Oldambt en Veenkoloniën

Printvriendelijke versieSend by email

Locatie

Oldambt en Veenkolonien
Woortmanslaan 3
9648 AA Wildervank

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Honderd leden, nieuw logo en nieuwe website

Printvriendelijke versieSend by email

De scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën heeft de mijlpaal van 100 leden bereikt en heeft een nieuw logo gekregen met daaraan gekoppeld een nieuwe website. Tijdens een gedenkwaardige ledenbijeenkomst op maandag 11 september in het clubgebouw De Neutrale Hoek op het sportpark Wildervank werd het 100e lid bekend gemaakt en werd de nieuwe website gelanceerd, alsmede ook een compleet nieuw logo. Daarmee werd de kroon gezet op het samengaan van de COVS- groepen Veendam en Omstreken en Oost Groningen. Op 22 december 2015 werd deze “fusie” beklonken bij de notaris.

Het heeft dus even geduurd voordat het nieuwe logo tot stand is gekomen want de leden waren daarin erg kritisch. De twee fluitjes in het nieuwe logo symboliseren het samengaan. De kleurstelling heeft te maken met het veen van de Veenkoloniën en de klei van Oldambt. De grijstint geeft ook aan dat de scheidsrechter eigenlijk een grijze muis moet zijn; dan valt hij niet op. Het nieuwe logo is bedacht door Eric ten Horn, lid van deze actieve COVS- groep.

Er is ook een nieuwe website gebouwd: https;//covssov.nl  De oude site was gecrasht door een grote stroomstoring. Het jeugdlid Sander Grupstra heeft met zijn vader Martin Grupstra een hele mooie, frisse site opgezet, waar de vereniging erg trots op mag zijn. Naast het clubhuis moet deze site de belangrijkste bindende factor van de vereniging worden. Alle leden hebben een persoonlijke toegangscode ontvangen voor een afgeschermd deel.

Op 1 juni 2017 werd de 55- jarige Luc Leenknegt uit Oostwold ingeschreven als 100e lid van Oldambt en Veenkoloniën. Dat werd hem toen niet verteld. Maar hij werd wel speciaal uitgenodigd voor de bijeenkomst van 11 september. Hij ontving een fraaie oorkonde uit handen van secretaris Jan Eelssema en hij hoeft in 2018 geen contributie te betalen. Luc Leenknegt was tot dusver clubscheidsrechter bij VVS maar wil nu ook voor de KNVB gaan fluiten.

De scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën ziet door deze ontwikkelingen de toekomst positief tegemoet. De afgelopen maanden werd ook nog de keuken van het clubgebouw De Neutrale Hoek volledig gerenoveerd door een aantal creatieve leden. In maart 2018 bestaat dit clubgebouw 25 jaar. Weer een volgende mijlpaal om bij stil te staan.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Eric ten Horn weer ongenaakbaar

Printvriendelijke versieSend by email

Voor het zesde opeenvolgende jaar is Eric ten Horn gehuldigd tot spelregelkampioen van de scheidsrechtersvereniging Veendam en Omstreken over het jaar 2015. Dat was tevens de laatste keer want door de fusie met Oost Groningen is de naam van de vereniging nu Oldambt en Veenkoloniën. Eric mocht verleden jaar de Sam Poeteray Wisselbeker definitief in ontvangst nemen. Er komt een nieuwe wisselbeker en na overleg met de familie zal deze ook weer naar Sam Poeteray genoemd worden.

De finale van de interne spelregelcompetitie vond plaats op dinsdag 16 februari in het clubgebouw De Neutrale Hoek in Wildervank. Dertien  spelregelkenners namen het deze avond tegen elkaar op, waarbij twee clubscheidsrechters van HSC. Zij moesten eerst 10 schriftelijke vragen beantwoorden. Daarna volgden beeldvragen en vragen over filmfragmenten van wedstrijden. Bij de behaalde punten op deze finale- avond werden de punten opgeteld die in de vijf voorrondes werden gescoord. Deze voorrondes vonden voor het eerst plaats na de training op een aantal dinsdagen. Na een aarzelend begin werd dat een zeer geslaagd experiment, tot grote voldoening van organisator Tonny Walters.  

Eric ten Horn werd niet alleen spelregelkampioen van 2015 maar hij won ook de eerste prijs op finale- avond. De voorrondes leverden hem 126 punten op, zijn puntenaantal op de finale- avond was 95; in totaal 221 punten. Dick Bierma (OG) eindigde net als vorig jaar op de tweede plaats met 191 punten terwijl Egbert Takens zeer verrassend derde werd met 158 punten. Bierma eindigde ook als tweede op de finale- avond met 71 punten, terwijl Jacob Bijlstra van HSC heel verrassend derde werd met 60 punten. De nummers een, twee en drie kregen een waardebon van Valkema Sport en een mooi T- shirt van BMN Bouwmaterialen, de werkgever van Dick Bierma. Vermeld moet zeker worden dat Tonny Walters zich prima had voorbereid op deze finale- avond. Gerlof Gils hielp hem bij de uitvoering. Namens het nieuwe bestuur reikte Gerlof ook de prijzen uit. 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën van start (Twee Groninger scheidsrechtersverenigingen samen verder)

Printvriendelijke versieSend by email

De scheidsrechtersverenigingen ‘’Veendam en Omstreken’’ en ‘’Oost Groningen’’gaan samen verder onder de naam Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën. Op 22 december 2015 werd daartoe de notariële akte gepasseerd. Daarmee is een einde gekomen aan ruim twee jaar vergaderen tussen beide besturen, dat daarbij ondersteuning kreeg van een fusiecommissie.

                                 

In september 2013 was de eerste vergadering op initiatief van Piet Plant, de toenmalige voorzitter van Oost Groningen. Beide verenigingen zagen de noodzaak van een fusie of samensmelting wel in vanwege de toenemende vergrijzing en nauwelijks aanwas van jonge leden. Veendam en Omstreken telde toen 55 leden en Oost Groningen 45 leden. In 2014 werd een fusiecommissie samengesteld die met een praktisch advies kwam; opheffing Oost Groningen en naamsverandering Veendam en Omstreken. De leden van beide verenigingen mochten een nieuw naam bedenken.

 

In mei 2015 besloten de leden van beide verenigingen de samensmelting goed te keuren. Daarna volgde de prijsvraag voor een nieuwe naam. Dat werd dus Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën. Met deze nieuwe naam wordt niet het gehele werkgebied benoemd maar het is wel een naam die verwijst naar de provincie Groningen en ook een deel van Drenthe. De nieuwe naam werd als zodanig opgenomen in vernieuwde statuten die op 2 november 2015 werden bekrachtigd door de leden van Veendam en Omstreken.

 

De laatste maanden van 2015 werd gewerkt met een interim bestuur bestaande uit Aaldrik Draadjer, Olf Pruisman en Henk Potze namens Veendam e.o. en Jan Eelssema, Gerlof Gils en Mélarno Kraan namens Oost Groningen. Deze zes personen stellen zich ook kandidaat voor het nieuwe bestuur. Het beoogde dagelijks bestuur zal dan worden gevormd door Aaldrik Draadjer (voorzitter), Jan Eelssema (secretaris) en Henk Potze (penningmeester). Op maandag 25 januari 2016 is de eerste officiële ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën in “De Neutrale Hoek”, het regionaal scheidsrechterscentrum op het sportpark Wildervank. 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Veendam op bezoek bij Fair Play winnaar

Printvriendelijke versieSend by email

In het seizoen 2014- 2015 eindigde de studenten vereniging The Knickerbockers uit Groningen op de 6e plaats van het Fair Play klassement van het district Noord van de KNVB. Op een totaal van 436 verenigingen is dat een prestatie om zeer trots op te zijn.

Het bestuur van de scheidsrechtersvereniging Veendam en Omstreken wil het bestuur en de leden van G.S.V.V. The Knickerbockers hierbij van harte feliciteren met het behalen van dit zeer sportieve resultaat. Van de 32 donateurclubs die onze COVS- groep telt, is The Knickerbockers op de 1e plaats geëindigd. 

Voorzitter Aaldrik Draadjer en secretaris Henk Potze hadden de eer om de Fair Play- oorkonde en de COVS- vlaggenset in het Studentenbolwerk te overhandigen aan Anneliek Amelink (secretaris). Alhoewel The Knickerbockers geen jeugdteams heeft, werden de 5 vaantjes pupil van de week toch in dank afgenomen. Soms wordt een seniorlid omgetoverd tot pupil van de week!!! Bij deze studenten is niets te gek.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Bijscholing clubscheidsrechters groot succes

Printvriendelijke versieSend by email

Op zaterdag 17 januari kwamen 15 clubscheidsrechters bijeen in het regionaal scheidsrechterscentrum De Neutrale Hoek in Wildervank. Op initiatief van COVS Veendam e.o. kregen zij een opfriscursus aangeboden door KNVB- docent Henk Norbart. Scheidsrechters die vaak al jaren voor hun vereniging fluiten, werden getoetst op hun parate kennis en uitvoering van hun hobby. Ieder fluit natuurlijk op zijn eigen manier maar er zijn bepaalde richtlijnen die voor alle scheidsrechters gelden. Bijvoorbeeld de beste manier om het spel goed kunnen te volgen en de plaats van de scheidsrechter bij spelhervattingen zoals corners, strafschoppen en de aftrap. Daarover mochten de cursisten in groepjes communiceren. De cursisten kregen ook 25 schriftelijke vragen over spelonderbrekingen te beantwoorden waarbij zij moesten aangeven hoe het spel hervat moet worden en welke persoonlijke straf eventueel uitgedeeld moet worden. Aan de hand van beeldfragmenten van de WK in Brazilië kwam het waarnemen, interpreteren en beslissen aan de orde. Wat gebeurde er met Arjen Robben op de rand van het strafschopgebied tegen Brazilië en hoe “gevaarlijk” was het uitkomen van keeper Neuer tegen een Argentijnse speler! Aan het eind van middag werden nog een aantal bloopers van scheidsrechters vertoond. De deelnemers waren erg enthousiast over de cursus. Docent Henk Norbart kreeg dan ook een warm applaus.

 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar
X
Secure Login

This login is SSL protected