Eindhoven

Locatie

COVS Eindhoven e.o.
Bram Venemanlaan 5
5644 HV Eindhoven

Welkom bij COVS Eindhoven

Per april 2017 bestaat het bestuur uit:

Johan Suurd (voorzitter), Henk van Bekkum (penningmeester), Pieter Elbersen (secretaris), Alexander van den Boomen (lid) en Lennart Geertsen (lid).

Website: www.covseindhoven.nl

Email: info@covseindhoven.nl

Zichtbaarheid: 

Openbaar
Er is geen inhoud in deze groep.