LCS

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

9e ronde Landelijke Spelregelquiz met Socrative (10/13-6-2020)

COVS Nederland en LCS hebben na de try-out besloten om door te gaan met de landelijke competitie. Mede door de enthousiaste reacties bleek dat er zeker belangstelling voor was. En aangezien de competitie toch stil ligt, is het een mooie gelegenheid om je spelregels bij te houden of te verbeteren.

In de try-out deden ongeveer 170 deelnemers mee aan de eerste vragen. 159 deelnemers hadden de gegeven juist ingevuld en kwamen voor in de uitslag. Het doet ons deugd dat er animo is. Vertel dit ook zoveel mogelijk door aan je collega(s) zodat we meer deelnemers krijgen.

Spelregelquiz via de COVS-site update

6 october komt de eerste serie vragen voor dit seizoen.

 

In aanvulling op de vorige aankondiging het volgende,

Er komen prijzen beschikbaar voor de top 3.

Er komt een prijs voor de groep met de gemiddelde beste score.

En de eerste 3 individuele spelers die niet via een team geplaatst zijn voor de landelijke finale worden uitgenodig d om als een allstar team mee te doen aan de landelijke finale. Daarin doen ze mee voor de persoonlijke landstitiel..

Alles te weten .....

Een Nederlands gezegde luidt “Alles te weten maakt niet gelukkig” en ik denk dat veel scheidsrechters blij zijn dat dit voor de meeste spelers van toepassing is. Helaas echter soms ook voor scheidsrechters als het om de finesses van de spelregels gaat, gelukkig meestal zonder grote gevolgen.

Resultaten enquête landelijke spelregels

Tot 4  juli jl kon iedereen meedoen aan de enquête die is georganiseerd naar aanleiding van de Landelijke Spelregel-competitie. Hieronder staan de resultaten per vraag. Duidelijk is dat we een goed inzicht hebben gekregen inzake de opzet van en een mogelijk vervolg van de Landelijk Spelregel-competitie. De LCS zal hier zeker mee aan de slag gaan en er op terug komen. 

Pagina's