Algemene jaarvergadering 2020

Tijdstip: 

ma 9 mrt 2020 - 20.00

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 COVS Den Bosch e.o.

Datum : Maandag 9 maart 2020

Aanvang : 20.00 uur

Locatie : Gilde Rosmalen Empelseweg 7 5241 NA Rosmalen

 1. Opening vergadering
 2. Vaststellen Notulen ALV 019
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie / decharge bestuur
 7. Benoeming van de kascommissie
 8. Samenstelling bestuur / verkiezing bestuursleden
 • Kandidaat bestuursleden stellen zich voor op blad 2 
 1. Begroting 2020
 2. Vaststelling contributie 2020
 3. Samenwerking met FC Den Bosch
 4. AVG wetgeving
 5. Onderscheidingen / Jubilarissen
 6. W.v.t.t.k.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting vergadering

Doelgroepen: