Beleid

Bericht van de voorzitter

P = van Plaatsing niet van Promotie!

Vorige maand in mijn nieuwsbrief heb ik een aantal vragen op u afgevuurd die betrekking hadden op visie, missie en strategie van de COVS. Zegge en schrijve 3 reacties mocht ik daarop ontvangen. Teleurstellend? Ik laat het graag aan uw verbeelding over.

Regiogrenzen Roermond en De Mijnstreek

Als gevolg van de opheffing van COVS Sittard-Geleen e.o. hadden de voetbalverenigingen en scheidsrechters uit het werkgebied van deze vereniging sinds midden 2019 geen COVS-groep meer waarop zij konden terugvallen voor zaken aangaande de voetbalarbitrage. Op 10 februari 2020 is er overleg geweest tussen het bestuur van de COVS Nederland en de COVS-groepen Roermond en De Mijnstreek-Heerlen.

Bericht van de voorzitter

Het Corona-virus heeft de wereld in haar greep. Een deel van het leven ligt stil, waaronder de belangrijkste bijzaak in het leven, het voetbal. Erg vervelend, maar zeer begrijpelijk. In mijn privé-situatie ben ik helaas ook geraakt door het Corona-virus. Laten we vooral hopen dat de drastische maatregelen, genomen door de regeling, het gewenste resultaat hebben en dat we na de zomer weer actief in de weer kunnen zijn.

Jaarlijkse Algemene Vergadering COVS Nederland 2020

Vanwege het Coronavirus heeft het bestuur besloten om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland uit te stellen. Deze vergadering zal daarom niet op 16 mei 2020, maar op zaterdag 3 oktober 2020 gehouden worden in het paviljoen van de SVDU te Utrecht. De uitnodiging en vergaderstukken worden te zijner tijd verstuurd. 

Duidelijkheid over promotie / degradatie SR & ASR op 1 mei 2020

Afgelopen donderdag 2 april j.l.  heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur van de COVS en de KNVB omtrent de promotie-/degradatieregeling voor scheidsrechters en haar assistenten. In dit overleg is afgesproken dat op 1 mei 2020 duidelijkheid komt omtrent deze regeling.

Onze insteek tijdens het overleg was dat degradatie uitgesloten is.

Mochten wij eerder uitsluitsel ontvangen dan zullen wij u daarvan direct melding doen.

Namens Bestuur COVS Nederland,

Ron Sotthewes

Pagina's

Abonneren op RSS - Beleid