Verslag overleg met KNVB Scheidsrechterszaken Amateur Voetbal

Hierbij het verslag van hetgeen er op 24 januari 2024 besproken is met de KNVB afdeling Scheidsrechterszaken AV.

Vragen? Neem contact op via bestuur@covs.nl Die mail wordt door iedereen binnen het bestuur gelezen.

 

Met vriendelijke groet

Arthur Smits

Secretaris COVS Nederland

COVS Spelden......wanneer en hoe?

COVS Nederland heeft een regeling om leden die een bepaalde lidmaatschap bereikt hebben te huldigen en hierbij een blijk van waardering te geven in de vorm van een speldje waarop het lidmaatschapsjaar vermeld is.

25 jaar lid: zilveren speld met inscriptie 25

40 jaar lid: gouden speldje met inscriptie 40

50 jaar lid: gouden speldje met inscriptie 50 op een schildje

Voor 60 en 70 jaar lidmaatschap - dat komt zeker nog voor - ontvangt de jubilaris een gegraveerde plaquette.

Daarnaast zijn er onderscheidingen voor langdurig bestuurslidmaatschap

COVS Den Bosch zamelt geld in voor Serious Request als eerbetoon aan oud voorzitter Jeroen Vos

COVS Den Bosch e.o. heeft de ziekte ALS van dichtbij meegemaakt. Op 23 februari 2011 overleed oud voorzitter Jeroen Vos op 39 jarige leeftijd aan de gevolgen van ALS. Jeroen was een zeer betrokken en sociale voorzitter. Als scheidsrechter heeft hij de top van het amateurvoetbal weten te bereiken.

Belangrijk bericht van de Commissie Integriteit en Gedrag (CIG)

De Commissie Integriteit & Gedrag heeft via  de landelijk secretaris belangrijke informatie verspreid over dit onderwerp.

Alle verenigingssecretariaten hebben via het functionele e-mail adres (verenigingsnaam@covs.nl) een e-mail ontvangen met een PDF bestand en het verzoek om dit op de eigen website te plaatsen.

Meer informatie kunt u lezen in de bijlage bij dit artikel. Hierin staat de werkwijze van de commissie in detail uitgewerkt. 

Indien u vragen hebt gelieve contact op te nemen met de commissieleden.

Verslag overleg met de KNVB oktober 2023

Hierbij de gespreksnotitie gemaakt tijdens het overleg van de COVS met de KNVB op 12 oktober jongstleden. Een nieuw overleg is zijn we aan het plannen in januari 2024, maar dat is afhankelijk van de agenda's en kan ook later in het eerste kwartaal worden. Indien er scheidsrechtersverenigingen zijn die zaken hebben die men behandeld wil zien, stuur dan een mail naar bestuur@covs.nl

 

Met vriendelijke groet,

Arthur Smits

Secretaris COVS Nederland.

Pagina's