Beheerders

Dit is de startpagina voor de groep Beheerders.

Zichtbaarheid: 

Besloten

Groot onderhoud covs.nl afgerond

Vandaag is groot onderhoud gepleegd aan covs.nl. Helaas zonder het resultaat dat we hoopten.

Wat gaan we doen?

We zouden vandaag overgaan naar een andere plek voor covs.nl. Op het laatste moment bleek echter dat de dienstverlener niet datgene kon leveren wat wij nodig hebben. Vandaar dat we de overgang niet hebben gedaan.

Wat betekent dat voor jou?

Gedurende een klein gedeelte van de dag is de post niet beschikbaar geweest. Alles zou nu weer normaal moeten zijn.

Nieuwe vormgeving website

Wat hebben we gedaan?

Vanaf vandaag is de nieuwe vormgeving van de website beschikbaar. De vormgeving is bijgewerkt naar de huidige stand van techniek en ontwerp: een prominente, brede kop als verlevendiging van de berichten, maar ook een rustiger en simpeler opdeling in nieuwsberichten. Ook het kleurpalet is gewijzigd en neigt nu meer naar de klassieke rode kleur van de vroegere COVS-vormgeving.