Ton Versnel, voorzitter scheidsrechtersvereniging Drechtsteden, overleden.

Na een ongelijke strijd tegen een slopende ziekte, vele dapper ondergane behandelingen en op een veel te jonge leeftijd, stel ik u in kennis van het overlijden van onze voorzitter Ton Versnel.

Bijgevoegd is de rouwkaart, waarop de gegevens worden weergegeven met betrekking tot zijn afscheid, op donderdag 25 januari 2018.

Namens scheidsrechtersvereniging Drechsteden,

Jos de Kok, penningmeester.

KNVB en COVS praten over opleidingen, samenwerking en vernieuwing rapportage

Donderdag 11 januari heeft in Zeist regulier overleg plaatsgevonden tussen de KNVB en de COVS. Vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd, meest in het oog springende onderwerpen waren de SO-II cursus, samenwerking bij de opleidingen voor scheidsrechters en de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwingen rondom rapportage en begeleiding.

 

SO-II cursus

Pagina's