Noord- en West-Friesland

Bestuur Scheidsrechtersvereniging Noord- en West Friesland (SV NWF)

Voorzitter: Sven Keller (voorzitter@svnwf.frl)

Secretaris: Xander Luinenburg (secretaris@svnwf.frl)

Penningmeester: Jan Gerben Hoekstra (penningmeester@svnwf.frl)

Algemeen bestuurslid (vice-voorzitter): Willem Jan Kimp

Algemeen bestuurslid: Jan de Groot

Algemeen bestuurslid: Vacant