Mededelingen Zuid 1

Mededelingen en besluiten districtsbestuur Zuid 1

Maart 2011

 

 

 

Districtsvergadering van 15 februari 2011

Deze vergadering stond in het teken van de vooroverleggen. De agendapunten werden doorgenomen en afspraken gemaakt over het bijwonen van een vooroverleg. Verder zijn er nog lopende zaken besproken, zoals het verzoek om de spelregelfinale van de jeugd, ivm vakantie, te verplaatsen. Deze finale is nu, in overleg met de deelnemers, vastgesteld op 25 maart.

 

Vooroverleg

Op 14 maart vond het laatste vooroverleg plaats. De conceptnotulen van het vooroverleg plus een bijlage over KNVB onderscheidingen is bijgevoegd. Indien er opmerkingen zijn kunnen deze aan de secretaris gemeld worden.

Op 22 maart heeft het DB een vergadering die in het teken zal staan van evaluatie vooroverleg en voorbereiding op de JADV van 2 mei 2011.

 

Mededelingen VCN

Indien aanwezig zijn er als bijlage ook bijgevoegd de mededelingen vanuit het VCN.

 

Verzoek wijzigen NAW gegevens Zuid 1

In deze periode worden bij diverse verenigingen de Algemene Ledenvergaderingen gehouden. Er zijn dan dikwijls ook mutaties in het bestuur. Indien dat zo is het verzoek aan de secretaris om de wijzigingen zsm door te geven aan de secretaris van het district.

 

Afrekening SRT 2010/2011

De afrekening van de conditietesten is gedaan. Vanaf nu worden er geen conditietesten meer gehouden dus zal er ook geen afrekening meer plaatsvinden.

 

Pilot Maatwerkbijeenkomsten

In West 1 en Zuid 2 zullen pilots georganiseerd worden volgens de nieuwe opzet. In Zuid 2 is op 4 april de eerste bijeenkomst. In de periode tot 27 april zullen negen bijeenkomsten gehouden worden.

Daarna vind er een evaluatie plaats en zal een besluit genomen worden voor het seizoen 2011/2012 hoe de bijeenkomsten eruit zullen zien.

Op 26 maart is er het halfjaarlijks overleg tussen het VCN en de Districten. Dit onderwerp staat op de agenda van dat overleg.

 

Namens het districtbestuur Zuid 1

Ad Bierens, Secretaris. 

Doelgroepen: