Noodnummer

Verenigingen

Spelregels

Informatie

De KNVB wil nieuwe arbitragedocenten opleiden. Daar is dringend behoefte aan, omdat er veel opleidingen voor scheidsrechters worden aangeboden (verenigingsscheidsrechter, SO I, SOII, SOIII, themabijeenkomsten) en het nu soms veel moeite kost om voor elke opleiding een docent te krijgen.

De COVS winkel gaat veranderen.  De voornaamste wijziging is de manier waarop de artikelen besteld kunnen worden. Omdat de vakanties voor de deur staan en de competities nagenoeg over zijn is besloten de winkel voorlopig te sluiten. 

In Utrecht heeft woensdagavond 16 mei een Buitengewone Algemene Vergadering van de COVS plaatsgevonden. Tijdens de prima verlopen vergadering zijn enkele nieuwe bestuursleden benoemd in het Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN). 

Een korte tekstuele impressie van de BAV vindt u hier.

Foto's van de BAV vindt u hier.

Omstreeks 20.00 uur opende voorzitter Eddy de Gier de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar werd gehouden in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen.

Vandaag bereikte ons het bericht dat ons lid van verdienste Koo Koekoek is overleden.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en overige relaties. Wij wensen hun sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Hieronder vind u een link naar de nieuwsbrief van de IFAB uit september. Deze is in Nederland ergens in de organisatie blijven steken. De wijzigingen en uitkeg zijn wel degelijk van toepassing op de spelregels.

Abonneren op Voorpagina-feed
X
Secure Login

This login is SSL protected