Antwoorden Landelijke Spelregels - week 23

1       Uit een hoekschop wordt de bal tegen de paal geschoten. Voordat een andere speler de bal aanraakt, wordt de terugkomende bal door de nemer van de hoekschop, via de doelverdediger, in het doel geschoten. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

Disciplinaire straf: _(A) GEEN___ Spelhervatting: _(E) Indirecte vrije schop_

Toelichting: (blz 69, LotG seizoen 2019-2020) “Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler, wordt een indirecte vrije schop toegekend maar als de nemer een overtreding met betrekking tot hands maakt, wordt een directe vrije schop toegekend.”

2       Een paar meter voor het doel kopt een verdediger de bal veel te laag weg op het moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil schieten. Wat moet de scheidsrechter beslissen als de bal daardoor over de doellijn naast het doel gaat?

Disciplinaire straf: _(C) ROOD___ Spelhervatting: _(E) Indirecte vrije schop_

Toelichting: (blz 52/55, LotG seizoen 2019-2020) “Een indirecte vrije schop wordt toegekend indien een speler speelt op een gevaarlijke wijze. Een speler wordt van het speelveld gezonden indien hij een doelpunt voorkomt, of een tegenstander die zich, in algemene zin, in de richting van het doel van de overtreder begeeft, een duidelijke scoringskans ontneemt, door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop moet worden toegekend.”

3       Een aanvaller heeft zich naast het doel buiten het speelveld begeven om zich zodoende aan buitenspel te onttrekken. Op het moment dat de doelverdediger de bal heeft opgevangen, komt deze speler weer het speelveld inlopen om te voorkomen dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

Disciplinaire straf: _(B) GEEL____ Spelhervatting: _(F) Directe vrije schop__

Toelichting: (blz 18, LotG seizoen 2019-2020) “Wanneer een speler het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter waar dit wel vereist is, dan moet de scheidsrechter het spel onderbreken (dit hoeft niet direct wanneer de speler niet ingrijpt in het spel of een wedstrijd official of wanneer de voordeelregel kan worden toegepast) en de speler waarschuwen wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld. Wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt, moet het worden hervat met een directe vrije schop vanaf de plaats waar werd ingegrepen.”

4       Tijdens de wedstrijd ontstaat ineens verwarring omdat een toeschouwer op een fluitje blaast. Wat beslist de scheidsrechter als een speler nabij de zijlijn de bal in zijn handen heeft genomen omdat hij van mening was dat de scheidsrechter had gefloten?

Disciplinaire straf: _(A) GEEN____        Spelhervatting: _(D) Scheidsrechtersbal__

Toelichting: (blz 25, LotG seizoen 2019-2020) “De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd voor een overtreding van de spelregels met betrekking tot invloeden van buitenaf, als een toeschouwer op een fluitje blaast en de scheidsrechter vindt dat het fluitsignaal ingreep in het spel. De scheidsrechter moet dan het spel hervatten met een scheidsrechtersbal.”

5       Stellingen

I        Het gebruik van elektronische communicatie door teamofficials is niet toegestaan tijdens wedstrijden.

II      Als een speler hoofdbedekking draagt, dan moet deze (met uitzondering van de petten van de doelverdedigers) zwart van kleur zijn.

Stelling I: __(B) ONJUIST_____            Stelling II: __(D) ONJUIST______

Toelichting I: (blz 21, LotG seizoen 2019-2020) “Het gebruik van enige vorm van elektronische communicatie door teamofficials is toegestaan, wanneer het direct in verband staat met het welzijn of de veiligheid van de spelers of voor tactische redenen of om te coachen. Dit mogen alleen kleine ‘handheld’ apparaten zijn (bijv. microfoon, koptelefoon, oortje, mobiel, smartphone, smartwatch, tablet, laptop).”

Toelichting II: (blz 20, LotG seizoen 2019-2020) “Als hoofdbedekking wordt gedragen, dan moet deze (met uitzondering van de petten van de doelverdedigers) zwart zijn of van dezelfde hoofdkleur als het shirt (vooropgesteld dat de spelers van hetzelfde team dezelfde kleur dragen).”

6       Drie goed & drie fout

In welke van de onderstaande situaties zal de scheidsrechter het spel hervatten met een strafschop?

A       De scheidsrechter onderbreekt het spel, omdat een aanvaller en een verdediger elkaar slaan in het doel achter de doellijn in de zogenaamde netruimte. De verdediger heeft de eerste klap gegeven.

B       Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven maakt de nemer bij de afronding van zijn aanloop een schijnbeweging en hij trapt de bal vervolgens in het doel.

C       Een veldspeler neemt een doelschop, struikelt en speelt de bal, voordat deze buiten het strafschopgebied is, opzettelijk met de hand.

D       Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht doordat op het moment van schieten van de bal een andere aanvaller plotseling hard schreeuwt. De bal gaat in het doel.

E       Na een hoekschop komt de bal bij een groep spelers ter hoogte van de strafschopstip. Een verdediger slaat nu met zijn hand naar de bal, maar op hetzelfde moment wordt deze verdediger in zijn rug geduwd door een aanvaller.

F       Een veldspeler bevindt zich in zijn eigen strafschopgebied en raakt juist buiten dit gebied, maar binnen het speelveld, de bal opzettelijk aan met de hand.

Juiste antwoorden: ___A___ , ___C___ en ___D___

Toelichting

B: (blz 62/63, LotG seizoen 2019-2020) “Het spel wordt onderbroken en hervat met een indirecte vrije schop, ongeacht of er wel of niet een doelpunt is gescoord als de nemer een schijnbeweging maken bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond (een schijnbeweging tijdens de aanloop is toegestaan).”

E: (blz 24, LotG seizoen 2019-2020) “De scheidsrechter bestraft de ernstigste overtreding in termen van sanctie, hervatting, fysieke ernst en tactische gevolgen, wanneer meer dan één overtreding tegelijkertijd wordt begaan.” De duw van de aanvaller zal hier bestraft worden.

F: De plaats van de overtreding, het opzettelijk raken van de bal met de hand, is bepalend voor de spelstraf. Dit vindt plaats buiten het strafschopgebied; het spel wordt hervat met een directe vrije schop (net buiten het strafschopgebied).

 

Doelgroepen: