Antwoorden Landelijke Spelregels - week 22

1       Beeldfragment: Newcastle United – Huddersfield

Disciplinaire straf: _(C) ROOD___ Spelhervatting: _(F) Directe vrije schop_

Toelichting LCS: De speler is te laat met zijn tackle en hij brengt daarmee de veiligheid van zijn tegenstander in gevaar door met zijn been op de enkel te "springen". Directe vrije schop en een rode kaart.

2       Beeldfragment: Southampton – Chelsea

Disciplinaire straf: _(A) GEEN___ Spelhervatting: _(D) SR laat doorspelen_

Toelichting LCS: De verdediger van Chelsea speelt de bal opzij om te voorkomen dat de bal kan worden gespeeld door de aanvaller. Hij speelt bal naast het doel. De doelman loopt er heen en pakt de bal in de handen. Niet bewust toespelen aan, dus doorspelen.

3       Beeldfragment: Watford – Bournemouth

Disciplinaire straf: _(B) GEEL____ Spelhervatting: _(F) Directe vrije schop_

Toelichting LCS: De speler van Watford springt met zijn arm hoog richting tegenstander en raakt hem tegen het hoofd. Dit is op onbesuisde wijze. Hij gebruikt zijn arm niet als wapen en hij maakt ook geen slaande beweging. Directe vrije schop en gele kaart.

4       Beeldfragment: Tottenham – Huddersfield

Disciplinaire straf: _(B) GEEL____ Spelhervatting: _(F) Strafschop______

Toelichting LCS: De speler met rugnummer 7 van Tottenham wordt door een tegenstander die op de grond ligt met de arm/hand ten val gebracht zonder dat de bal gespeeld wordt. Strafschop en gele kaart.

5       Stellingen

I        De scheidsrechter mag gele en rode kaarten aan spelers gaan tonen vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt bij het begin van de wedstrijd.

II      Een medisch teamofficial die een overtreding begaat die met een verwijdering bestraft moet worden, mag blijven als het team geen ander medisch persoon beschikbaar heeft, en behandelen als een speler medische verzorging nodig heeft.

Stelling I: __(A) JUIST_______             Stelling II: __(C) JUIST________

Toelichting I: Spelregels Veldvoetbal seizoen 2019-2020, blz 25: “De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om gele en rode kaarten te tonen, en, als de competitiereglementen die toestaan, om een speler een tijdstraf te geven. Dit vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt bij het begin van de wedstrijd tot na de wedstrijd inclusief de rust, verlenging en strafschoppenserie.”

Toelichting II: Spelregels Veldvoetbal seizoen 2019-2020, blz 25: “Een medisch teamofficial die een overtreding begaat die met een verwijdering bestraft moet worden, mag blijven als het team geen ander medisch persoon beschikbaar heeft, en behandelen als een speler medische verzorging nodig heeft.”

6       Drie goed & drie fout

De spelregels schrijven voor dat een geblesseerde speler niet op het speelveld behandeld mag worden. In welke gevallen die hieronder beschreven staan kan er een uitzondering gemaakt worden?

A       Er is sprake van een ernstige blessure.

B       Een speler is geblesseerd geraakt door een fysieke overtreding waarvoor de tegenstander door de scheidsrechter is vermaand.

C       Een doelverdediger en een veldspeler met elkaar in botsing komen en onmiddellijke verzorging nodig hebben.

D       Een speler geblesseerd is geraakt als gevolg van een fysieke overtreding waarvoor een strafschop is toegekend.

E       Een speler met een bloedende wond heeft opgelopen.

F       Spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing komen en onmiddellijke verzorging nodig hebben.

 Juiste antwoorden: ___A___ , ___C___ & ___F___

Toelichting B, D en E: Spelregels Veldvoetbal seizoen 2019-2020, blz 24:

(B) Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. Een uitzondering op het voorafgaande kan gemaakt wanneer een speler geblesseerd is geraakt als gevolg van een fysieke overtreding waarvoor de tegenstander een waarschuwing heeft ontvangen of is weggezonden (bijv. onbesuisd of ernstig gemeen aanvallen), mits de behandeling snel wordt afgerond.

 (D) Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. Een uitzonderingen op het voorafgaande kan gemaakt wanneer er een strafschop is toegekend en als de geblesseerde speler de nemer is.

 (E) De scheidsrechter ziet erop toe dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat.

Doelgroepen: