District Zuid 1

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Koninklijke Onderscheiding voor Dirk Prins

Onder het toeziend oog van vrouw Corry en andere familieleden is Dirk Prins uit Drunen kort voor de algemene ledenvergadering van scheidsrechtersvereniging De Langstraat op dinsdag 8 oktober 2013 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn hoge staat van dienst voor de samenleving op het gebied van sport en educatie. Loco-burgemeester Wim van Engeland van gemeente Heusden reikte de onderscheiding uit.

OJC Rosmalen en COVS ’s-Hertogenbosch slaan handen ineen

Na kort en krachtig overleg tussen vertegenwoordigers van OJC Rosmalen en de COVS ’s-Hertogenbosch en Omstreken, hebben Wim Trugg, voorzitter van het in de zondag Hoofdklasse B uitkomende OJC Rosmalen en Jan van Leijenhorst, voorzitter COVS ’s-Hertogenbosch, een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De overeenkomst ging formeel per 1 juli 2013 in en zal kort na de zomervakantie door beide partijen worden ondertekend.

Speld gouden scheidsrechter voor Joost Penning

Tijdens de seizoensafsluiting van de scheidsrechtersvereniging Drechtsteden op 12 juni is Joost Penning door de voorzitter van het COVS district Zuid 1, Piet Janssen, onderscheiden met de gouden scheidsrechtersspeld.

Hij heeft deze decoratie ontvangen vanwege zijn veelzijdige inzet voor de COVS-groep Drechtsteden. Hij is bij deze groep van 1982 tot 1986 bestuurslid en lid van de ontspanningscommissie geweest. Vanaf 1986 tot 2012 functioneerde hij als een actieve en accurate secretaris.

Regioberichten - De Scheidsrechter

Regioberichten per district.

Zoals in de laatse uitgevan van de scheidrechter al gemeld, worden regioberichten van de diverse districten niet altijd meer in de Scheidsrechter geplaatst. Dit vanwege ruimtegebrek. Echter we willen u deze Regioberichten niet onthouden. Per district staan deze Regioberichten, welke via onze regiocorrespondenten zijn toegestuurd, op de website.  

Onder de kop Organisatie, Districten staan de Regioberichten vermeld. Op dit moment vindt u Regioberichten bij Noord, West 2 en Zuid 2.

Pagina's