District Noord

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Riekus Hazelaar benoemt tot erelid COVS HZO Drenthe

Vice voorzitter Theo Hein van de scheidsrechtersverenging COVS Hondsrug Zuidoost Drenthe kon vrijdagavond 20 december jl. de leden, donateurs en vrijwilligers van vereniging, van harte welkom heten op de jaarlijkse kerstinstuif. Niet een gewone afsluiting van het jaar, maar een waar oud voorzitter en bestuurslid Riekus Hazelaar later op de avond als erelid werd benoemd. 

Pagina's