District Oost

Printvriendelijke versieSend by email

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Rob de Visser, stafdocent KNVB reikt 15 certificaten uit

Dinsdagavond 26 november was het weer zover. In het kader van “Kennismaken met sporten” kon aan een 15-tal deelnemers van verschillende verenigingen uit de gemeente Hellendoorn het KNVB certificaat pupillenscheidsrechter en het SNO deelname certificaat worden uitgereikt.

Bestand: 

Spelregelavond bij DSV

De Deventer Scheidsrechters Vereniging  organiseerde op 20 november jl. een alternatieve spelregelavond, welke tevens als doel had de deelname van een groter aantal scheidsrechter aan spelregelwedstrijden mogelijk te maken. Er werden ter plaatse team ’s samengesteld  van 4 personen.

Conditietrainers

Begin juni was de laatste cursusavond voor COVS-trainers in Oost. Elf deelnemers zijn vanaf half april acht avonden afgereisd naar de accommodatie van de scheidsrechtersvereniging Deventer en omstreken (DSV) om door docent Jeroen Sanders (scheidsrechter betaald voetbal) opgeleid te worden tot conditietrainer COVS.

Het was een nieuwe cursus. Ton Freijters uit Etten-Leur heeft een nieuwe opzet gemaakt en twee districten werden door de COVS aangewezen om proef te draaien. Uiteraard Tons eigen district (Zuid 2), maar ook district Oost maakte deel uit van de pilot.

Bestand: 

Regioberichten - De Scheidsrechter

Regioberichten per district.

Zoals in de laatse uitgevan van de scheidrechter al gemeld, worden regioberichten van de diverse districten niet altijd meer in de Scheidsrechter geplaatst. Dit vanwege ruimtegebrek. Echter we willen u deze Regioberichten niet onthouden. Per district staan deze Regioberichten, welke via onze regiocorrespondenten zijn toegestuurd, op de website.  

Onder de kop Organisatie, Districten staan de Regioberichten vermeld. Op dit moment vindt u Regioberichten bij Noord, West 2 en Zuid 2.

Abonneren op
X
Secure Login

This login is SSL protected