Bestuur

Bestuur samenstelling COVS - groep Drachten 2012
 
 
VOORZITTER:                 Jo Hoekstra
SECRETARIS:                 Harm Veenstra
PENNINGMEESTER:     Douwe Boonstra
TECHNISCHE ZAKEN:  Henk Dreves
ALGEMENE ZAKEN:       Jan Wagenaar
 
Verder laat het bestuur zich bijstaan door de volgende commissies:
 
De Technische Commissie:  Sietse Scheer, Henk van der Bij en Henk Dreves
 
De Ontspanning Commissie: Jan Wagenaar, Siep Hoekstra, Jacco Verleg, Marco Dreise en Ruurd Kort
 

Doelgroepen: