District Noord

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Riekus Hazelaar benoemt tot erelid COVS HZO Drenthe

Vice voorzitter Theo Hein van de scheidsrechtersverenging COVS Hondsrug Zuidoost Drenthe kon vrijdagavond 20 december jl. de leden, donateurs en vrijwilligers van vereniging, van harte welkom heten op de jaarlijkse kerstinstuif. Niet een gewone afsluiting van het jaar, maar een waar oud voorzitter en bestuurslid Riekus Hazelaar later op de avond als erelid werd benoemd. 

Rennie Moes benoemt tot lid van verdienste COVS HZO Drenthe

Voorzitter Edgar Voortman van de scheidsrechtersverenging COVS Hondsrug Zuidoost Drenthe kon maandag 6 Januari j.l. de leden, donateurs, vrijwilligers van vereniging en afvaardigingen van voetbalverenigingen uit de regio van harte welkom heten op de nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze gebruikelijke aftrap van het jaar werd Rennie Moes tot ‘Lid van verdienste’ werd benoemd. 

Regioberichten - De Scheidsrechter

Regioberichten per district.

Zoals in de laatse uitgevan van de scheidrechter al gemeld, worden regioberichten van de diverse districten niet altijd meer in de Scheidsrechter geplaatst. Dit vanwege ruimtegebrek. Echter we willen u deze Regioberichten niet onthouden. Per district staan deze Regioberichten, welke via onze regiocorrespondenten zijn toegestuurd, op de website.  

Onder de kop Organisatie, Districten staan de Regioberichten vermeld. Op dit moment vindt u Regioberichten bij Noord, West 2 en Zuid 2.

Herman Borghuis fluit al 46 jaar voor de KNVB

Op woensdag 22 januari jl. werden tijdens een instructie-avond voor veldvoetbalscheidsrechters in het regionaal scheidsrechterscentrum De Neutrale Hoek te Wildervank zes scheidsrechters in het zonnetje gezet door de KNVB, district Noord. Uit handen van Anne Laverman ontvingen vier scheidsrechters een fraaie oorkonde met als tekst “Scheidsrechter van Verdienste” vanwege hun lange staat van dienst als scheidsrechter voor de KNVB. Herman Borghuis (64) uit Alteveer spande de kroon met liefst 46 dienstjaren als scheidsrechter; sinds 1967 fluit Herman al.

Pagina's