LCI

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Een lezenswaardige en actieve site: met u en zeker ook door u!

De website van de COVS is één van de media die de COVS gebruikt om haar leden en belangstellenden te informeren. Andere middelen zijn de rechtstreekse benadering via brief of email. En dan zijn er natuurlijk ook de clubbladen. De lidverenigingen van de COVS kunnen gebruik maken van deze website om hun informatie te delen maar dit gebeurt ook vaak via een eigen website.

Forums nu actief

Er is een nieuw onderdeel beschikbaar, namelijk de forums. Daar kunnen vragen gesteld worden en kan gereageerd worden op elkaars berichten.

Het forum bestaat uit een aantal categoriëen; een daarvan is om opmerkingen, tips en trucs over de website te verzamelen.

X
Secure Login

This login is SSL protected