vanwege de Corona maatregelen nu geen vertrek van zwembad De Does in Leiderdorp)

 

 

Vanaf donderdag  3 juni  op ons trainingsveld te Leiderdorp

Aanvang 19.30 uur (een gezellige zomer training)

 

 

De start van het nieuwe seizoen:

Donderdag 5 augustus op ons trainingsveld te Leiderdorp

Aanvang 19.30 uur.

Barbecue 28 augustus

Leiden -

Op zaterdag 28 augustus is, als de corona maatregelen het toelaten, de BBQ.

Daar zijn we wel aan toe !

 

We hopen dat de meeste van ons dan gevaccineerd zijn. En de kantine en terras geopend zijn.

Bij de BBQ willen we ook feestelijk tintje geven aan de avond.

We willen dan Jan de Jong als erelid huldigen. De jubilarissen konden niet bij nieuwsjaarsreceptie gehuldigd worden.

 

Details en inschrijving volgt later. Kan je niet wachten: email naar ac@svleiden.nl

Training hervat – met TV-opnames!

Gouda -

Na de zaterdagtrainingen zijn we op 20 april weer met de dinsdagtraining begonnen. Het was goed om weer met een grote groep de door de trainers uitgezette rondjes en oefeningen te lopen. Rob Imandt kon zelfs komen lopen. Na zijn verhuizing kijkt hij zowat op het trainingsveld.

Op Koningsdag, 27 april, werd de groep verblijd met de komst van het TV-team van RTW. Theo Klomp en Eus Driessen kwamen de voorzitter interviewen en met een hypermoderne drone opnames maken. Intussen is het interview ook al op RTW radio uitgezonden en mogen we nu de beelden vrijgeven. Hier is de link:

Beelden RTW

Verder zijn er op de fotopagina wat foto’s en filmpjes van de hand van de secretaris te vinden.

Veel plezier!

Het bericht Training hervat – met TV-opnames! verscheen eerst op Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken.

Trainingen vanaf mei 2021

Deventer Scheidsrechters Vereniging -

Update

Datum: 1 mei 

Beste DSV leden,     De avondklok is eraf. We proberen zoveel mogelijk om om 19.30 uur te gaan trainen op dinsdag en op donderdag!  Let op: de tijdvakken zijn nu aangepast en er wordt van iedereen nog steeds verwacht zich hieraan te houden. Op dinsdag 4 mei is er GEEN Training. Op 13 mei is er een aangepaste trainingstijd vanwege Hemelvaartsdag.   De Technische Commissie en het bestuur !

!Instructies!
  • De aankomsttijd is verdeeld in 4 tijdvakken. Houd je aan die tijd en volgt de aanwijzingen bij binnenkomst. Ga snel het veld op.
  • De training is van 19:30-20:30
  • Blijf op jouw gedeelte van het veld/parcours en houd onderling genoeg afstand. Eventuele wisselingen van trainingsoefening en plek zijn op aanwijzing van de trainer. Houd daarbij de minimale 1,5 meter afstand.
  • De kleedkamers en douches zijn nog steeds gesloten dus kom in trainingskleding naar de DSV.
  • Het clubhuis is gesloten maar de toiletten zijn toegankelijk. 
  • Neem je eigen drinkbidon of waterfles mee.
  • Na de training blijft de onderlinge afstand van 1,5 meter een must. Verlaat het sportpark direct na de training!
Aanmelden

Zonder aanmelding kun je niet trainen. Heb je je aangemeld en kun je toch niet, app dan naar Martijn of Derya! Dan kan jouw plek nog door iemand anders worden ingenomen. Er kunnen nu minimaal 20 mensen trainen!

De aanmelding zal opengezet worden op de zaterdag tussen 13:00-14:00 voor de week erna. Klik bij de dag op het evenement en kies jouw aankomsttijd. Kijk goed of je het juiste tijdstip in het formulier ziet! 

Voor volgende week:

Donderdag 6 mei

 

 

VOORUIT KIJKEN

Doetinchem -

Maandag, 19 april jl. hebben wij onze Algemene leden vergadering (ALV) gehouden. Niet zoals gewoon maar digitaal. We raken er bijna aan gewend maar de meeste van u willen graag snel terug naar het normaal.

We hebben stil gestaan bij onze leden van wie wij weten dat zij corona hebben (of hebben gehad). Wij wensen hen een voorspoedig herstel. Laten we ons aan de maatregelen houden om zo de pandemie onder controle te krijgen.

Het bestuur heeft de ALV als zeer constructief ervaren. En mooi om te zien dat de leden op positieve kritische manier met het bestuur meedenkt. Wij hebben tijdens de ALV een mooie gezamenlijke stap gezet voor de toekomst door een nieuw Statuut en huishoudelijk reglement vast te stellen. Gezien het feit dat we geen 2/3 van de leden aanwezig waren zal het bestuur op 10 mei as. een BALV uitschrijven om aan de procedure te voldoen. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Verder is er besloten om een jubileumcommissie in te stellen die het 90 jarige jubileum gaan voorbereiden. Mocht u zich aangesproken voelen geef u  dan op voor deze commissie via secretaris@covsdoetinchem.nl

Goed om te benoemen dat het ledenaantal gelijk blijft maar dat er wel oudere leden helaas opzeggen. Gelukkig is er wel aanwas van jonge ambitieuze scheidsrechters. Toch zou ik graag in gesprek komen met de leden die afhaken. Wat is de reden? Wat kunnen wij verbeteren? Ik roep de leden dan ook op om het gesprek aan te gaan.

In het najaar van 2021, zodra de richtlijnen van het RIVM het toelaten zal het bestuur een brainstormavond organiseren om het beleidsplan “Fluitend voor elkaar 3.0”, te updaten. Wel goed is om te vermelden dat we de afgelopen vijf jaar het volledige beleidsplan gezamenlijk hebben gerealiseerd.

Tijdens de ALV konden wij helaas geen leden huldigen. Daarom is het bestuur on tour geweest. Voor de prachtige foto’s en verhalen verwijs ik u naar de website www.covsdoetinchem.nl

In de aankomende periode zal onze, scheidsrechters vereniging Doetinchem e.o. (SDO) een groot campagne opzetten onder het motto, “man of vrouw maakt geen fluit”! Blijf onze website volgen.

Tevens heeft het bestuur op verzoek van vele leden de vereniging  gevraagd om mee te denken omtrent een nieuw logo. Hier is veelvuldig op gereageerd. De aankomende periode zullen de leden kunnen kiezen uit diverse logo’s.

Persoonlijk, ben ik blij dat het bestuur al vele jaren zeer stabiel is in haar samenstelling en dat geld ook voor de diverse commissies waarvoor onze dank!. In de afgelopen ALV heeft Henk Peters het stokje van secretaris overgedragen aan Hans van de Sterren. Maar goed is om te vermelden dat Henk wel behouden blijft voor het bestuur. Wij willen Henk, bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. En Hans veel plezier en succes!

Zoals u van mij gewend bent geef ik u ook een overzicht wat er op landelijk gebied gebeurd bij COVS Nederland. U kunt deze brieven ook lezen op www.covsnederland.nl Wat ondergetekende opvalt is dat het  landelijke bestuur schrijft dat zij vindt dat de afstand tussen groepen en het landelijk bestuur groot is. Ik heb het landelijk bestuur een brief gestuurd waarom ik denk dat dit komt. En deze wil ik graag met u delen. Een missie en visie en uiteindelijk het beleidsplan maak je samen en deze voer je samen uit. Helaas, is het landelijk bestuur er de afgelopen jaren niet in geslaagd om dit te bewerkstelligen. Wat in mijn beleving NOOIT mag gebeuren is dat de COVS Nederland wordt opgeheven en dat de groepen zelfstandigen groepen worden. Ik roep het landelijk bestuur dan ook op om haar trots op zij te zetten en de groepen te mobiliseren.

Tot slot, hopen wij de voorbereiding op het seizoen 2021 – 2022, gezamenlijk te kunnen starten en dat we onze hobby het fluiten van wedstrijden kunnen beoefenen. .

BLIJF GEZOND EN PAS GOED OP ELKAAR!!

Met vriendelijke groet, mede namens Henk, Jeroen, Hans en Ab,


Frank Sanders

Voorzitter Scheidsrechters vereniging Doetinchem e.o.

Pagina's

Abonneren op COVS aggregator - Verenigingen