District Noord

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Regioberichten - De Scheidsrechter

Regioberichten per district.

Zoals in de laatse uitgevan van de scheidrechter al gemeld, worden regioberichten van de diverse districten niet altijd meer in de Scheidsrechter geplaatst. Dit vanwege ruimtegebrek. Echter we willen u deze Regioberichten niet onthouden. Per district staan deze Regioberichten, welke via onze regiocorrespondenten zijn toegestuurd, op de website.  

Onder de kop Organisatie, Districten staan de Regioberichten vermeld. Op dit moment vindt u Regioberichten bij Noord, West 2 en Zuid 2.

Herman Borghuis fluit al 46 jaar voor de KNVB

Op woensdag 22 januari jl. werden tijdens een instructie-avond voor veldvoetbalscheidsrechters in het regionaal scheidsrechterscentrum De Neutrale Hoek te Wildervank zes scheidsrechters in het zonnetje gezet door de KNVB, district Noord. Uit handen van Anne Laverman ontvingen vier scheidsrechters een fraaie oorkonde met als tekst “Scheidsrechter van Verdienste” vanwege hun lange staat van dienst als scheidsrechter voor de KNVB. Herman Borghuis (64) uit Alteveer spande de kroon met liefst 46 dienstjaren als scheidsrechter; sinds 1967 fluit Herman al.

SV DSC ‘65 uit Dalerveen ontvangt Fair Play prijs van COVS HZO Drenthe

Voetbalvereniging DSC ‘65 is de winnaar geworden van de Fair Play prijs seizoen 2012/2013 van de  Scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe. De prijs werd uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van de COVS in het clubhuis “De Meerfluit” in Emmen door voorzitter Edgar Voortman.

Met de prijs willen de Drentse scheidsrechters aandacht vragen voor het belang van Fair Play én sportief gedrag belonen en stimuleren. Naast een oorkonde en eeuwige roem, bestaat de prijs onder andere uit een oorkonde en een set wedstrijdvlaggen voor de vereniging.

Riekus Hazelaar benoemt tot erelid COVS HZO Drenthe

Vice voorzitter Theo Hein van de scheidsrechtersverenging COVS Hondsrug Zuidoost Drenthe kon vrijdagavond 20 december jl. de leden, donateurs en vrijwilligers van vereniging, van harte welkom heten op de jaarlijkse kerstinstuif. Niet een gewone afsluiting van het jaar, maar een waar oud voorzitter en bestuurslid Riekus Hazelaar later op de avond als erelid werd benoemd. 

Pagina's