Internet spelregelquiz COVS 2020-2021 – Ronde 9

ANTWOORDEN & UITLEG – RONDE 9

Vraag 1

Als een aanvaller een overtreding begaat binnen het doelgebied, waar mag de vrije schop dan worden genomen?

 1. Vanaf ieder willekeurig punt binnen het doelgebied
 2. Vanaf de helft van het doelgebied waar de overtreding werd begaan
 3. Vanaf de plek waar de overtreding plaatsvond
 4. Vanaf de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de overtreding werd begaan

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 13, pagina 60:

-     een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen doelgebied mag worden genomen vanaf elk willekeurig punt binnen dat gebied;

Vraag 2

Een speler scoort zijn honderdste doelpunt in dienst van zijn club. Om dit te vieren, krijgt hij terwijl hij langs zijn coach loopt een masker in de handen gedrukt met zijn gezicht en daarop het getal 100. Deze speler zet het masker even op en gooit het daarna rustig terug naar zijn trainer. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

 1. Niet ingrijpen
 2. Vermanen, omdat dit niet is toegestaan
 3. Waarschuwen door het tonen van de gele kaart
 4. Wegzenden door het tonen van de rode kaart

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 12, pagina 55:

Een speler moet een waarschuwing ontvangen, zelfs als het doelpunt wordt afgekeurd, als hij:

•     zijn hoofd of gezicht bedekt met een masker of soortgelijk voorwerp;

Vraag 3 - Beeldfragment: Liverpool – Leicester City

Disciplinaire straf: B. Gele kaart  Spelhervatting: F. Directe vrije schop

Toelichting: Dit is een forse overtreding, zeer onbesuisd. Zo worden er heel veel overtredingen begaan die bestraft worden met een waarschuwing door een scheidsrechter. Geel met een rood randje.

Vraag 4 - Beeldfragment: Wolverhampton Wanderers – Southampton

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: E. Indirecte vrije schop

Toelichting: Het was moeilijk te zien, maar met behulp van de VAR was dit toch echt buitenspel. Zie de voet van de aanvaller voor zijn tegenstander.

Vraag 5 - Beeldfragment: Southampton – West Ham United (clip 44)

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: F. Directe vrije schop

Toelichting: De spits scoort maar de bal raakt zijn arm en vrijwel direct daarna ontstaat de scoringskans en dat is niet meer geoorloofd, ook al gebeurt dit onopzettelijk..

Vraag 6 - Beeldfragment: Koninklijke HFC – Spakenburg (clip 83)

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: F. Strafschop

Toelichting: Van beide teams lopen spelers te vroeg toe op het moment dat de strafschop wordt genomen. Strafschop overnemen dus en geen kaart.

Vraag 7 - Stelling

Een doelverdediger kan een doelpunt voor zijn team scoren vanuit zijn eigen strafschopgebied.

Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Een doelverdediger kan alleen niet meer scoren vanuit zijn eigen strafschopgebied door de bal te werpen. Als hij de bal trapt, kan hij nog steeds scoren.

Vraag 8 - Stelling

Als de scheidsrechter fluit voor buitenspel na een vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter, zal de assistent met zijn vlag wijzen in welk deel van het speelveld de buitenspelsituatie zich voordeed.

Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 6, pagina 35

Uit de afgebeelde signalen van de assistent-scheidsrechter blijkt dit.

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Wat zou altijd waar moeten zijn over de bal waarmee gespeeld wordt bij aanvang van de wedstrijd?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Hij is bolvormig
 2. Hij weegt tenminste een halve kilo
 3. De bal moet uit tenminste twee kleuren bestaan
 4. De bal is gemaakt van geschikt materiaal
 5. De bal is persoonlijk eigendom van de scheidsrechter

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 2, pagina 14:

Onder 1. staan alle vereisten waaraan een bal moet voldoen aan het begin van de wedstrijd.

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Voor welk van de volgende overtredingen wordt een indirecte vrije schop toegekend?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Het slaan van een tegenstander buiten het speelveld
 2. Het slaan van een medespeler buiten het speelveld
 3. Het slaan van een tegenstander binnen het speelveld
 4. Het slaan van een medespeler binnen het speelveld
 5. Strafbaar buitenspel

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 12, pagina 57:

Antwoord B: Als een overtreding wordt begaan buiten het speelveld door een speler tegen een speler, wisselspeler, gewisselde speler of teamofficial van het eigen team, dan wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop op de doel- of zijlijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de overtreding plaatsvond.

Antwoord E: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 11, pagina 49:

In het geval van een strafbare buitenspelpositie kent de scheidsrechter een indirecte vrije schop toe op de plaats van de overtreding, ook als dit op de eigen speelhelft van de speler is.

Doelgroepen: