District West 2

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Den Haag

In de eerste weken van het Nieuwe Jaar is het gebruikelijk Nieuwjaarsrecepties te houden o.m. bij de diverse scheidsrechtersverenigingen in den Lande. Bij de Haagse Scheidsrechters Vereniging (HSV) gebeurde dat op vrijdag 4 januari jl. in haar nieuwe onderkomen in het gebouw van de vv. RAS aan de Alberdastraat te Den Haag. Er werden wederom vele handen geschud en de aanwezige leden van de HSV waren tijdens deze gezellige bijeenkomst getuige van het feit dat er een onderscheiding werd uitgereikt aan de heer H.Merkestein voor zijn 25-jarig lidmaatschap.

Districtsbestuur West 2: opvolger penningmeester

Het bestuur van het District West II is bijzonder verheugd te melden dat er een opvolger is gevonden voor het penningmeesterschap, dat wordt nog beheerd door Jan van Rooijen. Deze had eerder te kennen gegeven per 31 december 2013 deze functie neer te leggen. Per 1 januari is als opvolger opgegeven dhr. A.Wolters uit Maassluis. Hij is lid van de Scheidsrechters Vereniging Vlaardingen. De officiële benoeming moet nog plaatsvinden en zolang zal dhr. Van Rooijen (van de groep Gouda) nog over de pecunia gaan!

Regiobericht - De Scheidsrechter

Gouden speld bij Vlaardingen voor Jan van Loenen

De 75-jarige Jan Van Loenen uit Maasland (lid van de COVS-groep Vlaardingen) heeft op 2 mei de Gouden Speld ontvangen.

De onderscheiding is op de algemene ledenvergadering uitgereikt door de secretaris Martin van Heesch van COVS West 2.  Jan van Loenen is nog steeds helemaal gek van voetbal en fluit elke week een wedstrijd bij zijn club MVV 27.

Pagina's