Bericht van de voorzitter - januari 2021

Het Bestuur COVS Nederland wenst al haar leden een sportief, gelukkig en gezond 2021 toe.

Ondanks de verlengde lockdown en de vaccinatie de komende maanden hopen we uiteraard op licht aan het eind van de tunnel. Uiteraard gaat de gezondheid van mensen voor, het zou wel fijn zijn wanneer we onze favoriete hobby weer kunnen uitvoeren.

Themadag en webinar voor trainers van COVS verenigingen

Wij COVS Nederland vinden het belangrijk dat de trainers op de hoogte blijven van de ontwikkeling van trainingsmethodes, inspanning en periodisering enz.. Daarom willen wij ook dit jaar weer een themadag invullen met alle trainers van de COVS.

Wat willen wij dit jaar 2020 gaan doen!

Jaarlijkse Algemene Vergadering COVS Nederland 2020

Vanwege het Coronavirus heeft het bestuur besloten om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland uit te stellen. Deze vergadering zal daarom niet op 16 mei 2020, maar op zaterdag 3 oktober 2020 gehouden worden in het paviljoen van de SVDU te Utrecht. De uitnodiging en vergaderstukken worden te zijner tijd verstuurd. 

Pagina's