Spelregelavond bij DSV

De Deventer Scheidsrechters Vereniging  organiseerde op 20 november jl. een alternatieve spelregelavond, welke tevens als doel had de deelname van een groter aantal scheidsrechter aan spelregelwedstrijden mogelijk te maken. Er werden ter plaatse team ’s samengesteld  van 4 personen.
De wedstrijd bestond uit een aantal onderdelen zoals vragen over historie van het voetbal, open vragen over spelregels,quizvragen, beeldvragen en algemene vragen. Een aantal aspecten van deze wedstrijd zouden een aanvulling kunnen zijn op de huidige districts- en landelijke spelregelwedstrijden.
Met Gert Schol en Mathieu Keukens van de LCS hebben wij deze avond in elk geval avond weer wat ideeën opgedaan.
De Deventer Scheidsrechters Vereniging bedankt voor de organisatie van deze avond, welke op ludieke wijze was georganiseerd.
 

Doelgroepen: