District Noord

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Beroepsmogelijkheid Scheidsrechters bij Excessen

                                 Beroepsmogelijkheid Scheidsrechters bij Excessen

Als sluitstuk van rechtsmogelijkheden voor scheidsrechters bij excessen heeft het bestuur van COVS district Noord besloten

om de lidverenigingen hiermee te confronteren.

De bedoeling hierbij is dat scheidsrechters de formele mogelijkheid krijgen om tegen een uitspraak van een tuchtcommissie

nieuwjaarswens

 
     Het bestuur van COVS Noord wenst alle covs leden en de mensen die de COVS een warm hart toedragen
 
    prettige kerstdagen,een goede jaarwisseling, een voorspoedig,en sportief en een gezond  2012 toe.
 
    Bestuur COVS Noord.

Pagina's