Belangrijke informatie voor de JAV

Het bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:

Aanstaande zaterdag 23 oktober is de jaarlijkse algemene vergadering van COVS Nederland.

Wij hebben moeten constateren dat het tegenvalt met de aanmeldingen, op dit moment hebben zich 17 lid verenigingen aangemeld en 10 laten weten geen afvaardiging te sturen.

Mag ik u verzoeken u aan of af te melden voor deze vergadering, dit geldt ook voor de individueel benaderde personen.

Pagina's