District West 2

Technische dag West 2

Locatie

Clubhuis RSV
Honingerdijk 110
3062 NX Rotterdam
NL

Voor het eerst in de geschiedenis van de COVS, wordt er een algemene Technische Dag georganiseerd voor alle COVS-leden van West 2. Dit is een initiatief van de samenwerkende scheidsrechtersverenigingen Leiden, Rotterdam en Gouda. Ook Den Haag wilde graag mee doen.

Vanuit het landelijke bestuur van de COVS wordt deze regionale samenwerking óók gestimuleerd. Financieel worden deze activiteiten volledig gedekt. Dit past in de nieuwe werkwijze van de COVS: slagkracht vergroten en de in te zetten middelen komen rechtstreeks ten goede van de verenigingsactiviteiten.

Den Haag

In de eerste weken van het Nieuwe Jaar is het gebruikelijk Nieuwjaarsrecepties te houden o.m. bij de diverse scheidsrechtersverenigingen in den Lande. Bij de Haagse Scheidsrechters Vereniging (HSV) gebeurde dat op vrijdag 4 januari jl. in haar nieuwe onderkomen in het gebouw van de vv. RAS aan de Alberdastraat te Den Haag. Er werden wederom vele handen geschud en de aanwezige leden van de HSV waren tijdens deze gezellige bijeenkomst getuige van het feit dat er een onderscheiding werd uitgereikt aan de heer H.Merkestein voor zijn 25-jarig lidmaatschap.

Districtsbestuur West 2: opvolger penningmeester

Het bestuur van het District West II is bijzonder verheugd te melden dat er een opvolger is gevonden voor het penningmeesterschap, dat wordt nog beheerd door Jan van Rooijen. Deze had eerder te kennen gegeven per 31 december 2013 deze functie neer te leggen. Per 1 januari is als opvolger opgegeven dhr. A.Wolters uit Maassluis. Hij is lid van de Scheidsrechters Vereniging Vlaardingen. De officiële benoeming moet nog plaatsvinden en zolang zal dhr. Van Rooijen (van de groep Gouda) nog over de pecunia gaan!

X
Secure Login

This login is SSL protected