Internet spelregelquiz COVS 2020-2021 – Ronde 6

ANTWOORDEN & UITLEG - RONDE 6

Vraag 1

Een aanvaller gaat alleen op de doelman van de tegenpartij af en wordt op onvoorzichtige wijze door een verdediger ten val gebracht op de lijn van het strafschopgebied. De verdediger probeerde in een ultieme poging de bal door middel van een tackle te spelen en miste net de bal waardoor nu een duidelijke scoringskans wordt ontnomen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Strafschop + rode kaart
 2. Strafschop + gele kaart
 3. Strafschop
 4. Directe vrije schop + rode kaart

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 1, pagina 10-onderaan 1e punt:

Afmetingen worden gemeten vanaf de buitenkant van de lijnen, aangezien de lijnen behoren tot het gebied dat ze begrenzen.

+ Regel 12, pagina 55-onder “Het ontnemen van een doelpunt of een duidelijke scoringskans”: Als een speler een overtreding begaat ten opzichte van een tegenstander binnen zijn eigen strafschopgebied en daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter dit bestraft met een strafschop, dan ontvangt de overtredende speler een waarschuwing als de overtreding gebeurde in een poging de bal te spelen.

Vraag 2

In de rust van de wedstrijd wisselt de trainer één van zijn spelers zonder hier de scheidsrechter van op de hoogte te stellen. Na 5 minuten in de 2e helft ontdekt de scheidsrechter deze wissel pas. Hoe zal hij nu moeten handelen?

 1. Hij laat doorspelen en meldt het voorval aan de bond.
 2. Hij onderbreekt het spel, toont de wisselspeler een gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop.
 3. Hij onderbreekt het spel, toont de wisselspeler een gele kaart en hervat met een scheidsrechtersbal.
 4. Hij laat doorspelen en bij de eerstvolgende onderbreking van het spel toont hij de wisselspeler een gele kaart.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 3, pagina 17 onder 5:

Wanneer een wissel wordt toegepast gedurende de rust of voorafgaand aan de verlenging, dan moet de procedure worden afgerond voordat het spel wordt hervat. Als de scheidsrechter niet op de hoogte is gebracht, dan mag de betreffende wisselspeler doorspelen, er is geen disciplinaire straf nodig en het voorval wordt gerapporteerd aan de bond.

Vraag 3 - Beeldfragment: Liverpool - Watford

Disciplinaire straf: B. Gele kaart  Spelhervatting: D. Doorspelen

Toelichting: De scheidsrechter geeft voordeel. De bal komt bij een medespeler en die speelt hem te ver voor zich uit. Voordeel kan dus niet meer teruggefloten worden. Doorspelen + gele kaart (voor het vasthouden, wat dusdanig is dat het los van het onderbreken bestraft wordt).

Vraag 4 - Beeldfragment: Watford - Manchester United

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: E. Strafschop

Toelichting: Overtreding bij een duel om de bal en niet meer dan een veelbelovende kans, daarom geen kaart.

Vraag 5 - Beeldfragment: Brighton & Hove Albion - Sheffield United

Disciplinaire straf: B. Gele kaart  Spelhervatting: E. Indirecte vrije schop

Toelichting: De aanvaller laat zich heel snel vallen. Echt contact is er niet. Hij laat zijn been hangen om zo te simuleren dat hij ten val wordt gebracht.

Vraag 6 - Beeldfragment: Arsenal - Southampton (clip 73)

Disciplinaire straf: C. Rode kaart  Spelhervatting: D. Strafschop

Toelichting: Zelfs al was het wel buitenspel geweest, dan nog wordt de overtreding (het vasthouden) gemaakt voordat de speler de bal kan spelen, dus ook dan was het een strafschop. Bovendien wordt een duidelijke scoringskans ontnomen.

Vraag 7 - Stelling

Wanneer een speler het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter waar dit wel vereist is en de scheidsrechter het spel hiervoor onderbreekt zonder dat deze speler ingrijpt in het spel, dan dient het spel hervat te worden met een scheidsrechtersbal.

Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 3, pagina 18:

Zie de tekst onder 8. Speler buiten het speelveld

Vraag 8 - Stelling

Twee tegenstanders raken elkaar met de hoofden bij een kopduel en de scheidsrechter fluit direct af. Nadat beiden kort verzorgd zijn, kan het spel hervat worden. Beide spelers moeten na de behandeling het speelveld verlaten.

Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 5, pagina 25:

Onder het kopje Blessures staat een rijtje met uitzonderingen, daar staat “Twee tegenstanders” niet bij.

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Welke van onderstaande stellingen zijn van toepassing tijdens een strafschoppenserie na afloop van de wedstrijd? Geeft de twee juiste antwoorden.

 1. Een geblesseerde doelman mag gewisseld worden mits het maximaal aantal toegestane wissels nog niet is bereikt.
 2. Een geblesseerde speler mag gewisseld worden mits het maximaal aantal toegestane wissels nog niet is bereikt.
 3. Voorafgaande aan de strafschoppen serie wordt de scheidsrechter geïnformeerd over de volgorde van de nemers.
 4. Als zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan, wordt de strafschop genoteerd als gemist en ontvangt de nemer een waarschuwing.
 5. De scheidsrechter moet de wedstrijd staken als een team tijdens de strafschoppenserie minder dan zeven spelers heeft.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 10, pagina 46:

Een geblesseerde speler mag niet worden vervangen tijdens de strafschoppenserie; dit geldt niet voor de doelverdediger;

+ pagina 45: Ieder team is verantwoordelijk om uit de in aanmerking komende spelers de volgorde te bepalen waarin de strafschoppen zullen nemen. De scheidsrechter wordt niet over de volgorde geïnformeerd;

+ Als zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan, wordt de strafschop genoteerd als gemist en ontvangt de nemer een waarschuwing.

+ pagina 46: De scheidsrechter moet de wedstrijd niet staken als een team tijdens de strafschoppenserie minder dan zeven spelers heeft.

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Wat is waar over de inworp? Geeft de twee juiste antwoorden.

 1. De nemer moet met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staat.
 2. De inworp mag knielend genomen worden, mits beide knieën zich maar achter of op de zijlijn bevinden.
 3. Alle tegenstanders moeten tenminste één meter afstand houden van de plaats op de zijlijn waar de inworp genomen moet worden.
 4. Als de inwerper, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt er altijd een indirecte vrije schop toegekend.
 5. Als een speler, tijdens het correct nemen van een inworp, de bal bewust tegen een tegenstander gooit om de bal nogmaals te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 15, pagina 67:

Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij:

• met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staat;

+ Alle tegenstanders moeten tenminste twee meter afstand houden van de plaats op de zijlijn waar de inworp genomen moet worden.

+ Als de inwerper, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend; als de nemer een overtreding met betrekking tot hands maakt:

• wordt een directe vrije schop toegekend;

• wordt een strafschop toegekend als de overtreding binnen het eigen strafschopgebied gebeurde, ….

+ Als een speler, tijdens het correct nemen van een inworp, de bal bewust tegen een tegenstander gooit om de bal nogmaals te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.

Doelgroepen: