Huldigingen bij COVS Amersfoort

De nieuwjaarsreceptie van de COVS Amersfoort had dit jaar een heel bijzonder karakter. Na zijn  traditionele speech riep voorzitter Henk Nijhuis , Piet de Wilde naar voren om hem te huldigen voor zijn 60 jarig lidmaatschap van de COVS. Piet was een van zijn voorgangers als voorzitter in een (ver) verleden. Zijn sporen verdiende hij echter binnen de KNVB waar hij, na zijn door blessures afgebroken, succesvolle,  scheidsrechters loopbaan, ruim 20 jaar in diverse scheidsrechterscommissies heeft gezeten. Begonnen in de afd. Utrecht en besloten met het voorzitterschap van de landelijke commissie. Nu is Piet nog actief als golfspeler en is minstens twee keer per week op de baan te vinden.

Voordat districtsbestuurder Dick van de Made het woord kreeg vroeg Flip van der Pol dit. Hij wees Henk erop dat Piet niet de enige jubilaris van vanavond was en dat Henk ook 50 jaar lid van de COVS was. Nadat Henk in Amersfoort was komen wonen was hij al heel snel in de bestuursstructuur van deze groep terecht gekomen. Via totofunctionaris en penningmeester werd hij al snel voorzitter. Inmiddels hanteert hij al 25 jaar de voorzittershamer. Henk is begonnen in 1954  als verenigingsscheidsrechter bij EMM in Hilversum en fluit nog steeds regelmatig bij zijn club Hoogland waar hij ook de scheidsrechterscoördinator is. Tussendoor was hij vele jaren actief als KNVB scheidsrechter. Dit betekent dat hij al 60 jaar op  en langs het veld in actie is. Zijn grote bekendheid dankt hij natuurlijk aan zijn spelregelkennis, die hij in diverse functies heeft overgebracht op zeer vele scheidsrechters. Het was dan ook zeer terecht dat secretaris Peter Hilgers mee kon delen dat de leden, via een schriftelijk raadpleging achter de rug van Henk om, hebben besloten Henk tot erevoorzitter te benoemen.

Nadat de bloemen aan de echtgenotes van Henk en Piet waren overhandigd en Dick van de Made de felicitaties van het districtsbestuur had overgebracht en de onderscheidingen had uitgereikt kon de receptie worden voortgezet.

Doelgroepen: 

Bestand: