District West 1

Printvriendelijke versieSend by email

Chris Maas                - secretaris

                                  - financiën

Dick Visser                - technische zaken

                                   regiovertegenwoordiger Midden en Zuidelijke groepen

Gerrit Dekker            -  Ad-interim -voorzitter

                                  BOS-cursussen

                                   - regiovertegenwoordiger Noordelijke groepen

Dick van der Made   - Contact KNVB West I / Molestaties

                                 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

JADV 2014

Printvriendelijke versieSend by email

Locatie

SVA Amsterdam
Voorlandpad
Amsterdam
NL

Tijdstip: 

ma 18 mei 2015 - 20.00

Maandag 18 mei a.s. is de jaarlijkse JADV COVS West I. 

Deze wordt gehouden in het clubhuis van de SVA te Amsterdam. 

De agenda van de JADV treft u bijgesloten aan. 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

District West 1 is weer een aantal gediplomeerde trainers rijker

Printvriendelijke versieSend by email

Op 8 september jl. begonnen 11 (toekomstige) trainers van diverse scheidsrechtersvereniging op sportpark de Kalverhoek aan een cursus conditie trainer voor scheidsrechters. Onder leiding van Ton Frijters hadden ze een aantal maandagen de tijd om de stof op te nemen. Op de avonden werden alle facetten van de opbouw van de trainingen behandeld. Iedere avond moest een aantal cursisten de training verzorgen. Zaanstreek had een aantal leden bereid gevonden om de training te ondergaan. Als cursist kon je zelf ook meedoen. Sommigen deden dat ook om zelf te ervaren wat de intentietijd van de training was.

De training was voor een groot deel gebaseerd op het periodisering van de training. De trainingen zijn daarbij in blokken van vier weken opgebouwd: week 1: het verbeteren van het explosief vermogen : sprinten en het verhogen van de versnelling en het herstel van de capaciteit. In week 2 volgt dan steigerung en de extensieve intervaltraining. In week 3 komt dan de explosieve capaciteit aan de orde: herhaald kort sprinten en intervalduurtraining. In de laatste week is dan de steigerung en de extensieve intervaltraining aan de beurt. Dat schema is de basis voor de opbouw van de training. De cursisten kregen daarbij allerlei oefenvormen aangereikt om de diverse onderdelen niet iedere keer te herhalen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat ze dat aardig lukt.
Uiteindelijk werden op 3 november jl. de certificaten uitgedeeld aan de cursisten. Zie foto.

Piet Tiggelaar

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Homo, geen scheldwoord

Printvriendelijke versieSend by email

Scheidsrechter Laurence van Rijn werd voor de wedstrijd Almere FC – FC Aalsmeer op 4 oktober gevraagd of de wedstrijd een kwartiertje later kon beginnen. Voor dat de aftrap aan deze wedstrijd gegeven zou worden, wilde men eerst de aftrap geven aan de Actie “HOMO geen scheldwoord”.

Deze actie, een initiatief van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) vraagt hiermee aandacht voor de negativiteit waarmee homoseksualiteit nog steeds vaak wordt omringd. Na het welkomstwoordje van de directeur van BGBF, Arja Kruis geeft Mar Schuringa van de KNVB een toelichting op de actie en overhandigt een regenboogvlag aan de voorzitter van Almere. Wethouder René Peeters heeft het laatste woord en verricht vervolgens met een regenboogbal de een aftrap, waarna  Laurence van Rijn de wedstrijd echt kan laten beginnen.

De sympathieke actie wordt ondersteund door alle Clubs uit Flevoland, de KNVB en de John Blankenstein Fundation, de organisatie die door de zus van onze overleden  oud collega is gesticht.
Een week later werd de aftrap nog eens uitgebreid overgedaan.
Bij de voetbalvereniging Unicum is Lelystad sprak KNVB voorzitter Michael van Praag.
Hij zei o.a. dat het zeer belangrijk is te investeren in het thema homoseksualiteit binnen het voetbal: “U moet zich voorstellen dat je jarenlang rondloopt met dat grote geheim, dat je moet liegen over met wie je de stad ingaat of over met wie je eventueel samenwoont. Dat je elke keer weer naar je club gaat en denkt “vandaag ga ik het vertellen en dan is er weer de één of andere figuur die een flauw grapje naakt over een mietje en over een homo”. Ook vroeg van Praag aandacht voor de 50% homoseksuele jongeren die aangeven suïcide te overwegen. Daar kunnen wij als voetbalgemeenschap toch geen verantwoordelijkheid voor nemen ? Laten wij samen zorgen met alle clubs dat er een dusdanig klimaat in de vereniging is dat men er wel voor durft uit te komen ! Verder beloofde van Praag er voor te zorgen dat ook in internationaal verband het thema homofobie op de agenda komt en blijft. Homofobie is discriminatie.
Ook hier werd de wedstrijd van de A junioren van Unicum afgetrapt met een regenboogbal.

Wim Boeren

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Kuipers op bezoek in Utrecht

Printvriendelijke versieSend by email

Voor een uitverkocht huis (het paviljoen van de Utrechtse Scheidsrechters Vereniging was op 27 oktober geheel gevuld) hield Björn Kuipers de scheidsrechters twee uur lang geboeid bezig met zijn ervaringen op en buiten het veld en gaf hij vele tips.

De 41 jarige arbiter begon met een korte schets van zijn maatschappelijke carriere en hoe hij met behulp van zijn familie en de medewerkers van zijn 3 supermarkten er in geslaagd is zo'n enorme scheidsrechter carrière op te bouwen. Een steeds terugkerend item in zijn betoog was het woord “team”. Zowel bij de supermarkten als rond het veld moet je een goed team hebben. Om een goed team te krijgen met je kunnen organiseren, delegeren, vertrouwen geven en natuurlijk controleren.
Zowel in de maatschappij als in de voetbalwereld is je presentatie zeer belangrijk. Je wordt of je het leuk vindt of niet beoordeeld op je voorkomen, kleding ed. En daar kwam het woord team weer te voorschijn, als je dit van je team verlangt moet je natuurlijk zelf het voorbeeld geven.

Uitgebreid gaat Björn in op de samenwerking met zijn assistenten, Sander van Boekel en Erwin Zeinstra. Je moet blindelings op elkaar kunnen vertrouwen en aan de hand van de videoopnamen wordt dit nader toegelicht. Je ziet op het scherm  bepaalde situaties die de scheidsrechter niet goed kan beoordelen en je hoort de assistent roepen. Bv “Hands strafschop of Overtreding rood, rood, rood” . Hierbij kwam naar voren dat het belangrijk is de mededeling kort en duidelijk door te geven. Uit  een voorbeeld van een te uitgebreide roep van een niet met het systeem bekende vierde man bleek dat de mededeling niet goed overkwam en dat een elftal een strafschop misliep.

Uitgebreid wordt ingegaan op het bijtincident van Suárez tijdens de WK. Met behulp van  de uit de zaal opgeroepen “vrijwilliger” Judith worden de diverse posities tussen scheidsrechter en incident nagespeeld. Ook hier bleek weer hoe moeilijk het is een goed beeld van de situatie te krijgen  ook als je er dichtbij staat. Judith werd beloond met een mooi scheidsrechtersshirt uit de collectie van Björn.

Henny v.d. Schilden werd als model gebruikt voor een ander incident, waarbij hij goed in zijn nek werd gepakt. Ook hij kreeg een mooi shirt wat hij als trainer van de groep Utrecht goed zal gebruiken.

Het spuitbusje was een ander onderwerp. In de zaal werd opgemerkt dat dit vertragend werkt, maar Björn toonde aan dat dit juist de snelheid bij de spelhervattingen bevordert.

Uiteraard werd uitgebreid ingegaan op de WK in Brazilië, waar het team Kuipers zo'n uitstekende indruk had gemaakt en waar het door de goede resultaten van het Nederlands elftal niet verder dan de achtste finale is gekomen.
De voorbereiding heeft drie jaar in beslag genomen. Wedstrijden, niet alleen die welke door het team geleid waren, maar ook die van de elftallen die mogelijk op het veld ontmoet konden worden. Een mooi voorbeeld van dit resultaat is de gele kaart die gegeven werd aan een speler, waarvan bekend was dat hij direct aan het begin van de wedstrijd bij een overtreding verhaal ging halen bij de scheidsrechter. Een snelle gele kaart hield hem de rest van de wedstrijd rustig. Zes weken van huis en op elkaars lip zitten vergt wat van mensen. Ook hier werd het woord teamgeest weer naar voren gebracht. Björn sprak weinig over ik maar bijna steeds over wij. Ook de , in de zaal aanwezige, videoanalist John Balvers werd genoemd voor het vele voorwerk dat zoals eerder vermeld zijn resultaten heeft opgeleverd. Het samen laten gaan van de beelden van een wedstrijd met de opmerkingen en aanwijzingen van de assistenten was zijn werk. Het nut van de vijfde en zesde assistenten naast het doel werd door enige mensen in de zaal als wat overbodig gezien, maar dat werd door Björn  ontkend. Ook deze assistenten zijn van groot belang en hier geldt ook weer dat je deze voor honderd procent moet kunnen vertrouwen.
De tijd tussen het openingswoord van Sjoers Verkley en de afsluiting door Eric de Vos was zeer goed besteed.
Na afloop deelde Björn aanzienlijk meer gele en rode kaarten, deze keer met handtekening,  uit dan tijdens een wedstrijd. Er werd goed gebruikt gemaakt van de mogelijkheid zo'n kaart mee te nemen. Ook gingen velen op de foto met Björn.

Wim Boeren

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

X
Secure Login

This login is SSL protected