Johan Suurd 40 jaar COVS- lid

In anderhalf uur zat de uitgestelde algemene ledenvergadering van onze scheidsrechtersvereniging erop; inclusief een ruime pauze. Het bestuur meegerekend waren er 22 leden aanwezig. Erevoorzitter Willem Molema was wel aanwezig, de andere erevoorzitter Dick Oud was verhinderd. Ook ons jongste bestuurslid Martin Wever miste zijn eerste JAV; hij kreeg te laat bericht over een coronatest. De coronapandemie heeft onze vereniging natuurlijk ook parten gespeeld en nog steeds. Dat gaf voorzitter Roelf Koops ook aan in zijn openingswoord. Op 25 september wordt de anderhalve meter afgeschaft maar is een coronabewijs nodig in de horeca als je binnen gaat zitten; dus ook in onze kantine. Ook penningmeester Henk Potze heeft te maken met twee bizarre financiële jaren, waarin er meer werd uitgegeven dan dat er binnen kwam. Een forse subsidie kwam zeer gelegen. De laatste maanden van 2021 lijken weer normaal te worden met verhuurinkomsten.

De meeste agendapunten werden met een hamerslag bekrachtigd. Aaldrik Draadjer deed verslag namens de kascontrolecommissie. Samen met Aaldrik Oolders heeft hij de boeken zorgvuldig gecontroleerd en hij verzoekt de vergadering het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Aansluitend werd Aaldrik D. met een boeket bloemen bedankt voor zijn inzet. Na twee jaar moet hij deze commissie verlaten. Henk Bots neemt zijn plaats (weer) in terwijl Emmo Meijer zich spontaan aanmeldt als reserve. Jan Eelssema en Olf Pruisman werden herkozen in het bestuur bij “gebrek” aan tegenkandidaten.

Punt 16 huldigingen. Eric ten Horn werd alweer voor de achtste keer gehuldigd als spelregelkampioen. Het hoogtepunt van deze vergadering was toch wel de huldiging van Johan Suurd. Hij ontving en fraaie oorkonde en een boeket bloemen van onze vereniging omdat hij 40 jaar lid is van de COVS. Het bijbehorende speldje krijgt hij op de landelijke JAV van de COVS. Johan heeft een c.v. van hier tot Tokio, Roelf Koops noemde ze allemaal op. Hij zit al een tijdlang in het landelijke bestuur van de COVS, de laatste jaren als vertegenwoordiger van COVS Noord. Hij woont al een aantal jaren in Veendam en is begin dit jaar lid geworden van onze COVS- groep en komt regelmatig in ons clubhuis om uitleg te geven over nieuwe spelregels of als docent van de KNVB. Zoals altijd werden de barmedewerkers ook even in het zonnetje gezet.

Punt 17 bestuursbeleid. Het bestuur heeft nog heel veel zaken te regelen. Sinds 1 juli van dit jaar is er een nieuwe wet, WTRB, die binnen vijf jaar moet worden opgenomen in onze statuten. Johan Suurd raadt aan dit z.s.m. te doen. Op woensdag 13 oktober is er een gezamenlijke presentatie met SVVA over de toekomstplannen van het sportpark Wildervank. Een nauwere samenwerking met de atletiekclub staat ook op de agenda. Er is een Nieuwsbrief naar de donateurclubs gestuurd; de eerste reacties zijn binnen. Ook proberen we een kledinglijn op te zetten met een bedrijf in Veendam met het merk Macron. We doen ook weer meer aan de actie Rabo Club Support.

Bij de rondvraag werd het belang van onze website genoemd. De leden zien toch graag een actuele agenda terug komen. Actuele aanstellingen in beeld is ook een optie; publicatie met toestemming van de leden! De COVS- groep Apeldoorn is daar actief in. Dus even Apeldoorn bellen. Aaldrik Draadjer is bezig de site te renoveren. Binnenkort mogen we weer gebruik maken van het middenterrein van de atletiekbaan. Een summiere belijning zou mooi zijn.

Doelgroepen: 

Bestand: