Internet spelregelquiz COVS 2020-2021 – Ronde 1

ANTWOORDEN & UITLEG

Vraag 1

Een verdediger ontneemt een aanvaller een duidelijke scoringskans in het strafschopgebied bij een duel om de bal. De scheidsrechter ziet nu dat de bal voor de voeten van een andere aanvaller terecht komt en past de voordeelregel toe. Deze aanvaller raakt de bal echter verkeerd en schiet hem naast het doel. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

 1. De verdediger wordt weggezonden en het spel wordt hervat met een doelschop.
 2. De scheidsrechter kent alsnog een strafschop toe en de verdediger wordt de gele kaart getoond.
 3. De verdediger wordt de gele kaart getoond en het spel wordt hervat met een doelschop.
 4. Het spel wordt hervat met een doelschop.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, blz. 53: “Als de scheidsrechter de voordeelregel toepast bij een overtreding die zou zijn bestraft met een waarschuwing of een veldverwijdering als het spel zou zijn onderbroken, dan moet deze waarschuwing/ veldverwijdering worden gegeven bij de volgende keer dat de bal uit het spel is. Echter als de overtreding inhield dat een duidelijke scoringskans werd ontnomen aan de tegenpartij, dan ontvangt de speler een waarschuwing; als de overtreding een veelbelovende aanval beïnvloedde of deze onderbrak, dan ontvangt de speler geen waarschuwing.” + blz. 55: “Als een speler een overtreding begaat ten opzichte van een tegenstander binnen zijn eigen strafschopgebied en daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter dit bestraft met een strafschop, dan ontvangt de overtredende speler een waarschuwing als de overtreding gebeurde in een poging de bal te spelen; in alle andere gevallen (bijv. vasthouden, trekken, duwen, geen mogelijkheid om de bal te spelen etc.) moet de overtredende speler van het speelveld worden gezonden.” Uitleg van de IFAB: “De speler zou in deze situatie zonder voordeel een gele kaart gekregen hebben, door het gegeven voordeel vervalt die gele kaart.”

Vraag 2

Bij het nemen van een strafschop lopen van beide partijen spelers te vroeg het strafschopgebied in, bovendien maakt de nemer een schijnbeweging nadat hij zijn aanloop heeft afgerond en komt de doelverdediger te vroeg naar voren. Wat is het juiste vervolg?

 1. De strafschop wordt overgenomen, de stafschopnemer krijgt een gele kaart en de doelverdediger wordt vermaand.
 2. De verdedigende partij krijgt een indirecte vrije schop en de strafschopnemer wordt de gele kaart getoond.
 3. De verdedigende partij krijgt een indirecte vrije schop, de stafschopnemer krijgt een gele kaart en de doelverdediger wordt vermaand.
 4. De strafschop wordt overgenomen.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, blz. 64: “

• Als een speler van beide teams een overtreding begaat dan wordt de strafschop overgenomen, tenzij een speler een ernstiger overtreding begaat (bijv. ongeoorloofde schijnbeweging);

• Zowel de doelverdediger als de nemer begaan tegelijkertijd een overtreding: Dan ontvangt de nemer een waarschuwing en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.”

Vraag 3 - Beeldfragment: Manchester City – Wolverhampton Wanderers

Disciplinaire straf: C. Rode kaart   Spelhervatting: F. Strafschop

Toelichting LCS: Dit is gewoon het ten val brengen van een tegenstander. Duw in de rug en contact met de benen.

Vraag 4 - Beeldfragment: Liverpool – Leicester City

Disciplinaire straf: C. Rode kaart   Spelhervatting: D. Hoekschop

Toelichting LCS: De verdediger stapt met zijn noppen op de voet/enkel van de aanvaller. De bal was op dat moment al over de doellijn.  

Vraag 5 - Beeldfragment: Norwich City - Aston Villa

Disciplinaire straf: C. Rode kaart   Spelhervatting: E. Indirecte vrije schop

Toelichting LCS: De verdediger probeert de bal te onderscheppen. Deze stuit van zijn benen tegen zijn arm en komt daarna nogmaals per ongeluk tegen zijn hand. Daarna klemt hij met zijn benen de bal die daardoor onbespeelbaar is (ontnemen scoringskans).

Vraag 6 - Beeldfragment: West Ham United - Crystal Palace

Disciplinaire straf: B. Gele kaart   Spelhervatting: F. Directe vrije schop

Toelichting LCS: Vasthouden en het onderbreken van een veelbelovende aanval.

Vraag 7 - Stelling

Een strafschop moet worden overgenomen omdat de doelverdediger de bal stopte terwijl hij te vroeg van de lijn kwam, de doelverdediger ontving daarvoor een vermaning. Als de doelverdediger dan bij het overnemen opnieuw te vroeg van de lijn komt en de bal stopt, dan ontvangt hij altijd een gele kaart.

Antwoord: B. Onjuist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, blz. 64: “• Zowel de doelverdediger als de nemer begaan tegelijkertijd een overtreding: Dan ontvangt de nemer een waarschuwing en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.”

Vraag 8 - Stelling

Na toestemming van de scheidsrechter mag een speler na een blessurebehandeling in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat, dit mag vanaf de doellijn of zijlijn.

Antwoord: B. Onjuist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, blz. 25: “Een geblesseerde speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat; als de bal in het spel is mag dit alleen vanaf de zijlijn, maar als de bal uit het spel is mag dit vanaf de doellijn of zijlijn.”

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Wanneer volgt er een indirecte vrije schop?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Als een wisselspeler zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld betreedt.
 2. Als een speler een toeschouwer slaat.
 3. Als een speler buiten het speelveld in gevecht raakt met een medespeler.
 4. Als een strafschopnemer een overtreding maakt bij het nemen van de strafschop.
 5. Als een trainer zijn verontwaardiging over een beslissing toont door met bidons te gooien.

Antwoord E. hoorde niet bij deze vraag, maar is per abuis blijven staan. Daarom is de vraag goed gerekend als antwoord C als een van de juiste antwoorden is gegeven.

Toelichting A., B. en D: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021:

Blz. 17-18: “Wanneer een teamofficial, wisselspeler, gewisselde speler of weggezonden speler en een ‘onbevoegd persoon’ op het speelveld komt, moet de scheidsrechter: • de wedstrijd alleen onderbreken wanneer er wordt ingegrepen in het spel;” + “Wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt vanwege het ingrijpen: • door een teamofficial, wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, moet hij het spel hervatten met een directe vrije schop of strafschop;”

Blz. 57: “Als de bal uit het spel is, moet het spel hervat worden al naar gelang de voorafgaande beslissing; Als de bal in het spel is en een speler begaat een fysieke overtreding binnen het speelveld tegen: - enig ander persoon – scheidsrechtersbal.”

Blz. 63: “Als, voordat de bal in het spel is, één van de volgende situaties zich voordoet: De nemer of een ploeggenoot maakt een overtreding: • als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen;“

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Wat is waar over de lijnen, markeringen en afmetingen op het speelveld?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Markeringen mogen worden aangebracht buiten het speelveld, op 9.15 meter van de hoekvlag en loodrecht op de doellijn of de zijlijn.
 2. De instructiezone mag niet langer zijn dan de lengte van de bank/dug-out, plus 1 meter aan weerszijden van de bank/dug-out.
 3. Wanneer een speler met zijn voet onrechtmatige markeringen aanbrengt op het speelveld, moet de scheidsrechter het spel onderbreken en moet deze speler een waarschuwing ontvangen wegens onsportief gedrag.
 4. De doelpalen en doellat moeten vierkant, rechthoekig, rond of ovaal of een combinatie hiervan van vorm zijn.
 5. De breedte van het strafschopgebied bedraagt 40.44 meter.

Toelichting A., C. en E: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021:

Blz. 6: “Markeringen mogen worden aangebracht buiten het speelveld, op 9.15 meter van het hoekschopgebied en loodrecht op de doellijn of de zijlijn.”

Blz. 6: “Wanneer een speler met zijn voet onrechtmatige markeringen aanbrengt op het speelveld, moet hij een waarschuwing ontvangen wegens onsportief gedrag. Wanneer de scheidsrechter dit opmerkt terwijl de bal in het spel is, moet hij de overtredende speler waarschuwen wegens onsportief gedrag bij de eerstvolgende keer dat de bal uit het spel is.”

Blz. 10: “40.32” (zie de aangegeven afstand in de afbeelding)

 

 

Doelgroepen: