Internet spelregelquiz COVS 2020-2021 – Ronde 7

ANTWOORDEN & UITLEG -RONDE 7

Vraag 1

Wanneer mag een speler de bal bij een inworp tegen een andere speler gooien om zo de bal weer terug te krijgen?

 1. Als deze speler te dichtbij staat
 2. Als het een medespeler is
 3. Als het op voorzichtige wijze gebeurt
 4. Dit mag nooit

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 15, pagina 67-onder 1.:

Als een speler, tijdens het correct nemen van een inworp, de bal bewust tegen een tegenstander gooit om de bal nogmaals te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.

Vraag 2

Bij het nemen van een doelschop raakt de doelverdediger de bal verkeerd, waardoor deze maar een stukje vooruit rolt. Terwijl een aanvaller, die van buiten het strafschopgebied komt, op de bal afgaat, pakt de doelverdediger deze weer op en wil de doelschop opnieuw nemen. Wat moet de scheidsrechter beslissen als er geen andere spelers in de buurt waren?

 1. Hij laat de doelschop overnemen.
 2. Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij op de plaats waar de doelverdediger de bal weer oppakte.
 3. Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij op de plaats waar de doelverdediger de bal weer oppakte en de doelverdediger ontvangt een waarschuwing wegens onsportief gedrag.
 4. Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij op de plaats waar de doelverdediger de bal weer oppakte en de doelverdediger wordt weggezonden wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 16, pagina 69-onder 2.:

Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler, wordt een indirecte vrije schop toegekend, …

+ Regel 12, pagina 52, laatste zin boven 2.: Echter, als de overtreding het spelen van de bal voor de tweede keer is (met of zonder de hand/arm) na een spelhervatting, voordat deze wordt geraakt door een andere speler, dan moet de doelverdediger worden bestraft als de overtreding een veelbelovende aanval onderbreekt of de tegenstander of de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontneemt.

Vraag 3 - Beeldfragment: Aston Villa - Brighton & Hove Albion (clip 16)

Disciplinaire straf: B. Gele kaart  Spelhervatting: F. Directe vrije schop

Toelichting: Er wordt een overtreding gemaakt. De tegenstander wil de vrije schop snel nemen en dat wordt verhinderd door de overtreder.

Vraag 4 - Beeldfragment: Leicester City - Burnley (clip 21)

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: F. Directe vrije schop

Toelichting: Burnley scoort, de Leicester City-speler protesteert omdat zijn tegenstander hem ten val brengt. Hij wordt inderdaad aangetikt.

Vraag 5 - Beeldfragment: Wolverhampton Wanderers - Southampton (clip 23)

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: F. Directe vrije schop

Toelichting: De aanvaller neemt de bal met de borst mee, maar de bal raakt ook zijn hand. Omdat er direct een scoringskans ontstaat strafbaar.

Vraag 6 - Beeldfragment: Newcastle United - Southampton (clip 36)

Disciplinaire straf: B. Gele kaart  Spelhervatting: F. Directe vrije schop

Toelichting: De Southampton speler trapt naar de bal die bij het hoofd van zijn tegenstander is. Hij raakt hem zelfs. Hij handelt hier zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen. Dus onbesuisd.

Vraag 7 - Stelling

Indien een trainer een spelhervatting van de tegenpartij vertraagt dient hij een waarschuwing te ontvangen.

Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 12, pagina 56 - Verwijdering:

• de hervatting van het spel door de tegenpartij vertragen door bijv. de bal vast te houden, de bal weg te trappen, een speler te blokkeren;

Vraag 8 - Stelling

Indien de scheidsrechter bij een overtreding die een veelbelovende aanval onderbreekt, voordeel geeft omdat een andere speler door kan gaan, dan kan daarna geen gele kaart meer getoond worden voor de overtreding.

Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 5, pagina 24 – onder Disciplinaire maatregelen: • bestraft de ernstigste overtreding in termen van sanctie, hervatting, fysieke ernst en tactische gevolgen, wanneer meer dan één overtreding tegelijkertijd wordt begaan; de gele kaart vervalt dus alleen als er bij de overtreding enkel sprake was van het onderbreken van een veelbelovende aanval.

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Waarvoor dient een speler een waarschuwing (gele kaart) te ontvangen? Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Na een doelpunt zijn shirt omhoog trekken zonder zijn hoofd er mee te bedekken.
 2. Hands maken bij een niet geslaagde poging om een doelpunt te voorkomen.
 3. Schelden tegen een tegenstander.
 4. De bal spelen wanneer hij het speelveld met toestemming verlaat.
 5. Als aanvaller zonder toestemming het speelveld verlaten om buitenspel te voorkomen.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 12, pagina 54 – onder Waarschuwingen wegens onsportief gedrag: • hands maakt in een poging een doelpunt te maken (al dan niet succesvol) of een niet geslaagde poging een doelpunt te voorkomen; +

• de bal speelt wanneer hij het speelveld met toestemming verlaat;

A + B zijn toegestaan, terwijl C (schelden) met een veldverwijdering moet worden bestraft.

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Wanneer moet de scheidsrechter een doelpunt goedkeuren, ondanks dat er zich een extra persoon op het speelveld bevond? Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Als dit een toeschouwer was, die de bal raakte, maar de verdedigers niet hinderde.
 2. Als dit de trainer van de verdedigende partij was.
 3. Als dit een wisselspeler was van de aanvallende partij, die een tweede bal wilde verwijderen.
 4. Als dit de trainer was van de aanvallende partij die aanwijzingen gaf aan zijn spelers.
 5. Als dit een ballenjongen was die een bal uit het veld wilde halen die vanaf de tribune in het strafschopgebied gegooid was en die daarbij een verdediger hinderde om bij de bal te komen.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 3, pagina 18 – onder 9. Doelpunt gescoord met extra persoon op het speelveld:

• moet hij het doelpunt goedkeuren als deze extra persoon:

- een speler, wisselspeler, gewisselde speler, verwijderde speler of teamofficial was van het team dat het doelpunt tegen kreeg;

- een onbevoegd persoon was die niet ingreep in het spel.

+ de laatste zin van 7. Extra personen op het speelveld:

Als de bal op weg is naar het doel en de inmenging (het betreden van het veld) een verdediger er niet van weerhoudt de bal te spelen, dan wordt een doelpunt toegekend als de bal in het doel gaat (zelfs als de bal werd aangeraakt) tenzij de inmenging gebeurde door de aanvallende partij.

 

Doelgroepen: