District Zuid 1

Printvriendelijke versieSend by email

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Huldiging Walter Lucassen bij COVS Roosendaal

Printvriendelijke versieSend by email

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het clubhuis “Huis ten Halve” van de COVS Roosendaal e.o. op maandag 13 oktober 2014 werd, Water Lucassen gehuldigd voor zijn 40- jarig lidmaatschap van de COVS. Daartoe werd hij eerst toegesproken door zijn vriend, de oud betaald voetbalscheidsrechter, Jef van Vliet. In lovende woorden schetste hij de vriendschap die tussen beiden is ontstaan. Al 40 jaar kent hij Walter. Ze waren allebei al vroeg lid van deze covs groep en samen zijn ze veel opgetrokken. In het begin door samen toernooien te fluiten, wedstrijden bezoeken die gefloten werden door leden van de eigen vereniging en samen naar de trainingen gereisd. Verder maakten ze samen 6 jaar deel uit van het bestuur van covs Roosendaal e.o. Tenslotte heeft Walter als persoonlijk chauffeur gefungeerd tijdens de loopbaan in het betaalde voetbal van Jef. Daarvan zegt Jef dat Walter in die tijd mooie momenten heeft meegemaakt en ‘in de keuken heeft kunnen kijken’.

Daarna was het woord aan districtsbestuurder COVS Zuid1. Piet Janssen, die inging op de bestuurlijke periode van Walter als districtsbestuurder van de COVS Zuid1 gedurende 11 jaar vanaf 1997. Piet beschreef Walter als een prettig en aimabel mens met een hart van goud, ondanks dat er met dat hart het nodige aan de hand is geweest. “Je stond en staat voor iedereen klaar die op een of andere manier en beroep op je doet”. Over het functioneren van Walter als districtsbestuurder omschreef Piet o.a. als volgt. Stokpaardje was bijna altijd spelregels maar ook zaal- en veldvoetbal kon op jou ondersteuning rekenen. Je was nooit te beroerd om ergens een handje toe te steken al was het maar om tijdens de landelijke vergaderingen of bij recepties voor de drankjes te zorgen. Spelregelpakketten maken voor de wedstrijden in het district. Voorzitter van de spelregelcommissie van het district. Jou netwerk binnen de COVS, hier in Roosendaal, binnen het district maar ook landelijk is ongekend. Je kent iedereen maar zeker zo belangrijk iedereen, zowat elke bestuurder kent Walter. In de loop der jaren binnen de COVS veel vriendschappen opgebouwd en ik ben persoonlijk erg blij om mij tot een van die vrienden te mogen rekenen. Je bent 40 jaar lid van de enige echte scheidsrechtersorganisatie, de COVS, en in die periode ben je gevormd tot een warm en hartelijk mens en een goed maar soms te breed uitwijdend bestuurslid. Terugkijkend op die 40 jaar kunnen we alleen maar concluderen dat je een inspirerend, deskundig en enthousiast bestuurder bent geweest die we veel dank verschuldigd zijn voor zijn jarenlange inzet.
Tenslotte werd Walter van de bijbehorende speld voorzien en opgespeld door zijn vrouw Margit. Daarna werd zij nog voorzien van twee mooie bossen bloemen van beide sprekers.

Jan Stuut

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Seizoensopening 2014-2015 COVC Walcheren met huldigingen

Printvriendelijke versieSend by email

Op vrijdagavond 12 september jl. werd in het clubhuis van de voetbalvereniging Walcheren, tevens het vaste clubhuis van de gelijknamige COVS-afdeling de ‘aftrap’ naar het nieuwe seizoen verricht. Allereerst werd gewoontegetrouw gestart met een barbecue die zoals altijd verzorgd werd door Gerrie van der Kreeke uit ’s-Heer-Arendskerke. Omdat het de laatste keer was dat Gerrie voor ons de barbecue organiseerde vanwege zijn leeftijd, had hij als presentje gezorgd. Als dank dat hij jarenlang voor de barbecue had mogen zorgen, trakteerde hij de talrijk opgekomen deelnemers aan het genot van een speenvarken aan het spit, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt.

Na afloop hiervan nam voorzitter Arjan van de Reijt het woord en introduceerde Paul Kools, in zijn hoedanigheid als voorzitter Zuid 1 van de KNVB. Vervolgens riep hij Wim Vermeulen met echtgenote Jeannette naar voren. Op onnavolgbare wijze refereerde Paul aan de unieke carrière van Wim binnen de KNVB sinds 1976. Als dank hiervoor werd Wim benoemd tot lid van verdienste van de KNVB. Van Paul ontving Wim een ingelijste oorkonde en de bijbehorende speld werd door echtgenote Jeannette bij Wim opgespeld.

Vervolgens nam de voorzitter weer het woord en werd de trainer van de COVS-groep, Jan van de Dries met zijn vrouw Anneke, naar voren gehaald. Arjan beschreef de carrière van Jan, maar vooral ook de persoonlijke benadering van individuen door Jan sinds 1991 toen hij als trainer begon. Door Bart Wattel, lid van de trainingsgroep was onder de deelnemers een inzameling gehouden en had men gekozen voor een vergrote afgedrukte groepsfoto als cadeau voor Jan en nog een enveloppe met inhoud. Die per 1 oktober is gestopt als trainer. Ook de gebruikelijke bloemen voor Anneke ontbraken niet.

Als laatste nam Wim van Broekhoven, regio afgevaardigde van de COVS Zuid 1 het woord en vroeg aan Chris Heijt om naast hem te komen staan. In korte woorden eerde hij Chris vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van de COVS, naast zijn nog steeds actieve loopbaan als scheidsrechter. Door Wim werd Chris van de bijbehorende speld voorzien en werd aan hem een bos bloemen overhandigd. Daarna was er tijd voor ontspanning en werd er door de leden nog geruime tijd in een gezellige sfeer doorgebracht, onderbroken door de spanning die het draaien aan het rad van fortuin, met beschikbare prijzen,  met zich meebracht.

Jan Stuut

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Geslaagde seizoensopening met BBQ

Printvriendelijke versieSend by email

De seizoensopening met barbecue van de COVS Breda op vrijdag 5 september jl. op het terras van hun clubhuis ‘De Toss’ was een gezellige en geslaagde avond. Naast de perfect onderhouden tuin van het clubhuis was het op deze zwoele windstille zomeravond, prima vertoeven en de opkomst groot.
Toen tegen 18.00 uur de eerste gasten binnen kwamen druppelen was interim chef-kok voor deze avond, Hugo Vogelezang, al druk in de weer met het eerste vlees op de barbecue. Onder het genot van een hapje en drankje werd er volop bijgepraat door de aanwezigen.
Door secretaris Piet Janssen werden eerst, naar aanleiding van het afgelopen seizoen, nog wat attenties uitgedeeld. De meest frequente training bezoeker was Hans van Horssen. Hij had 34 keer de training bijgewoond, kort gevolgd door 3 andere leden met 33 trainingen. Daarna had Piet nog een opbeurend woord voor het komende seizoen aan de uit hun groep gedegradeerde collega’s. Vervolgens werden de promovendi van afgelopen seizoen naar voren gehaald en van een passend presentje voorzien. De gepromoveerde collega’s zijn:
• Freek van Herk (talententraject bv).
• Maurick van Dijk (groep 1 zaterdag)
• Tom v.d. Pluijm (groep 3 zondag)
• Herman v.d. Pluijm (groep 4 zaterdag).
• Haico Michielse (groep 4 zondag)

Jan Stuut

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Spelregelavond voor E-pupillen van Zeelandia/Middelburg

Printvriendelijke versieSend by email

Op vrijdagavond 11 april werd in het clubgebouw van scheidsrechtersvereniging Zeelandia/Middelburg een spelregelinstructieavond gehouden door Willy Spaeter en Jan van de Velde van de COVS Walcheren.
Beide instructeurs hadden dertig spelregelvragen gemaakt die door de jeugdigen moesten worden beantwoord. Daarna werden aan de hand van diabeelden de antwoorden op alle vragen individueel besproken en werd levendig gediscussieerd.

Jan Stuut

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Huldigingen COVS Eindhoven

Printvriendelijke versieSend by email

Tijdens de algemene jaarvergadering op 29 maart van de COVS Eindhoven zijn in clubhuis De Stip door COVS-voorzitter regio Zuid 1, Piet Janssen drie personen gehuldigd.

Berend Haarbrink 40 jaar lid
Vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van de COVS  is Berend Haarbrink gehuldigd met de bijbehorende 40 jaar COVS speld. Berend was scheidsrechter van 1974 tot 1999. Daarnaast is de voormalig wiskundeleraar ook docent bij de KNVB geweest voor scheidsrechters SO II / III. Verder was hij rapporteur en een aantal jaren hoofdredacteur van het Eindhoven COVS  clubblad Arbitraal. Door Piet Janssen werd de speld bij hem opgestoken. In 2006 was Berendal voorzien van de gouden KNVB Waarderingsspeld.

Wil van den Boorn 40 jaar lid
Vanwege zijn veelzijdige inzet voor de KNVB en de COVS heeft regiovoorzitter Piet Janssen bij Wil van den Boorn eveneens de 40 jaar COVS speld opgespeld.
Wil heeft vanuit de hobby als scheidsrechter bij de KNVB van 1971 tot 2008 diverse functies vervuld. Bij de COVS Eindhoven  was hij destijds een van de initiatiefnemers geweest voor de realisatie van het clubhuis De Stip. Daarnaast was Wil tien jaar hoofdredacteur van het clubblad Arbitraal, een jaar vicevoorzitter en tien jaar voorzitter van deze COVS groep.  Vanwege zijn veelzijdige inzet is hij binnen de KNVB en de COVS diverse keren reeds gehuldigd, zoals erelid COVS Eindhoven, de zilveren COVS speld, de gouden KNVB speld en een vrijwilligerspenning met bijbehorende oorkonde van de gemeente Eindhoven. 

Dirk Hazelhof Zilveren Scheidsrechter
Dirk Hazelhof verzorgt al jaar en dag het openingswoord in het clubblad Arbitraal en laat daar bij herhaling op een duidelijke manier weten dat de mensen van de KNVB niet zijn beste vrienden zijn. Er worden de nodige kritische kanttekeningen geplaatst die regelmatig op het randje zijn maar passen in een tijd waarin vrijheid van meningsuiting een hoog goed is. Dirk presteert het daarbij regelmatig ook om maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen en niet alleen zijn ´pijlen´ op de KNVB te richten.
Als scheidsrechter was Dirk maar een aantal jaren actief. Voor de COVS Eindhoven is Dirk in diverse commissies werkzaam. Als redactielid van het clubblad is hij (met onderbreking 1987-1999) sinds 1982 tot heden nog steeds actief.  Voorts functioneerde Dirk als lid van de begeleidingscommissie en sinds 2000 is Dirk als trainer bij de groep actief. Vanwege zijn inzet werd Dirk  gehuldigd en de zilveren speld werd bij hem opgespeld door zijn vrouw Eline.

Jan Stuut

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

X
Secure Login

This login is SSL protected