Week van de Scheidsrechter

Het bestuur van de COVS Nederland heeft in haar bestuursvergadering van 2 september jl. besloten dat in 2020 géén clinics met BVO-scheidsrechters georganiseerd zullen worden in de Week van de Scheidsrechter. Dit in verband met de nog geldende Corona-maatregelen.

Scheidsrechter in Coronatijd

De KNVB heeft COVS Nederland in juni 2020 laten weten dat de door hen geopperde maatregelen t.a.v. arbitreren in de Covid-19 periode van kracht is. Het is een document welke dynamisch is en telkens met voortschrijdend inzicht wordt aangepast, zo schrijft de KNVB ons. Lees het document goed door en voer de maatregelen zo goed mogelijk door. 

Bericht van de voorzitter

Het is vandaag zaterdag 19 september rond de klok van 13 uur. Ik zit in een vakantiehuis in Papenburg-Duitsland. Gisteravond vol belangstelling naar de Corona persconferentie zitten kijken waarin vermeld werd dat het virus met een comeback bezig is. Heftig nieuws temeer omdat de competitie weer hervat wordt, welk impact heeft dit, en er onder studenten steeds meer besmettingen te betreuren zijn. Het reproductiegetal is behoorlijk gestegen en dat geeft aan dat we extra op onze hoede moeten zijn.

Pagina's