Rob de Visser, stafdocent KNVB reikt 15 certificaten uit

Dinsdagavond 26 november was het weer zover. In het kader van “Kennismaken met sporten” kon aan een 15-tal deelnemers van verschillende verenigingen uit de gemeente Hellendoorn het KNVB certificaat pupillenscheidsrechter en het SNO deelname certificaat worden uitgereikt.

Gedurende een zestal avonden werden de regels 1 t.m 17 behandeld, werd er gedurende een 30-tal minuten aan conditie training gedaan en ook werden levende video-beelden becommentarieerd. Tenslotte had Gerhard Scheperman over twee avonden weer een viertal pupillen-wedstrijdjes georganiseerd zodat alle deelnemers onder de toezicht houdende ogen van Jan Kleinganseij en Juul Arrindell een vijftiental minuten praktisch bezig konden zijn.Dit alles met veel enthousiasme bij de zowel de deelnemers als de leden van de TC-SNO.

Was het vorig jaar de burgemeester van Hellendoorn die bereid werd gevonden de certificaten uit te reiken en het jaar daarvoor internationaal scheidsrechter Erik Braamhaar, deze keer is het gelukt de stafdocent van de KNVB Rob de Visser hiervoor naar Nijverdal te laten komen.
Met een  toespraak waarin de nadruk kwam te liggen op “wat kun je met een scheidsrechtersfluit-signaal zoal bereiken” gaf hij aan dat het scheidsrechteren een prachtige vrijetijds-besteding is. Hij memoreerde daarbij dat uit deze regio een aantal scheidsrechters Internationaal aktief is. Hij bedankte de gemeente Hellendoorn voor deze jaarlijkse organisatie en de SNO  en dan met name de leden van de TC voor de uitvoering daarvan. Samen met Piet Oldeman reikte hij hierna de  KNVB certificaten uit.

De SNO certificaten werden uitgereikt door de voorzitter Wim v.d. Velde en in een eerder stadium had Gerard Westenbroek de SNO- T-shirts al aan de jeugdscheidsrechters overhandigd.
In zijn welkomstwoord kon de voorzitter van de TC Juul Arrindell de heer Cor van Weert van de Coördinatiecommissie scholierensport in de gemeente Hellendoorn, de heren Spenkelink en Filart van de begeleidingscommissie en een groot aantal ouders in de vergaderruimtes van het clubhuis van “NKC” verwelkomen.

De hierbij gepubliceerde foto’s spreken voor zich.
Niet onvermeld mag blijven dat de gecertificeerden op maandag 16 december een bezoek brachten aan de wedstrijd uit de Jupiler Leaque Jong Twente tegen Jong Ajax in Enschede.

Namens de TC-SNO.
Piet Oldeman

 

Doelgroepen: 

Bestand: