District West 1

Bestand: 

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Trainingsgroep van Alkmaar steeds jonger

Scheidsrechtersvereniging Alkmaar en Omstreken timmert flink aan de weg om jonge scheidsrechters bij de club te halen. Een paar jaar geleden leek de toekomst van Alkmaar niet zo rooskleurig. Hoewel het ledenaantal niet sterk afnam, nam de leeftijd van de leden wel sterk toe. De gemiddelde leeftijd van de trainingsgroep werd ook steeds hoger. De jongste scheidsrechters die meetrainden waren al boven de 30.

District West 1 is weer een aantal gediplomeerde trainers rijker

Op 8 september jl. begonnen 11 (toekomstige) trainers van diverse scheidsrechtersvereniging op sportpark de Kalverhoek aan een cursus conditie trainer voor scheidsrechters. Onder leiding van Ton Frijters hadden ze een aantal maandagen de tijd om de stof op te nemen. Op de avonden werden alle facetten van de opbouw van de trainingen behandeld. Iedere avond moest een aantal cursisten de training verzorgen. Zaanstreek had een aantal leden bereid gevonden om de training te ondergaan. Als cursist kon je zelf ook meedoen.

Kuipers op bezoek in Utrecht

Voor een uitverkocht huis (het paviljoen van de Utrechtse Scheidsrechters Vereniging was op 27 oktober geheel gevuld) hield Björn Kuipers de scheidsrechters twee uur lang geboeid bezig met zijn ervaringen op en buiten het veld en gaf hij vele tips.

Regioberichten - De Scheidsrechter

Regioberichten per district.

Zoals in de laatse uitgevan van de scheidrechter al gemeld, worden regioberichten van de diverse districten niet altijd meer in de Scheidsrechter geplaatst. Dit vanwege ruimtegebrek. Echter we willen u deze Regioberichten niet onthouden. Per district staan deze Regioberichten, welke via onze regiocorrespondenten zijn toegestuurd, op de website.  

Onder de kop Organisatie, Districten staan de Regioberichten vermeld. Op dit moment vindt u Regioberichten bij Noord, West 2 en Zuid 2.

Pagina's