Mededelingen uit de bestuursvergadering district West 1

Mentale weerbaarheid  COVS en KNVB in West 1 hebben vorig seizoen gesproken over samenwerking op het gebied van begeleiding van scheidsrechters. De KNVB biedt nu een module mentale weerbaarheid aan die in samenwerking met de scheidsrechtersverenigingen georganiseerd kan worden. Deze module is bedoeld voor groepen van 15 tot 25 scheidsrechters uit (ongeveer) dezelfde groep. Aangezien dit voor kleinere verenigingen lastiger te organiseren zal zijn, brengt het districtsbestuur de module eerst onder de aandacht van grotere verenigingen. We hopen dat door samenwerking van lidverenigingen bij de organisatie ook de scheidsrechters uit de kleinere lidverenigingen de mogelijkheid krijgen om van deze kans gebruik te maken. Indien lidverenigingen (al dan niet gezamenlijk) interesse hebben om een avond over mentale weerbaarheid te organiseren en u bent nog niet benaderd, neem dan vooral contact op met het districtsbestuur. Verplichte visuele controle spelerspassen Over de visuele controle is binnen en buiten het district nog steeds veel te doen. Het districtsbestuur heeft besloten over dit onderwerp een mail te versturen naar de lidverenigingen in het district West 1, waarin wat dieper op de gang van zaken wordt ingegaan. Het districtsbestuur wijst scheidsrechters en lidverenigingen tevens op het meldpunt spelerspassen  van de COVS, spelerspas@covs.nl. Opmerkingen die aan dit mailadres gemaild worden, zullen door  het VCN worden meegenomen in de maandelijkse evaluatie van de visuele controle met de KNVB. Aantal deelnemende teams spelregelwedstrijden Het VCN heeft, n.a.v. vragen van West 1 op de laatste JAV, om de mening van de verschillende districten gevraagd m.b.t. de kwestie van het aantal deelnemende teams per vereniging aan de finale van de spelregelwedstrijden. De mening van het district West 1 is onveranderd: het moet mogelijk zijn voor de beste teams om zich te kwalificeren voor de landelijke finale, ook als dit betekent dat er dan twee teams van één vereniging naar de landelijke finale gaan. Volgende vergadering districtsbestuur West 1: dinsdag 5 november 2013

Doelgroepen: