District West 1

Chris Maas                - secretaris

                                  - financiën

Dick Visser                - technische zaken

                                   regiovertegenwoordiger Midden en Zuidelijke groepen

Gerrit Dekker            -  Ad-interim -voorzitter

                                  BOS-cursussen

                                   - regiovertegenwoordiger Noordelijke groepen

Dick van der Made   - Contact KNVB West I / Molestaties

                                 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

JADV 2014

Locatie

SVA Amsterdam
Voorlandpad
Amsterdam
NL

Maandag 18 mei a.s. is de jaarlijkse JADV COVS West I. 

Deze wordt gehouden in het clubhuis van de SVA te Amsterdam. 

De agenda van de JADV treft u bijgesloten aan. 

District West 1 is weer een aantal gediplomeerde trainers rijker

Op 8 september jl. begonnen 11 (toekomstige) trainers van diverse scheidsrechtersvereniging op sportpark de Kalverhoek aan een cursus conditie trainer voor scheidsrechters. Onder leiding van Ton Frijters hadden ze een aantal maandagen de tijd om de stof op te nemen. Op de avonden werden alle facetten van de opbouw van de trainingen behandeld. Iedere avond moest een aantal cursisten de training verzorgen. Zaanstreek had een aantal leden bereid gevonden om de training te ondergaan. Als cursist kon je zelf ook meedoen.

Homo, geen scheldwoord

Scheidsrechter Laurence van Rijn werd voor de wedstrijd Almere FC – FC Aalsmeer op 4 oktober gevraagd of de wedstrijd een kwartiertje later kon beginnen. Voor dat de aftrap aan deze wedstrijd gegeven zou worden, wilde men eerst de aftrap geven aan de Actie “HOMO geen scheldwoord”.

X
Secure Login

This login is SSL protected