District Noord

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Regioberichten - De Scheidsrechter

Regioberichten per district.

Zoals in de laatse uitgevan van de scheidrechter al gemeld, worden regioberichten van de diverse districten niet altijd meer in de Scheidsrechter geplaatst. Dit vanwege ruimtegebrek. Echter we willen u deze Regioberichten niet onthouden. Per district staan deze Regioberichten, welke via onze regiocorrespondenten zijn toegestuurd, op de website.  

Onder de kop Organisatie, Districten staan de Regioberichten vermeld. Op dit moment vindt u Regioberichten bij Noord, West 2 en Zuid 2.

mededelingen

8 jan. 2013  COVS -RSC    VV CVVB

9 jan  2013  COVS-RSC    VV Gieten

15 jan. 2013  COVs-RSC Drachten

17 jan. 2013  COVS-RSC Emmen

19 jan. 2013 Zaalvoetbal tournnoi   Terneuzen

21 jan. 2013  Bestuur Noord vergadering

29 jan 2013 COVS-RSC  Hoogeveen

31 jan. 2013 COVS RSC  VV Lemmer

6 febr. 2013  COVS-RSC  Meppel

7 febr. 201 3 COVS-RSC  Leeuwarden

12 febr. 2013  DCS

19 febr. 2013 COVS RSC Groningen

Pagina's