District West 2

Technische dag West 2

Printvriendelijke versieSend by email

Locatie

Clubhuis RSV
Honingerdijk 110
3062 NX Rotterdam
NL

Tijdstip: 

za 28 mei 2016 - 09.30

Voor het eerst in de geschiedenis van de COVS, wordt er een algemene Technische Dag georganiseerd voor alle COVS-leden van West 2. Dit is een initiatief van de samenwerkende scheidsrechtersverenigingen Leiden, Rotterdam en Gouda. Ook Den Haag wilde graag mee doen.

Vanuit het landelijke bestuur van de COVS wordt deze regionale samenwerking óók gestimuleerd. Financieel worden deze activiteiten volledig gedekt. Dit past in de nieuwe werkwijze van de COVS: slagkracht vergroten en de in te zetten middelen komen rechtstreeks ten goede van de verenigingsactiviteiten.

Verder is het een Technische Dag waarop alle zaken die voor de scheidsrechter van belang zijn, aan bod komen:

  • Fysieke conditie
  • Mentale weerbaarheid en veerkracht
  • Ervaringen van een BVO-scheidsrechter
  • Gezelligheid
  • Spelregelkennis
  • Sociale contacten met collega’s onder het genot van een barbecue en een drankje
  • Informatie van “Scheidsrechter op maat”

Afhankelijk van de ervaringen, zal er jaarlijks een Technische Dag georganiseerd worden. Hierbij dan ook het verzoek om de flyer en de aanmeldingsmogelijkheid breed bekend te maken binnen de vereniging. Voor de deelnemende scheidsrechters zijn er géén kosten aan verbonden.

Aanmelden kan hier

René Kiebert
voorzitter Gouda e.o. en portefeuillehouder Werving en Behoud COVS-VCN

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Gouden en Zilveren Scheidsrechter in Leiden

Printvriendelijke versieSend by email

Bij de Leidse groep van West 2 werd op 20 mei de agemene ledenvergadering gehouden. Tussen de agendapunten door werden ook enkele belangrijke leden in de schijnwerpers geplaatst.

In mei 2007 werd Jan Q. de Jong tot voorzitter gekozen; een maand later trad hij namens West II toe tot het VCN. Om gezondheidsredenen trad deze preses terug na vier jaar de portefeuille namens de Landelijke Commissie Spelregels te hebben beheerd. Jan is momenteel nog voorzitter van de Commissie Toekomst COVS, door het VCN daartoe verzocht en is tot op heden nog immer de preses van deze geweldige groep Leiden. Voor zijn talrijke verdiensten ontving Jan de Jong de Zilveren Scheidsrechter opgespeld door Martin van Heesch, secretaris district West 2.

Prettig samenwerken

Een ander lid van deze groep kreeg ook een onderscheiding: het was Peter Kadiks, die in 1991 bestuurslid werd en tot tweede penningmeester benoemd. In de periode 1995 tot 1997 was Peter bestuurslid van het district West 2  en beheerde de portefeuille Technische Zaken. Voor dit district was hij een zeer waardevol en integer bestuurslid, met wie het prettig samenwerken was.  In 2004 werd hij gekozen tot penningmeester van deze Leidse groep in welke functie hij tijdens deze bijeenkomst werd herbenoemd.
Hij verzorgt ook nog de ledenadministratie, is redacteur van het clubblad, dat tegenwoordig op de website van de groep Leiden verschijnt.  Iets eerder in 2002 kreeg Peter reeds de Zilveren Scheidsrechter en werd hij Lid van Verdienste in mei 2009.  Het kon bijna niet anders dan dat Peter de Gouden Scheidsrechter ontving. Ook deze taak was in handen van Martin van Heesch.

Will Stevens

 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Jubilarissen in Den Haag

Printvriendelijke versieSend by email

Op 11 april werd de 81e algemene ledenvergadering van de Haagse Scheidsrechters Vereniging gehouden in het voor de HSV “nieuwe” clubgebouw van de VV RAS aan de Albardastraat te Den Haag.

Zoals bekend was de samenwerking met de voorgaande voetbalclub SVH niet al te rooskleurig, zodat het Bestuur naar een nieuw adres moest zoeken. Vanaf 1 juli 2013 heeft de HSV onderdak gevonden bij de VV RAS, een reeds jarenlang bestaande vereniging, die vroeger bestond uit rijksambtenaren. Hier hoopt het bestuur en zijn leden voor langere tijd te mogen verblijven; tot heden liggen de contacten op een aangenaam niveau. 

Deze vergadering werd geleid door voorzitter Jos Straver, die alle agendapunten vlot onder de hamer wegtikte. Een belangrijk punt was dat drie leden van HSV in het zonnetje werden gezet vanwege hun lange lidmaatschap. Het waren Hans v.d. Zwart, die reeds veertig jaar lid is, Reindert Jan Zeilstra en Henri Annokkee met elk 25 jaar “lid-zijn” . Uit handen van preses Straver ontvingen zij een prachtige pen met inscriptie vergezeld van een fraai boeket bloemen alsmede de bijbehorende speld.

De secretaris van het district West 2van de COVS, Martin van Heesch, beloonde de drie met de COVS-speld op de revers. Deze happening werd met een krachtig applaus vanuit de vergadering ondersteund. 

Will Stevens

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Den Haag

Printvriendelijke versieSend by email

In de eerste weken van het Nieuwe Jaar is het gebruikelijk Nieuwjaarsrecepties te houden o.m. bij de diverse scheidsrechtersverenigingen in den Lande. Bij de Haagse Scheidsrechters Vereniging (HSV) gebeurde dat op vrijdag 4 januari jl. in haar nieuwe onderkomen in het gebouw van de vv. RAS aan de Alberdastraat te Den Haag. Er werden wederom vele handen geschud en de aanwezige leden van de HSV waren tijdens deze gezellige bijeenkomst getuige van het feit dat er een onderscheiding werd uitgereikt aan de heer H.Merkestein voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Van Jos Straver, de voorzitter van de HSV, kreeg hij een pen met inscriptie en een fraaie bos bloemen en de heer Martin van Heesch, voorzitter ad interim en secretaris van het COVS-District-West II, speldde Merkestein de onderscheiding op behorende bij het 25-jarig lidmaatschap.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Nieuwjaarsreceptie Leiden

Printvriendelijke versieSend by email

Op maandag 7 januari was secretaris Van Heesch alweer present in Leiderdorp bij de SV Leiden alwaar de leden elkaar troffen op de Nieuwjaarsreceptie. Ook hier werden enkele leden in het zonnetje gezet: voor zijn 25-jarig lidmaatschap kreeg dhr. J.G.A. Hermsen zijn speld op de revers door Van Heesch evenals dhr. W.C.J. Akerboom  die inmiddels 40 jaar lid is van Leiden. Hij was ooit de penningmeester en is al een poosje lid van verdienste. Men heeft de avond nog heel gezellig met elkaar doorgebracht.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar
X
Secure Login

This login is SSL protected