COVS De Langstraat bestaat 75 jaar

COVS De Langstraat is een relatief kleine scheidsrechtersvereniging met op dit moment 58 leden. Dit jaar mogen we ons 75-jarig jubileum vieren daar onze vereniging op 1 februari 1948 is opgericht. Dit jubileum zullen we in eigen kring vieren en we doen dit omdat enerzijds de tijden van grootse recepties en jubileumfeesten alweer enige tijd achter ons liggen. Anderzijds zijn de karakteristieke intensieve contacten tussen scheidsrechtersverenigingen grotendeels verwaterd, zoals onder andere bleek uit het gegeven dat van de zuidelijke scheidsrechtersverenigingen die we uitgenodigd hadden voor ons jaarlijkse Cees-Rekkers-toernooi, slechts een fractie de moeite nam om überhaupt op de uitnodiging te reageren. De jubileumcommissie van COVS De Langstraat heeft een jaarprogramma opgesteld voor de viering van het jubileum met voornamelijk de leden en de directe aanhang. Dit programma is gepland om zijn hoogtepunt te hebben op 8 juli als enkele groots opgezette evenementen en een feestavond worden georganiseerd. Naast activiteiten voor de leden zullen de voetbalverenigingen in het werkgebied en met name de actieve clubscheidsrechters, niet vergeten worden.

Het Cees-Rekkers-toernooi verwijst direct naar een van de actieve nestors van de vereniging, waarvan na zijn overlijden de naam is gekoppeld aan een avond-toernooi voor scheidsrechtersverenigingen. Naast Cees Rekkers hebben we verschillende wijd en zijd bekend boegbeelden van onze vereniging gekend. John Kocken en Hans ten Hoove zijn twee oud-voorzitters die nog steeds actief betrokken zijn bij de vereniging, terwijl onze huidige voorzitter Roel van der Werff zich zowel bestuurlijk als actief op het voetbalveld, stevig roert.

 

Vooruit kijkend bij het jubileum ontkomen ook wij er niet aan om dit met zorgen te doen: de vereniging wordt geleidelijk aan kleiner en het wordt ook steeds moeilijker om de vereniging draaiende te houden. Gelukkig hebben we een heel goede samenwerking met voetbalvereniging FC Drunen waarbij we de beschikking hebben over een prachtig accommodatie, idyllisch gelegen aan de rand van de Drunense  duinen. Desalniettemin kijken we vol goede moed de toekomst in en proberen we onze leden zoveel mogelijk te ondersteunen bij het uitoefenen van hun prachtige hobby.

 

Willie Peijnenburg

Voorzitter Jubileumcommissie COVS De Langstraat

Doelgroepen: