District West 1

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Trainingsgroep van Alkmaar steeds jonger

Scheidsrechtersvereniging Alkmaar en Omstreken timmert flink aan de weg om jonge scheidsrechters bij de club te halen. Een paar jaar geleden leek de toekomst van Alkmaar niet zo rooskleurig. Hoewel het ledenaantal niet sterk afnam, nam de leeftijd van de leden wel sterk toe. De gemiddelde leeftijd van de trainingsgroep werd ook steeds hoger. De jongste scheidsrechters die meetrainden waren al boven de 30.

Pagina's