Bestuur beleid

Werving en behoud:

De voetbalverenigingen in de gelegenheid  gesteld gebruik te maken van onze technische commissie die bij de verenigingen een leuk programma hebben voor de (club) scheidsrechters. Hiervan wordt helaas weinig gebruik gemaakt.
Verder een alert en actief wervingbeleid te ondernemen om het ledental op een behoorlijk peil te kunnen houden.
 
Samenwerking met andere COVS-Groepen:
 
SVD neemt deel aan de vergaderingen van de vier Friese groepen en bezoekt de vergaderingen van de COVS district Noord
 
KNVB:
 
Het beleid van de K.N.V.B. wat betreft o.a. de molestaties, zowel fysiek als verbaal zal nauwlettend worden gevolgd en waarnodig zal actie worden ondernomen.
 

Doelgroepen: