Informatie over de COVS

Wat doet de COVS voor haar leden?

De COVS behartigt de belangen van de scheidsrechter.

De COVS werkt nauw samen met de KNVB en haar districten.

De COVS bespreekt met de KNVB en de districten alle zaken die betrekking hebben op het functioneren van de scheidsrechter.

De COVS heeft een eigen website, die op moderne wijze informatie verschaft over de activiteiten van de COVS en arbitrage in het algemeen.

De COVS heeft gediplomeerde trainers die op scheidsrechters gerichte conditietrainingen verzorgen.

De COVS heeft een juridisch adviseur, die indien nodig adviezen verstrekt en bijstand verleent.

De COVS organiseert spelregelwedstrijden voor haar scheidsrechters en jeugdige voetballers van voetbalverenigingen.

De COVS organiseert eigen voetbaltoernooien, zowel op het veld als in de zaal.

Hieronder treft u een meer informatie over de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS). In Nederland zijn 57 aangesloten scheidsrechtersverenigingen die per district georganiseerd zijn. Eventuele vragen en reacties kunt u richten aan het secretariaat via e-mail secretaris@covs.nl of bij de secretaris van de vereniging in uw eigen woonomgeving.

Doelgroepen: 

Bestand: