District West 2

Technische dag West 2

Tijdstip: 

za 28 mei 2016 - 09.30

Voor het eerst in de geschiedenis van de COVS, wordt er een algemene Technische Dag georganiseerd voor alle COVS-leden van West 2. Dit is een initiatief van de samenwerkende scheidsrechtersverenigingen Leiden, Rotterdam en Gouda. Ook Den Haag wilde graag mee doen.

Vanuit het landelijke bestuur van de COVS wordt deze regionale samenwerking óók gestimuleerd. Financieel worden deze activiteiten volledig gedekt. Dit past in de nieuwe werkwijze van de COVS: slagkracht vergroten en de in te zetten middelen komen rechtstreeks ten goede van de verenigingsactiviteiten.

Locatie

Clubhuis RSV
Honingerdijk 110
3062 NX Rotterdam
NL

Den Haag

In de eerste weken van het Nieuwe Jaar is het gebruikelijk Nieuwjaarsrecepties te houden o.m. bij de diverse scheidsrechtersverenigingen in den Lande. Bij de Haagse Scheidsrechters Vereniging (HSV) gebeurde dat op vrijdag 4 januari jl. in haar nieuwe onderkomen in het gebouw van de vv. RAS aan de Alberdastraat te Den Haag. Er werden wederom vele handen geschud en de aanwezige leden van de HSV waren tijdens deze gezellige bijeenkomst getuige van het feit dat er een onderscheiding werd uitgereikt aan de heer H.Merkestein voor zijn 25-jarig lidmaatschap.

Bestand: 

Nieuwjaarsreceptie Leiden

Op maandag 7 januari was secretaris Van Heesch alweer present in Leiderdorp bij de SV Leiden alwaar de leden elkaar troffen op de Nieuwjaarsreceptie. Ook hier werden enkele leden in het zonnetje gezet: voor zijn 25-jarig lidmaatschap kreeg dhr. J.G.A. Hermsen zijn speld op de revers door Van Heesch evenals dhr. W.C.J. Akerboom  die inmiddels 40 jaar lid is van Leiden. Hij was ooit de penningmeester en is al een poosje lid van verdienste. Men heeft de avond nog heel gezellig met elkaar doorgebracht.

Districtsbestuur West 2: opvolger penningmeester

Het bestuur van het District West II is bijzonder verheugd te melden dat er een opvolger is gevonden voor het penningmeesterschap, dat wordt nog beheerd door Jan van Rooijen. Deze had eerder te kennen gegeven per 31 december 2013 deze functie neer te leggen. Per 1 januari is als opvolger opgegeven dhr. A.Wolters uit Maassluis. Hij is lid van de Scheidsrechters Vereniging Vlaardingen. De officiële benoeming moet nog plaatsvinden en zolang zal dhr. Van Rooijen (van de groep Gouda) nog over de pecunia gaan!

Edwin van de Graaf weer hogerop

Promotie voor de Voorburgse scheidsrechter Edwin van de Graaf. Hij promoveerde als referee in de Masterclass naar scheidsrechter Junior, met onder andere topclubs als Sparta in de Jupiler League.

Voor Edwin is dit de mooiste dubbelfunctie die er bestaat, namelijk parttime werken bij de politie en beroepsscheidsrechter bij de KNVB. Voor deze jongeman van 29 jaar vormen de beide jobs meer dan ooit zijn lust en zijn leven.

Den Haag verhuisd

Zoals in een eerdere uitgave van De Scheidsrechter is aangekondigd, is de Haagse Scheidsrechters Vereniging wederom verhuisd naar een ander onderkomen.

Na anderhalf jaar gehuisvest te zijn geweest bij de voetbalvereniging SVH (Sport Vereniging Halfweg) aan de Noordweg in Den Haag, voorheen Wateringen, heeft het bestuur een ander onderkomen gevonden. Met goedvinden van de leden is gekozen voor de accommodatie van de voetbalclub RAS, destijds opgericht door rijksambtenaren. De accommodatie bevindt zich aan de Alberdastraat in Den Haag.

Regiobericht - De Scheidsrechter

Gouden Speld voor voorzitter Jos Straver

Op 17 april kwam Martin van Heesch als interim-voorzitter en secretaris van District West II nog met een verrassing voor de huidige preses van de Haagse Scheidsrechtersvereniging, Jos Straver.

Martin memoreerde de lange staat van dienst van Jos voor de COVS: hij was onder meer voorzitter van het District West 2 en bestuurslid van het VCN.

De COVS beloonde hem met de Gouden Scheidsrechter.

Will Stevens

Pagina's

Abonneren op
X
Secure Login

This login is SSL protected