Mededelingen uit de bestuursvergadering van het district West 1 februari 2014