De Langstraat

Oudjaarsbosloop 2023 geslaagde activiteit

Nog even in het clubblad van vorig jaar het verslag gelezen van de oudjaarsloop op zaterdag 31 december 2022 en daar stond in dat er 11 leden meegelopen hadden. Dat was dus na de 2 corona jaren. Heel typisch was dat er dit jaar ook 11 leden zich gemeld hadden voor de traditionele bosloop. In principe was het sportpark van FC Drunen gesloten. Echter na overleg met de kantinebeheerster Donna, was zij bereid om de kantine voor de Oudjaarsbijeenkomst en Nieuwjaarsreceptie open te stellen.

 

In het clubblad van november stonden de uitnodigingen van deze activiteiten uitvoerig vermeld. We hadden geruchten gehoord dat Johan, onze vaste oliebollen leverancier, op deze zondag geen bollen zou gaan bakken, maar na informatie bleek dat onjuist. We hebben bij Johan Verhoeven onze gebruikelijke hoeveelheid oliebollen, 120 stuks waarvan 60 met krent en 60 zonder krent, kunnen bestellen. In gesprek met Johan gaf deze wel aan dat hij na deze keer (voor het 25e jaar) toch gaat stoppen.

 

Hij vond dat het mooi geweest is en dat kunnen we ons voorstellen, want het zijn voor hem erg lange dagen. Ook deze zondag was hij om 3.30 uur opgestaan om het geheel in werking te stellen en ook op de zaterdag voorafgaand was hij heel druk geweest om het beslag etc. aan te maken. Zijn vrouw Joke had de administratie van de bestellingen voor haar rekening genomen. We willen Johan en Joke dan ook hartelijk danken voor deze jarenlange service.

Denie de Bie was bereid gevonden om de oliebollen om 15.45 uur op te halen bij Johan en naar de kantine te vervoeren. Alle liep volgens schema.

 

De deelnemers aan de bostocht hadden zich vanaf 14.30 uur in sporttenue gestoken en poseerden samen met 2 dames voor de groepsfoto. Na enige instructie van trainer Dirk gingen we eerst wandelen tot over de brug van het Drongelse kanaal. Daarna tot het fietspad in looppas en daar werden enkele oefeningen gedaan. Bij de viersprong van de fietspaden gingen we rechtdoor richting de duinen.

 

Aangezien het al maanden lang geregend had was de tocht uitgezet in het duingebied waar we goed konden lopen, alleen vandaag hebben we geen druppel regen gehad. In het duingebied hebben we een 6-tal circuits via de zandpaden en duinen gelopen (was even pittig) en daarna weer terug naar de basis.

 

Vooraf was aan de mannen gevraagd om bij elkaar te blijven en iedereen hield zich daar keurig aan. We kwamen volgens het geplande schema precies om 16.00 uur terug bij het sportpark aan.

Er waren ook een aantal dames, in gezelschap van Jan IJpelaar, die een wandeltocht gemaakt hebben. Ook zij waren op de afgesproken tijd terug.

 

Intussen waren er diverse leden en partners in de kantine gearriveerd en na het omkleden voegde de 11 deelnemers zich bij de groep om nog gezellig bij te praten. In totaal waren er 24 personen en Toon Fitters had iedereen voorzien van  consumptiemuntjes voor een drankje bij de oliebollen.