50 jaar actieve scheidsrechter apart toegesproken

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de COVS Walcheren op 6 januari jl. werd het ongedwongen karakter van deze bijeenkomst toch even onderbroken voor het zakelijke. De voorzitter Arjen van de Reijt vroeg tijdens deze bijeenkomst Wim Broekhoven naar voren. Op 4 januari jl. was Wim bij de KNVB 50 jaar onafgebroken actief als scheidsrechter. Voor dit gedenkwaardig feit werd hij toegesproken en kreeg hij als aandenken het bij deze groep voor gasten gebruikelijke aandenken, een mini beeldje van een scheidsrechter, aangeboden. In het April nummer van ‘de Scheidsrechter’ zal uitgebreid teruggekomen worden op de veelzijdige arbitrale carrière en nevenfuncties van Wim.

Doelgroepen: 

Bestand: