Riekus Hazelaar benoemt tot erelid COVS HZO Drenthe

Vice voorzitter Theo Hein van de scheidsrechtersverenging COVS Hondsrug Zuidoost Drenthe kon vrijdagavond 20 december jl. de leden, donateurs en vrijwilligers van vereniging, van harte welkom heten op de jaarlijkse kerstinstuif. Niet een gewone afsluiting van het jaar, maar een waar oud voorzitter en bestuurslid Riekus Hazelaar later op de avond als erelid werd benoemd. 

Riekus is een man die sinds 1 december 1975 lid is van de vereniging. Lid geworden van de toenmalige vereniging COVS Zuid Oost Drenthe. Niet alleen actief als scheidsrechter maar ook buiten het veld timmerde hij flink aan de weg. Riekus is in februari 1982 secretaris geworden, iets wat hij tot maar 1994 hebt gedaan. Daarna is hij nog 2 jaar algemeen bestuurslid geweest en op 12 maart 1996 werd hij voorzitter bij de zijn COVS vereniging. Een vereniging die volop aan het veranderen was in een onrustige buiten wereld

Riekus had als de algehele leiding bij een vereniging die in die tijd is verhuist van de toenmalige accommodatie in de Rietlanden (op de velden van DZOH) naar de huidige locatie op de Meerdijk, vlak achter het stadion van de BVO Emmen.
Hij leidde ledenvergadering, bestuursvergaderingen en vergaderingen van het dagelijks bestuur. Hij is een man van samenwerking. Samenwerken met andere COVS verenigingen, voetbalverenigingen en boven al samenwerken tussen mensen. Hij is iemand die het goede ziet van iedereen om zich heen.
Riekus is dé initiator, intermediair en aanstuurder geweest van verandering binnen de COVS, die zich volgens hem moest aanpassen aan de tijd en de ontwikkelingen. Nu jaren later kan hij tevreden terugkijken. Zijn initiatief wierp zijn vruchten af en leidde vooralsnog tot een andere rol voor de COVS Noord en een sterke nieuwe vereniging: COVS HZO Drenthe, een fusie tussen COVS Zuid Oost Drenthe en Hondsrug.

Voorzitter is hij geweest tot begin dit jaar en heeft toen het stokje  overdragen aan, zoals je dat zo mooi altijd noemt, de jeugd, de huidige voorzitter Edgar Voortman. Riekus heeft geen afscheid genomen want binnen de nieuwe vereniging neemt hij nog steeds zitting in het bestuur en doet samen met Jinkie Bruinewold en Ben Harmer de organisatie van alle activiteiten.

Riekus is en blijft een ambassadeur van de vereniging. Hij staat altijd klaar voor zijn vereniging maar bovenal voor de leden, de scheidsrechter maar ook hun/haar echtgenoten. Hij begreep al heel snel wat netwerken inhield en het belang ervan. Ook het woord PR was hem  al lang bekend en paste het al naar hartenlust toe. Hij is overal aanwezig, hij kent iedereen en zet zich in, nooit voor hem zelf maar altijd voor ‘zijn gemeente’, zijn club vv Dalen maar ook ‘zijn COVS’. Hij houdt van gezelligheid, niet alleen zijn dorp Dalen maar ook de COVS bood en biedt hem daarin een welkome invulling

Om bovenstaande redenen heeft het bestuur van de COVS HZO Drenthe gemeend deze waardering te visualiseren en hem per direct Ere Lid te maken van de vereniging. 

Doelgroepen: 

Bestand: