't Gooi

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Van de voorzitter

Maandagmiddag 23 april ontving ik het bericht dat Dick van Lambalgen was overleden. We wisten allemaal dat Dick ziek was en daarvoor behandeld werd in het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Donderdag 5 april ben ik nog een groot deel van de middag bij hem op bezoek geweest. Op dat moment was er geen enkele aanleiding om te denken dat het zo slecht met Dick ging. Mijn vrouw en ik hebben nog heel gezellig ons boterhammetje samen met hem gegeten terwijl hij lekker aan een kroketje zat te peuzelen en druk aan het vertellen was over zijn leven, vooral over zijn jonge jaren.

Een maatje

Het waren mooie bezoeken die we met elkaar mochten afleggen. Dick van Lambalgen en mijn persoontje gingen periodiek op bezoek bij een collega-scheidsrechter die door omstandigheden al op tamelijk jonge leeftijd in een verzorgingshuis belandde. Meestal kozen we de eerste dinsdag van de maand. Dick kwam vanuit Baarn, soms per auto maar soms ook ‘gemotoriseerd’ zoals hij het zelf glimlachend uitdrukte.

Spelregelwedstrijden

Op 13 april 2012 vonden de halve finale spelregels in het District West 1 plaats. Onze vereniging wist dit jaar één team op de been te brengen, bestaande uit Hans de Jong, Tony van Waveren en Dirk Verzijl en de coach van het team Andries Lensink. Ons team was ingedeeld in de halve finale die gespeeld werd bij de SVA in Amsterdam, wegens hun ruimtegebrek werd deze halve finale gespeeld in de kantine van OSV. Ons team wist de halve finale als 1e te eindigen bij OSV door 302 punten te behalen.

Onderscheidingen door de KNVB

Op vrijdagavond 20 april heeft de KNVB een avond georganiseerd om veldvoetbal scheidsrechters te onderscheiden. Tijdens deze avond kregen 25 scheidsrechters de gouden scheidsrechters speld uitgereikt en 25 scheidsrechters kregen de zilveren scheidsrechters speld uitgereikt. In restaurant “Zoete Inval” in Haarlemmerliede werden deze onderscheidingen uitgereikt door de voorzitter van de district commissie scheidsrechters, de heer Buitenhuis en door de heer Van den Bosch in de aanwezigheid van ongeveer 100 mensen. 

Pagina's