Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën van start (Twee Groninger scheidsrechtersverenigingen samen verder)

De scheidsrechtersverenigingen ‘’Veendam en Omstreken’’ en ‘’Oost Groningen’’gaan samen verder onder de naam Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën. Op 22 december 2015 werd daartoe de notariële akte gepasseerd. Daarmee is een einde gekomen aan ruim twee jaar vergaderen tussen beide besturen, dat daarbij ondersteuning kreeg van een fusiecommissie.

                                 

In september 2013 was de eerste vergadering op initiatief van Piet Plant, de toenmalige voorzitter van Oost Groningen. Beide verenigingen zagen de noodzaak van een fusie of samensmelting wel in vanwege de toenemende vergrijzing en nauwelijks aanwas van jonge leden. Veendam en Omstreken telde toen 55 leden en Oost Groningen 45 leden. In 2014 werd een fusiecommissie samengesteld die met een praktisch advies kwam; opheffing Oost Groningen en naamsverandering Veendam en Omstreken. De leden van beide verenigingen mochten een nieuw naam bedenken.

 

In mei 2015 besloten de leden van beide verenigingen de samensmelting goed te keuren. Daarna volgde de prijsvraag voor een nieuwe naam. Dat werd dus Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën. Met deze nieuwe naam wordt niet het gehele werkgebied benoemd maar het is wel een naam die verwijst naar de provincie Groningen en ook een deel van Drenthe. De nieuwe naam werd als zodanig opgenomen in vernieuwde statuten die op 2 november 2015 werden bekrachtigd door de leden van Veendam en Omstreken.

 

De laatste maanden van 2015 werd gewerkt met een interim bestuur bestaande uit Aaldrik Draadjer, Olf Pruisman en Henk Potze namens Veendam e.o. en Jan Eelssema, Gerlof Gils en Mélarno Kraan namens Oost Groningen. Deze zes personen stellen zich ook kandidaat voor het nieuwe bestuur. Het beoogde dagelijks bestuur zal dan worden gevormd door Aaldrik Draadjer (voorzitter), Jan Eelssema (secretaris) en Henk Potze (penningmeester). Op maandag 25 januari 2016 is de eerste officiële ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën in “De Neutrale Hoek”, het regionaal scheidsrechterscentrum op het sportpark Wildervank. 

Doelgroepen: 

Bestand: