Internet spelregelquiz COVS 2020-2021 – Ronde 10 (na correctie)

ANTWOORDEN & UITLEG – RONDE 10

Vraag 1

Als de doelverdediger de bal rechtstreeks van uit zijn strafschopgebied in het doel van de tegenpartij gooit,

 1. Is een geldig doelpunt.
 2. Wordt een hoekschop toegekend.
 3. Wordt een doelschop toegekend.
 4. Wordt een directe vrije schop toegekend.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 10, pagina 44, 2e zin.
Ook een doelverdediger mag niet scoren met een bal die hij als laatst met zijn hand heeft geraakt. Omdat de doelverdediger de bal in zijn strafschopgebied wel met zijn handen mag raken wordt hier geen directe vrije schop gegeven maar een doelschop.

Vraag 2

Team A begint de wedstrijd met zeven spelers. Als tijdens de wedstrijd een speler van team A (dat maar 7 spelers op het speelveld heeft staan), met opzet het speelveld verlaat, wat moet de scheidsrechter dan doen?

 1. Hij onderbreekt het spel onmiddellijk en stopt de wedstrijd.
 2. Als de speler het speelveld verlaat dan onderbreekt hij het spel onmiddellijk en wacht hij maximaal 30 min tot de speler weer terugkomt.
 3. Hij mag de voordeelregel toepassen, maar moet de wedstrijd niet meer hervatten als de bal uit het spel is gegaan.
 4. Als hij verwacht dat de speler slechts tijdelijk het spel verlaat, laat hij het spel doorgaan en vervolgt hij de wedstrijd totdat het duidelijk is, dat de speler niet meer terugkomt.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 3, pagina 16, 2e alinea: Wanneer een team minder dan zeven spelers heeft omdat één of meerdere spelers met opzet het speelveld hebben verlaten, is de scheidsrechter niet verplicht om de wedstrijd te onderbreken en mag hij de voordeelregel toepassen. In een dergelijk geval moet de scheidsrechter de wedstrijd niet hervatten wanneer de bal uit het spel is gegaan en een team niet het vereiste aantal van zeven spelers heeft.

Vraag 3 - Beeldfragment: West Ham United – Tottenham Hotspur

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: E. Aftrap na geldig doelpunt

Toelichting: Delle Ali houdt de bal nog net in. De bal raakt de lijn niet meer, maar een gedeelte ligt er nog wel boven.

Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 9, pagina 42:
De bal is uit het spel wanneer hij geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan.

Vraag 4 - Beeldfragment: Tottenham Hotspur – Chelsea

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: E. Indirecte vrije schop

Toelichting: Op moment van het eerste schot stond de scorende speler buitenspel. Dit is voordeel trekken uit.

Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 11, pagina 48:
Strafbaar buitenspel door voordeel te trekken door de bal te spelen of een tegenstander in diens spel te beïnvloeden wanneer de bal - bewust is gered (save) door een tegenstander.

Vraag 5 - Beeldfragment: Liverpool – Brighton & Hove Albion

Disciplinaire straf: C. Rode kaart  Spelhervatting: F. Directe vrije schop

Toelichting: De doelverdediger maakt hands buiten zijn strafschopgebied en ontneemt hierdoor duidelijke scoringskans.

Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 12, pagina 55:
Het ontnemen van een doelpunt of een duidelijke scoringskans.
Als een speler de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontneemt door strafbaar hands te maken, dan wordt de speler van het speelveld verwijderd, ongeacht de plaats van de overtreding.
Zie ook regel 12.1, pagina 52:

Buiten het strafschopgebied gelden voor de doelverdediger dezelfde restricties met betrekking tot het spelen van de bal met de hand of arm als voor alle andere spelers.

Vraag 6 - Beeldfragment: Liverpool – Watford

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: E. Indirecte vrije schop

Toelichting: Op moment van het eerste schot stond de scorende speler buitenspel. Dit is voordeel trekken uit.

Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 11, pagina 48: De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten.

Vraag 7 - Stelling

Een hoekvlaggenstok mag niet langer zijn dan 2 meter.
Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 1, pagina 7:
De hoekvlaggenstok is minstens 1.50 meter hoog. Er is geen maximahoogte bepaald.

Aanvulling: Beide antwoorden zijn achteraf goed gerekend aangezien gebleken is dat in de “KWALITEITSNORMEN VOETBALACCOMMODATIE” met regels, richtlijnen en aanbevelingen voor het amateurvoetbal van de KNVB als norm is opgenomen dat een hoekvlag maximaal 2 meter boven de grond mag uitsteken.

Vraag 8 - Stelling

Het team dat de toss heeft verloren is altijd het team dat na rust de aftrap neemt.
Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 8, pagina 39:
Het team dat de toss wint bepaalt welk doel in de eerste helft wordt verdedigd of om de aftrap te nemen; het team dat bepaalde welk doel in de eerste helft werd verdedigd, neemt de aftrap van de tweede helft;

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Tijdens het spel wordt de bal tegen de assistent-scheidsrechter geschoten en gaat via hem uit het speelveld, het spel kan op verschillende manieren hervat worden?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Scheidsrechtersbal
 2. Indirecte vrije schop
 3. Inworp
 4. Directe vrije schop
 5. Hoekschop

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 9, pagina 42.

Als de bal een wedstrijdofficial raakt en uit het speelveld gaat, wordt dezelfde spelhervatting uitgevoerd als of die niet door een wedstrijdofficial is geraakt. (inworp, hoekschop/doelschop)

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Regels voor de scheidsrechtersbal.
Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Alle overige spelers (van beide teams) moeten ten minste 4 meter afstand houden van de bal.
 2. Als de bal in het eigen doel gaat zonder door ten minste twee spelers te zijn geraakt wordt het spel hervat met doelschop.
 3. De speler die de bal het eerst raakt nadat de bal de grond heeft geraakt mag de bal niet meer spelen voordat een andere speler de bal heeft geraakt.
 4. Als de bal zonder geraakt te zijn over de zijlijn gaat wordt het spel hervat met een inworp.
 5. De bal is in het spel zodra deze de grond raakt.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2020-2021, Regel 8, pagina 39:
zie punt 2. De scheidsrechtersbal.

 

Doelgroepen: