Zwolle - HOOFDLETTERPROBLEEM

IN MEMORIAM ULBE POSTHUMUS

Op 16 november jl. bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Ulbe Posthumus op 12 november jl. was overleden.
Ik heb Ulbe redelijk gekend. Hij was een heel excentrieke figuur, die het met maatschappelijke normen en waarden niet altijd even nauw nam. Hij was wars van protocollen en deed het altijd op zijn eigen(wijze) manier.
Ik kan me nog herinneren, dat Ulbe Posthumus één keer door COVS Nederland op het matje werd geroepen, omdat hij van de één naar de andere COVS-groep overstapte zonder daar aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
Daarom heeft Ulbe Posthumus menige COVS-groep “versleten”, want hij was lid van de COVS-groepen Heerenveen, Sneek, Groningen, Centraal Drenthe en Zwolle.
Hij kwam tot drie keer toe terug bij de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) want daar voelde hij zich thuis. Maar hij heeft zijn lidmaatschap tussentijds ook wel eens opgezegd, omdat hij het niet eens was met de stellingname van de Technische Commissie onder leiding van Geert Klein Koerkamp. Enerzijds toch mooi, dat hij zich ook nog voor de SZO heeft ingezet.
Maar één ding moet van Ulbe Posthumus gezegd worden. Hij was – op zijn niveau – een hele goede scheidsrechter. Daar marchandeerde hij niet met de (spel)regels. Hij bracht het in zijn beste periode toch – in die tijd – tot groep 3 van het Zondagvoetbal.
Ulbe was ook een begenadigde (brood) kaarter. Hij reisde soms stad en land af om te kunnen klaverjassen voor de prijzen. Maar de laatste jaren nam dat mede ook door zijn afnemende gezondheid behoorlijk af.
Op 30 oktober 2017 werd Ulbe Posthumus door Stan Burm, bestuurder van de KNVB District Oost onderscheiden als Lid van Verdienste van de KNVB, vanwege het feit, dat hij meer dan 50 jaar scheidsrechter was.
In elk geval kunnen we zeggen, dat de SZO een markant figuur heen heeft zien gaan.

Dat hij moge rusten in vrede.
Het bestuur van de SZO.

ALLE ACTIVITEITEN SZO AFGELAST

Geachte Leden van de SZO,

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) heeft op woensdag 24 november jl. – online – een ingelaste bestuursvergadering gehouden i.v.m. de op handen zijnde (strengere) Corona-maatregelen.

De SZO heeft geen eigen clubhuis, zodat we – min of meer – afhankelijk zijn van de accommodaties (clubhuizen en kantines) van andere sportverenigingen.

Het bestuur van de SZO heeft in voornoemde vergadering besloten om alle activiteiten van de komende 2 maanden af te gelasten. In de komende 3 à 4 weken kan er niet getraind worden bij de v.v. KHC en v.v. Flevo Boys. Alle activiteiten – ook in de amateursport – moeten na 17.00 uur afgelopen zijn.

Aangezien er nu reeds strenge maatregelen gelden voor het sluitingstijdstip van sportkantines, heeft het bestuur van de SZO besloten om de Kerstbingo van vrijdag 17 december a.s. bij VSCO ’61 te Oosterwolde (Elburg) en de kaartavond van 23 december a.s. bij de Handbalvereniging Zwolle (op sportcomplex Het Hoge Laar) reeds nu af te gelasten.

Gelet op de persconferentie van het demissionaire kabinet Rutte, heeft het bestuur van de SZO ook reeds besloten om het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi van 8 januari 2022 bij de v.v. KHC definitief – evenals vorig jaar – af te gelasten.

Ik hoop de SZO-leden hier mee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Jan Lahuis,
Secretaris SZO.